Enter your keyword

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı DİN-BİLİM-SANAT

Dünyada Göklerin Sistem Tatbikatçılığı Sonsuz Sınırsız Varlık uzayında Var olan her bilinç ve her zerre için Göklerin ihtişamını yeryüzüne taşır. Bilinç, içten içe Bütünle bütünleşim, kenetleşim, birleşim arzusu ile devinir.

Sonsuz Sınırsız uzayın her zerresinin dağılmadan bir arada tutulabiliyor olması, Allah’ın Sistemik Veçhesine uygun gösterilen eforlar neticesinde gerçekleşir.

Göksel Planlardan yeryüzüne transfer edilen nice görevli bilinç, binlerce yıldır görevlerini dinsel, felsefik, sanatsal,  bilimsel statüde Rabsal – Ruhsal ve Teknolojik açıdan vurgulamaya çalışmıştır.

Dünya’nın realitesini çok ileri düzeye getiren eforlar sarf edilmiştir.

Dinsel bağlamda

‘Yüksek Ahlaki Değerleri’ yeryüzü insanına hatırlatacak, kazandırak olgular yaşatıcı görevler vurgulandı.

Samanyolu galaksisi üzerinde tasarrufçu hakkı olan Galaksilerdeki gezegenlerde Din Gezegeniİlona‘dan gösterilen göksel tasarruflarla insana ‘Güzel Ahlak’ verilmeye çalışıldı.

Nasiplenenler ‘Ne olursan ol GEL‘ diyen Mevlana gibi ilahi coşku ve vuslat ile yanıp tutuştu…

Sanatsal Bağlamda

Manevi zenginliklerin yaşanması ve yaşattırılması ile yeryüzü ortamında manevi olgusal duyarlılıklar arttırılmıştır. Sanat gezegeni ‘Altona’dan eserler ilham edilmiş, doğaçlandırılmıştır.

Ölmez eserler eserlenirken bilinç, ilahi coşku ile kendi özüne uygun farklı farklı tecelliler sergiler.

Bilimsel Bağlamda

Teknolojik olarak ilerleyiş sağlanmış, buluşlar, uzayın keşfi, bilimin varlığı ve gittikçe gelişmesi ile aslında göklerin teknolojisinden esinlenmiştir. Günümüz insanına intikal ettirilmeye çalışılan Göklerin İlahi teknolojisinden başkası değildi. Teknolojik Boyutun gücü, bilgisi ve enerjisi verilmeye çalışılmıştır.

Görevli bilinçler farklı enkarnasyonlarında yeri gelir din adamı, filozof, sanat adamı, bilim adamı gibi çeşitli kişilikleri kullanarak görevlerini icra etmişlerdir. Dünya’nın realitesini değiştirmiş, geliştirmiş daima üst maveralara sıçratmıştır.

Göklerin sistem veçhesinin yeryüzünde tezahür ettirilmesi hedef alınmıştır. Bunun için Atlanta Yayılım Yasasına uygun olarak dinde, sanatta ve bilimde çeşit çeşit fonksiyonlar sergilenirken Allah’ın Varoluşsal güzelliklerinin çeşitliliğine rastlanır.

Renklerde renklerin varyasyonik veçhesinde, seste her notanın tireşiminde, dinde mezhep mezhep milletlere bölünüşü, sanatta, bilimde her birinin farklı frekans ve bareminde göklerin muhteşem güzelliğinin, çeşitliliğinin yeryüzüne intikalidir.

Bir’den gelen ve Bir’e varacak olan her zerre, tekamül yolculuğunda önce Sistem’den geçmelidir, Deneyimsiz oluşlarını deneyimli kılarak Nizam’la vücut bulup Düzen’e erişebilsin.

Sibel Sıvacı

error: