Enter your keyword

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi Egosantrik İrade Boyutunun Etkileşimi Altından Kurtarılarak Öz İrade Boyutunun Etkileşimi Altına Alınması Gerekmektedir Fiziki algı sistemleri: İnsani kişiliğin, deneyimsel, evrimsel ve görevsel faaliyetler zincirine dahil olan faaliyetlerini sürdürebilmesi için, varlığında yaşadığı Dünya’nın obje ve sujelerine ait fiziki özellikleri görsel – işitsel – kokusal… View more

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük – Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman   ACZİYET: Allah Sistemine ait 99 Keyfiyetin zîlli ve asli manalarınca tasarruflara tabi tutulabilecek olan beşerin İman-ı Hakiki nitelikteki kavramı oluşturup, bu kavramın icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgulayabilecek olgunluğa erişinceye kadar yaşadığı olgudur. Müteal orijinalliğe sahip… View more

Sevgi Işığı

Sevgi Işığı

Sevgi Işığı sevgi isigi Duygusal Plan Olguları içinde yer alan muayyen frekanslı sevgi olgularının yaşanışı ve o esnada ışık karakterli porlara verilen yüklemle bu porların sevgi duyulan obje veya süjeye ışık olarak yayılması, her insanın merak ettiği çok enteresan bir hadisedir.

Hakikatı Kelamiye

Hakikatı Kelamiye

Hakikatı Kelamiye Hakikatı Kelamiye İnsan önce kendindeki yanlış düşünce ve davranışın gerçekliğini kabul edip samimiyetle kendine itiraf edebilmelidir ki bu gerçekliğin hakikatini fiil olarak yaşasın. İnsan içinde bulunduğu dünya deneyim/evrim/görev ortamında kendi Özüne ait verilerini deneyimlerken, evrimini tamamlayan kutsal bir varlıktır.

error: