Enter your keyword

Dünya Değişiyor

Dünya Değişiyor

Dünya Değişiyor

Dünya Değişiyor

Dünya Değişiyor

Dünya Değişiyor; Dünya, kendi cezb olduğu güneşinin etrafında spinsel devinimini sürdürerek değişen kozmik bir uzay objesidir.

Her devinimde afaktaki sahip olduğu alfa karakterli düşük frekanslı kozmik değerlerini geride bırakıp, enfüsteki beta karakterli yüksek frekanslı kozmik değerlerini kazanan Dünya, varlığında yaşayan tüm evrim prototipleriyle İlahi Hiyerarşideki kendi kriterlerleriyle dolu olan Aktif Varoluş Şablonları dahilinde kendi varlığını yaratmak için aşama aşama olmasınının hakkını vermekte ve kendini yaratarak değişmektedir.

Dünya değişmekte ve kendi varlığındaki evrim prototiplerini de bu değişim döngüsü içerisinde tutmaktadır.

İnsanlık, bu değişime kendi sahip olduğu özgür iradesiyle ister ayak uydursun ister uydurmasın, Dünya yine de değişecek.

Değişecek zira bu değişim, varlığın Özündeki amaca uygun olarak cereyan etmektedir. Bu değişimle alakalı bir uygulama programı mevcuttur.

Bu programın buudları arasında ATLANTİA KIVILCIM MEDENİYETİ’nin kuruluşundan 2012 yılına kadar olan 78 bin senelik bir süreçle devrede tutulan KARMİK YAŞAM DEVRESİ bulunmaktadır. Bu devre 3×26.000 senelik dönemlerle ifade edilmektedir. Her bir dönem bir siklüstür.

Ara Hasat

İlk 26.000 senelik dönem doğal evrimsellik ilkelerinin genel bağlamda madde kainatında yerleştirilme dönemidir. İkinci 26.000 senelik dönem, doğal evrimsellik ilkelerine uygun olan evrimsel prototiplerin alabildiğine çokluk ifadesine uygun olarak yaygınlaştırıldığı dönemdir. Üçüncü 26.000 senelik dönem, doğal evrimsellik ilkelerinin özel bağlamda madde kainatında yerleştirilme ve neticesinin alınma dönemidir.

Dünyadaki evrim prototipleri içinde yer alan insani evrim prototipi, bu siklüs dönemlerinde mütemadiyen değişerek insani farkındalık düzeyine Tanrısallık kazandırmıştır. Bu dönemlerin ilahi kontrolör mekanizmaları, kusursuz tarzlarda vurguladıkları fonksiyonlarla Tanrısallık payesi kazanan insanları desteklemişler ve onların kaynaklandıkları Omega karakterli Süper Güç Boyutlarındaki kendi Asil Kaynaklarıyla kurulması gereken iletişimleri kurmalarını sağlamışlardır. Bu iletişimi sağlanan her insan kendi enfüsünde bulunan Asil Kaynağından gelen darbeleri mutlaka hisseder. Ancak bu darbelerin yerli yerince değerlendirilmesiyle İnsan, kendi Asil Kaynağıyla olan Bütünleşimi gerçekleştirir.

DÜNYADA BÖYLE BİR VARLIK AKİBETİNE KAVUŞAN BİR İNSAN TANRISAL SİKLÜS DÖNEMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ DEMEKTİR. ANCAK BUNDAN SONRA BÖYLE BİR İNSAN, TANRISAL DEĞERLERİNİ, HASLET VE KEYFİYETLERİ ORANINCA KENDİNDEN KENDİNE DEVİNİME VE AKIŞA GEÇİREBİLMEKTEDİR. BU DEVİNİM VE AKIŞA DAYALI OLARAK SERGİLENEN HER TANRISAL DEĞER DEĞİŞMEKTE OLAN DÜNYANIN REALİTESİNİ KENDİ İHTİYAÇLARINA BİNAEN TAMPONİZE ETMEKTE BÖYLECE ALFADAN BETAYA, BETADAN OMEGAYA DOĞRU YOL KATETMESİNİ SAĞLAMAKTADIR.

Sonsuz-sınırsız uzayda olmasının hakkını veren her bir obje, mutlaka varlığını yaratıma sokarak kendine özel olan bir şablon dahilinde kendini yaratır.

Evet dostlarım değişmek zorundayız, zira Dünya değişiyor. Pekala neden değişiyor? Zira bizler gibi Dünya da kendi Üst Yaratı Şablonları dahilinde yaratılması gereken bir evrim prototipidir. Değişiyor ve böylece bu kozmik uzay objesi, Tanrısallık payesi kazanan İnsanlara Tanrısal siklüs dönemlerini tamamlarken çok önemli bir ortam olmaya devam ediyor.

Omega Nova

NETİCEDE DÜNYA DEĞİŞE DEĞİŞE VARLIĞINDA OMEGA KARAKTERLİ İNSANIN EBEDİ YAŞAM SÜRDÜRDÜĞÜ OMEGA KAREKTERLİ BİR NOVA OLACAK.

CENAP BAŞMAN

 

error: