Enter your keyword

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği; Nedir D.N.A.? Allah dedi “Ben İnsanin sırrı, İnsan Benim sırrımdır.” Bu sır neden D.N.A. ile ilgili olmasın? Minyatür bir bilgisayar. milyonlarca kitaba sığan Öz bilgi ve gücü barındıran muazzam bir oluş. Bu kitap; Eczacılık bilgileri ile muhatap olurken, beyinsel varlığındaki bu mahiyetteki kodların açılımına dayalı olan Öz’sel etkileşiminin bana tanıdığı imkanlarla hazırlamış olduğum bir yapıttır.

D.N.A., insan kişiliğinin oluşmasında o kadar girift ve teferruata haiz olan bir aktifliğe sahiptir ki: onun işsel olan sırlarını dışa değer veren mentaliteyle çözmek ve kavramak imkansızdır.

Deoksiribonükleikasit olarak da bilinen bu evrim prototipi, Genel Evrim programına ait olan Mineral Evrimlesme buudunun açılımı ile yapılanan harika bir prototiptir.

Dünyada var olan her bir organizmanın hücre adi verilen yapi taşının çekirdeğinde yer alan D.N.A.; bu ortamda bulunan organizmalara ait tüm hususiyetleri gösterebilen minyatür bir biyolojik aygıttır. Yani mecazi olarak öyle bir çekirdek ki; dünyadaki bitki, hay van ve insan prototipleriyle alakalı özelliklerinin tümünü kendi varlığında programsal bilgi olarak barındırır.

CENAP BAŞMAN

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği kitabından alıntılar;

FALLUS VE DNA; 

FALLUS; kavramı kavramına uyguna olan eril dişil dengeyi devrede tutanlar arasında yaşatılan aşka dayalı makbul olgulamalardır. Fallus hali sadece erilde yaşanmaz dişide de yaşanır Aşksız yaşanan seksüel olgulamadan Fallus hali ortaya çıkmaz. Fallus halinde D.N.A.’lardaki sadece tazon aktif duyarlılıklar değil, mazon aktif duyarlılıklar da saklı plandan asikar plana çıkarılır ve bunun neticesinde de sadece tazon aktif yasam kıstaslarındaki olgular değil, mazon aktif yaşam kıstaslarındaki olgular da yaşanır.

Tazon aktif yaşam kistastasındaki olguların ötesinde yaşanan mazon aktif yaşam kıstaslarındaki olguların mahiyetleri çok değişik olabilir. Bu olguların insan mentalitesiyle kavranması mümkün değildir. Ancak yaşanırsa bilinebilirler.

Mazon aktif yaşam olguları, yeryüzündeki formlarda devi nen uydu Bilinç potansiyellerinin kaynakları ve orijinleri olan Özlerin asil varlıklarınca yaşanan asilane olgulardır. Diğer bir ifade tarzıyla Deneyimci Öz’lere bağlı olarak deneyim yap mada kullanılan uydu Bilinç potansiyellerinin Bilinç merkezlerinde yaşanan bu olgular, UYDU-MERKEZ BÜTÜN-LEŞİM OLMA FREKANSI’nın yakalanmasından sonra, uydu Bilinç potansiyelinin yerleşim mahali olan formda yasanmaya başlanır. Bilinç merkezinde yaşanan asilane olgu­lar arasında yer alan Fallus, Madde Kainati Çekirdek Düzeninde Yaratılan bir formda yaşanmaya başlanırsa, bu formun her hücresi kazanmış olduğu Tanrısallığın gereğini ortaya koyar ve bu formun entelektratuma dönmesi için gereken hücresel fonksiyonları gereği gibi vurgular. Neticede fallus hali yaşanmadan, kesinkez entelektratum oluşturulamaz ve Entelektratuma dair yaşama geçilemez.

Fallus ve diğer asilane olgular kesinkez dünya insanının mentalitesiyle kavranılabilecek ve yaşanılabilecek olgular değildir.

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği Yazar : CENAP BAŞMAN

error: