Enter your keyword

İnsan Beynindeki Genetik Gizem

İnsan Beynindeki Genetik Gizem

İnsan Beynindeki Genetik Gizem Insan Beynindeki Genetik Gizem, bu kitapta çözülüyor. İnsanın yaşamı, çevresindeki süje ve objeleri algılayışı, edindiği deneyimlerdeki duygu ve düşünceleri… Beyni meydana getiren nöronların, çekirdeklerinde bulunan D.N.A’ların sarmal boşluklarındaki kayıtlardan açığa çıkan, bilgi ve enerjiyle mümkün olabilmektedir.

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği; Nedir D.N.A.? Allah dedi “Ben İnsanin sırrı, İnsan Benim sırrımdır.” Bu sır neden D.N.A. ile ilgili olmasın? Minyatür bir bilgisayar. milyonlarca kitaba sığan Öz bilgi ve gücü barındıran muazzam bir oluş. Bu kitap; Eczacılık bilgileri ile muhatap olurken, beyinsel varlığındaki bu mahiyetteki kodların… View more

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1 Aktif Varoluş 1 şimdiye kadar muhtelif Dünya Uzay/zaman dilimlerinden ortaya çıkan medeniyet sakinlerince oluşturulan alışagelmiş kavram düzeyinin çok çok üzerinde, son döneme uygun SÜPER AKTİF KAVRAM’ın oluşmasını sağlayan çok yüksek, frekanslı çarpıcı bilgilerle doludur. Elbetteki Doğasal bütünlükteki her parçanın muayyen mahiyetli bilgiye dayalı olarak özgürce kendini varlığına özel bir kavramı oluşturmasında söz… View more

21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu

21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu

21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu 21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu, Dinlerin Hakikatinde Şeytan ve Şeytanlık; yeryüzünde yaşayan bütün insanlar için Yüksek Ahlaki Değerlerden uzaklaşarak sapkın deneyim, evrim ve bunlarla beraber sapkın bir görevin ifadesini vurgulamaktadır. 21 Aralık 2012 Çekirdek Dünyada sürdürülen Alfa Karakterli 3. boyut evriminin sonlanarak, Beta 1 ve Beta 2 karakterli 4. ve… View more

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1; Sonsuzluğun kendisinin bilinmekliğini istemesi ile alakalı oluşlar ve yaratılış  teknolojisini Sonsuzluk adına beyinsel üçlü birlik mekanizması üzerinden akışa geçirilen öğretidir. Sonsuzluk kendi bilinmekliğini sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında farklı farklı zamanların mekanlarında devinen bilinçler ve bilinçlere ait imkanlar üzerinden olma bazlarında varlık halini… View more

error: