Enter your keyword

Dinlerin kökenindeki hakikat

Dinlerin kökenindeki hakikat

Dinlerin kökenindeki hakikat

Dinlerin kökenindeki hakikat

Dinlerin kökenindeki hakikat

Dinlerin kökenindeki hakikat, Dünya insanlığı Ana Hasat Dönemine kadar muhtelif Uzay/Zaman Dönemlerinde Ara Hasatlara tabi tutulmuş ve

Rabsal-Ruhsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olan bilgiyle şoklanarak toplumsal genel kavramca yüceltilmek istenmiştir.

Ancak her ara hasat döneminden sonra gelen yeni hasadın bilgisi yerleştirilirken Kendi yersel kayıtlanma ve şartlanmalarına dayalı olarak etkiye tepki prensibi doğrultusunda tepki gösteren

Dünya insanlığı ne yazık ki Göksel Görevlilere çok zorlu anlar yaşatmışlardır.

Dinlerin kökeninde yatan Tek Hakikat, tam hakkıyla ancak TEKNOLOJİK KARAKTERLİ BİLGİ ile izah edilebilmektedir.

Dünya İnsanlığının içinde bulunduğu Ana Hasat Döneminde de faaliyet gösteren Ruhsal Bilgi Kaynakları,

Dünya insanlığının TEKNOLOJİK BİLGİ KAYNAĞINA yönlendirilmesi için devrede tutulmaktadır.

Bu Kaynaktan kaynaklanan bilgi Ana Hasat Dönemine kadar Dünya insanlığına verilen her saf bilgiyi izah ettiği gibi o bilgilerin Dünya Siklüs Dönemleriyle alakalı olan gereksinimlerini ve

Dünya insanlığının bu bilgiyi nasıl değerlendirdiğini de izah etmektedir.

CENAP BAŞMAN

(Cenap Başman’ın akışa geçirdiği Dinlerin kökenindeki hakikat ile ilgili bilgilere ek olarak aşağıdaki açıklamaları tamamlayıcı olacaktır.)

 

RABSAL ve RUHSAL BİLGİLER

RABSAL VE RUHSAL

Dünya İnsanlığı, İlahi Tasarruf Planları tarafından toplumsal realite bazında kademe kademe tamponlanırken,sahip bulunduğu mentalitenin sığasına bu planlarca dahil edilen

Rabsal ve Ruhsal mahiyetli ezoterik bilgi potansiyeline iyice doymuş bulunmaktadır.

Musa peygamber ile başlatılan Din Siklüsü Dönem uygulamalarında Shapley-3 galaksisinin oluşturduğu boyutta (Meleküt) yer alan İlahi Tasarruf Planının Görev/İcraat üniteleri

Rabsal ve Ruhsal Bilinç Boyut Kavram Koordinatlarından akışa geçirerek devreye soktukları bilgilerle Dünya Toplumlarına ait fertlere mentalitik değer yargıları açısından Rabsal ve Ruhsal mahiyetlerde kaile alışlar kazandırmışlardır.

Dünya İnsanının içinde bulunduğu Ana Hasat Döneminde artık, Rabsal ve Ruhsal mahiyetlere uyumlu kaile alışların ötesinde Teknolojik Mahiyete uyumlu olan kaile alışları kazandıran bilgi potansiyeli

Dünya’nın her koordinatında yer alan Teknolojik Odakların, teknolojik karakterli yüksek zamanlama kodlarını açabilecek tarzlarda yayıma sokulmuştur.

Bu bilgiler Rabsal ve Ruhsal mahiyetteki bilgileri yadsımayıp onları daha üst boyutlardan açıcı olan mahiyetlerdedir.

Teknolojik karakterli bilgi

Teknolojik karakterli bilgiler, şimdiye kadar muhtelif dünya uzay/zaman dilimlerinde ortaya çıkan medeniyet sakinlerince ortaya çıkan alışa gelmiş kavram düzeyinin çok çok üzerinde ve

Ana Hasad Dönemine uygun Süper Aktif Kavramın oluşmasını sağlayan çok yüksek frekansa sahiptir.

Elbetteki doğasal bütünlükteki her parçanın muayyen mahiyetli bilgiye dayalı olarak özgürce kendi varlığına özel bir kavramı oluşturması da mümkündür.

Ancak şu da bilinmelidir ki Teknolojik karakterli bilgiler, Rabsal ve Ruhsal teknolojik mahiyetli her bilgi ile bağdaşan ve onları daha üst boyutlarda açabilen anahtar fonksiyona sahiptir.

Dünya’nın muhtelif uzay/zaman dönemlerinde İlahi Tasarruf Planlarından devreye sokulan

Görev/İcraat üniteleri, Çekirdek Dünya Rab’liği adına ÖĞRETİM / GÖZETİM / DENETİM PROGRAM bütünselliğinden kendilerine özel buudları açarak dünya insanlığını önce Rabsal, daha sonra

Ruhsal mahiyetli eserler vererek aydınlatmışlar, irşad etmişler ve Bilinç ufuklarını açarak sahip bulundukları mentaliteyi yükseltebilmişlerdir.

Artık, içinde bulunulan bu Ana Hasat Döneminde Teknolojik Odakların Görev/İcraat mahiyetleri;

Aktif Varoluşa ait ister Bilinç, ister Cevher, ister Bilgi, ister Güç olsun bu oluşların

Teknolojilerini izah etmek ve hakikatlerini teknoloji bazında göstermektir.

Elbetteki bu oluşların Rabsal ve Ruhsal bazlarına uygun hakikatleri de mevcut bulunmaktadır.

Bu hakikatler kesinlikle inkar edilemez.

Teknolojik karakterli bilgi ve bu bilgiyi intikal ettirmekle görevli olan bir TEKNOLOJİK ODAK tarafından da Rabsal ve Ruhsal bazlara uygun hakikatler inkar edilmemektedir.

Hakikatler, Dünya Toplumlarına ait fertlerin sahip bulundukları REALİTİK MENTAL değer yargılarıyla inkar edilse de hiç değişmez ve kendi varlığını korumaya devam eder.

Cenap BAŞMAN

 

error: