Enter your keyword

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar manevi rehberlikle yok olur

Direncin kaybı ve çıkıntılar en kolay teslimiyetle bertaraf edilebilse de bu çoğu zaman zordur.

Çekirdek Dünya ortamında öz irade boyutunun yoğunluğunun muayyen statüde tecelliyatları sergilense de egosantrik irade boyutunun boyunduruğu altında bulunan ego potansiyelinin bu muayyen aktifliklerde varlıklaşma çabası bitmek tükenmek bilmemektedir.

Öz irade boyut yoğunluğunu güçlendirecek meşguliyetler ego potansiyelinin varlığını ceste ceste eriterek, istenmeyen taraflarını yok ettirecektir.

Öz irade yoğunlaşım olma frekans ve sabitesi

belirli bir kıstasa eriştiğinde ise öz irade hasletinin yoğunluğu muayyenlikten mutlakiyete geçmesine vesile olacaktır.

Muayyenlik iniş ve çıkışlardan oluşmaktadır. Varlığın belirli dönemlerde inişler yaşadığı, sarf ettiği sözel ifadelerden, otomatik tepkilerinden, dirençlerinden, kontrol etme isteğinin daha da yoğunlaşmasından belirginleşir.

Bir zaman gelir ki bu yoğunluk gittikçe sınır marjına ulaşmaya başlar ve akabinde karmik tortuların bir bütünü olan korsan kişilik yoğunlaşmasına davetiye çıkarır.

Öncelikle en yakınında bulunanlara tahakkümiyet kurmaya başlar. Daha sonra etki çemberini genişletmeye çalışarak girdiği ortamlarda sivrilerek ortamı kontrol altına almaya çalışır.

Alamadığında ve engellerle karşılaştığında ise dirençlerini sergiler ve vaveyla kopar.

Egonun yokluğu

Ego potansiyeli için kontrol edememe olgusu egonun yok olması gibi bir his verir.  Bu yok olma endişesi ile güçsüz ve çaresiz hissettiğinden dolayı içeride yaşadığı fakirliği bu şekilde yüzeye çıkmaya çalışarak bastırır. ‘kendi bildiği gibi’ olmayan her hususa direnç gösterir.

Ego potansiyeli huzursuz bir zihinle müşterek çalıştığı için dışarıdan gelecek etkilere karşı mütemadiyen tetikte ve direnç halinde olur. Bu potansiyel yoğunluğunu arttırdığı safhalarda, varlık bulma alanını da daha çok ve daha çok genişletmek ister.

Çevresine hükmedebiliyorsa bu defa iletişime girdiği her obje, her süje ve hadise içinde daha fazla kontrol etme isteğini dayatır.

Manevi rehberler,

Öğrencilerini manevi yolda mütemadiyen yüceltmek ister. Bunun için tasarruflarda bulunur ve gerektiğinde yüceltir, yücelttiği gibi cüce de kılabilir.

Zira binlerce yıllık karmik tortulardan arınmaya ihtiyacı olan bilinç hastalıklarını göstermiş olduğu yüksek eforlarla iyileştirmek ister.

İşte tam bu noktada yücelimler gösteren bilinç, manevi rehberin varlığının yanı başına kadar girme liyakatine sahip olgun bir semeredir ki yetiştirildiği bu ortamda değişime direnç gösterebilir.

Manevi rehberlik binlerce yıllık çıkıntılara da bakar, bu yıllarda edinilmiş erginliğe de bakar. Rehberliğinde öğrencisinin çıkıntılarını ortaya çıkarırken, ego potansiyelini de varlığın yücelimlerinin içinde eritir.

Yücelimler esnasında dirençler gösterilmezse çıkıntılar da yok olur gider. Bu tasarruflara nail olan her öğrenci, çıkıntılarının bertaraf edileceği çeşitli programların içindeyken egosantrik irade boyutunun tahakkümiyeti altında kalır ise aklı ile muhatap olduğu her süje ve obje üzerinde kontrol mekanizmasını çalıştırır ve sınırları zorlar.

Egosantrik dünyasında kurmuş olduğu hayali hanedanlığın kralı ve hatta farkında olmadan imparatoru olur.  Lakin bu, elbette söz dinleyene, kulak asana öyle işlemez.

Üstat Axoy Maturamon der ki

Ayırma, bölme, kendinden ayrı görme

Ayinelik var her şey senden sana değil mi?

Sırra erersen olgunlaşırsın

Olgunlaşabildiğin kadar varlık bulursun

Haddini bil,

Bil ki ja’nın kölesi nasıl olunur benden öğrenesin

Tam varlıklaşman için tam biat gerek

Tam biat için cesaret gerek

Kalpten dirilen güce hâkim olman gerek

Cesaretin var mı tam varlıklaşmaya

Tam varlıklaşmak için tam rabıtaya

Cesaret!

 

Akış: Sibel Sıvacı / 2012

Önemlidir: Bu yazının son kısmı kesilerek bazı çevrelerce altına Cenap Başman (Axoy Maturamon) imzası ile internette yayılmış durumdadır. Üstadın akışlarına ait olmadığı için başkalarının yazı veya akışlarının altına üstadın imzası ile yaymak Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgilerinin kendi orijinalliğini bozunuma uğratır. Gerekli bilgilendirme yapıldığı halde uyarı yapılan kişi ve çevrelerce gerekli değişiklik yapılmamış ve üzülerek belirtiyoruz ki bu şekilde Sibel Sıvacı akışı yayılmıştır. Bilgilendirmedir. 

 

error: