Enter your keyword

Durgun Galaksiler Arası Birlik Komitesi, Kozmoz Federal Meclisi, Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğü -4

Durgun Galaksiler Arası Birlik Komitesi, Kozmoz Federal Meclisi, Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğü 

Hiyerarşik kuruluşlar Ders 4 – Gürzün 8.Katmanı 

DURGUN GALAKSİLER ARASI BİRLİK KOMİTESİ

Bu komitelik İki bütünlükten oluşmaktadır. Her bütünlükte 18 Khamon bulunuyor. Birinci bütünlükteki her Khamona 6 adet Durgun Cinni Bilinç yardımcıdır (Toplan 108 yardımcı), İkinci bütünlükte ise her Khamona 6 adet Altın Cinni Bilinç yardımcıdır (Toplan 108 yardımcı). Durgun karakterli bilinçler Rabsal ve Ruhsal Uzman bilinçlerdir. Altın karakterli bilinçler ise Teknolojik Uzman bilinçlerdir.

Gürzün iç uzayının tamamı Beta karakterde ve Makro kıstastadır. Gürzün Sol tarafı Durgun karakterde, Sağ tarafı ise Altın karakterde kutup altında tutulmaktadır. Beta karakter porlarda Durgun Ateşi aktif ve Altın Ateşi aktif güç hasletinin ortaya çıktığı karakterdir.

Gürzde iki Kutup altına alınan karakterlere baktığımızda Gürzün iç uzayının tamamını boş uzay olarak ele alırsak ama bu uzay aktiflik kazanmış bir uzay olacaktır. Sonsuz-Sınırsız uzay Aktif ve Pasif olarak 2 Karakterdedir ve Varlık Alemi dahilindeki tüm yaşam boyutlarına ait oluşlar AKTİF  UZAYDADIR. Gürzün iç uzayı, Katmanları ve Rahman Boyutu dahil tamamını boş uzay olarak ele alsak ta bu uzay, UZAY PORLARI ile iştigal edilmiştir. Uzay Porları Yüksüz Porlardır. Sonsuz-Sınırsız Varlık Uzayı (Varoluşu, Mutlak Vücut), bu Yüksüz Porlarla donatılmış ve bu Porlara daha sonra Karakater Kazanmak üzere Yüklem Verilmektedir.

Gürzün içindeki her iki kutuplama için de aynısını söyleyebiliriz Örneğin sol kutuptaki Mini Atomik bütünleri oluşturan Evrenlerin Galaksilerinin tamamıDURGUN GALAKSİLERdir Boş uzayını oluşturan UZAY PORLARINI Durgun Karakterli Porlar ihata eder Böylece o uzayda Durgun Karakteri ortaya çıkabilir. Bu komitelik Durgun Karakterli tüm yaşam boyutları ve Durgun Bilinçler üzerinde Tasarruf göstermekte yükümlüdür

Kozmos Federal Meclisi

Gürzün 8. Katmanında yer alan ve18 Khamondan oluşan bir kuruluştur. Yine bu kuruluşta Durgun karakterli Bilinçler üzerinde tasarruf göstermekle yükümlüdür.

Evrensel Nizam Konsey Bütünlükleri

Gürzün 8. Katmanında yer alan ve 18 Khamondan oluşan bir kuruluştur. Bu kuruluş, Bilincin Evrensel bir İnsan olmasına uygun kriterleri varlığında taşır. Bu kriterlere genel olarak ‘Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğü Miyarlar külliyesi’ ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade bir kalıp olarak ta bilinebilir. Zira Genel derslerimizde sıklıkla geçmektedir.

Bizlerin Alfa Siklüs döneminden sonra Beta Siklüs dönemine uygun olarak yeryüzünde deneyime soktuğumuz tüm imkanlarımız, ( Haslet, Değer, 99 RA Keyfiyetler) ve Bilince ait bilinçsel aksiyonlarımız ‘Beta karakterde’ bir diğer ifade ile ‘Evrensel Karakterde’ yaşanmalıdır. Yaşadıklarımızın, Olgularımızın, Algılarımızı tamamının Evrensel kriterlere uygun olup olmadığının tespitini yapan, ölçen, biçen, değerlendiren ve buna uygun kayıtlayarak ‘Evrensel bir İnsan’ olup olmadığımızın tespitini yapmaktadır.

Evrensellik minimal bazda bir Durgun karakterli bilincin yaşadığı Ulvi olgularla başlar. Bu olguların içinde Koşulsuz Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Sevecen tutumlar, Ilımlılık yatar ve bu olgulara genel olarak ta Cemali olgular denilmektedir. Bu olguların tamamını ele alan Ra Keyfiyet ise El Cemal’dir.

Ana Hasat Programının birinci evresi 2000 yılında başladı ve 21 Aralık 2012 ‘de nihayet buldu. Bu süreç zarfında mutasyona uğratılmış birçok Ruhsal Bilgi, birçok öğretiye rastlanmıştır.

Düşük frekanslı farkındalık düzeyleriyle oluşturulan kişilik olgularına bakılmaksızın bilinçler, kendi hasatlarını yaptıklarını, geçişlerini aldıklarını, Evrensel birer insan oldukları yanılgısına kapıldı.

Yersel ifadeleri eksik etmeyen, hatta küfür eden, içki masalarından kalkmayan, negatife hizmet eden her tür olguyu yaşayıp ta kendini Sirius’a adamış bir görevli olduğunu varsayarak görev icra ettiğini sanıp ta yanılanlar çok oldu maalesef. Yeryüzünde yaşanan olgulara ait İnsani değerler, Evrensel İnsanlık Keyfiyetlerine Uyumlu olmalıdır. Bu uyumluluk ilk başta azar azar başlar ve daha sonra Mutlak bir seviyede süregenliğini devam ettirir.

Alt 3 Şakra, Yersel olguların bütünselliğine uygun olarak pozitif bir şekilde devinirse Kalp Şakrası devreye girer ve bir müddet sonra Muayyenlikten yani İniş ve Çıkıştan Kurtulur. Bunu başarabilmek için ilk olarak Duyumsal Algılarımızı değiştirmemiz gereklidir ki bu Algılar, 5 duyu organımıza ait Dışarıdan İçeriye akan verilerdir. Yersel olan her türlü görsel duyumdan uzak kalmak.

Örneğin tamamı yersel filmler, göze hitap eden her türlü yayın, Özümüzün duymamızı istemediği her türlü ses. Örneğin dedikodu dinlemek vs bu şekilde bir çok olgunun varlığımız tarafından yaşandığını ve bunun büyük bir bölümünün farkında olmadığımızı bilmemiz gerekir.

Beyinde saniyede ortalama olarak dönen bilgi bizlerin bilinçli algısına düşmüyor. Bunun çok çok azını algılayabiliyoruz ve dolayısıyla kendi beynimize yersel tarafına dahi hakimiyet tesis etmemiz güç olabilmektedir. Bu aşama da bir manevi rehbere teslim olmak büyük bir önem arz eder ki, Bizlerin karmik çıkıntılı yanlarından kurtarılmalarını sağlayıcı eforlar sarf ettiklerini ve bunun akabinde bizlerin varlığını Evrenselleştirmek için üstün çabalar sarf ettiklerini biliyoruz.

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

error: