Enter your keyword

İnsan Beynindeki Genetik Gizem

İnsan Beynindeki Genetik Gizem

İnsan Beynindeki Genetik Gizem Insan Beynindeki Genetik Gizem, bu kitapta çözülüyor. İnsanın yaşamı, çevresindeki süje ve objeleri algılayışı, edindiği deneyimlerdeki duygu ve düşünceleri… Beyni meydana getiren nöronların, çekirdeklerinde bulunan D.N.A’ların sarmal boşluklarındaki kayıtlardan açığa çıkan, bilgi ve enerjiyle mümkün olabilmektedir.

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği DNA Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği; Nedir D.N.A.? Allah dedi “Ben İnsanin sırrı, İnsan Benim sırrımdır.” Bu sır neden D.N.A. ile ilgili olmasın? Minyatür bir bilgisayar. milyonlarca kitaba sığan Öz bilgi ve gücü barındıran muazzam bir oluş. Bu kitap; Eczacılık bilgileri ile muhatap olurken, beyinsel varlığındaki bu mahiyetteki kodların… View more

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1 Aktif Varoluş 1 şimdiye kadar muhtelif Dünya Uzay/zaman dilimlerinden ortaya çıkan medeniyet sakinlerince oluşturulan alışagelmiş kavram düzeyinin çok çok üzerinde, son döneme uygun SÜPER AKTİF KAVRAM’ın oluşmasını sağlayan çok yüksek, frekanslı çarpıcı bilgilerle doludur. Elbetteki Doğasal bütünlükteki her parçanın muayyen mahiyetli bilgiye dayalı olarak özgürce kendini varlığına özel bir kavramı oluşturmasında söz… View more

21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu

21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu

21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu 21 Aralık 2012 Şeytanlığın sonu, Dinlerin Hakikatinde Şeytan ve Şeytanlık; yeryüzünde yaşayan bütün insanlar için Yüksek Ahlaki Değerlerden uzaklaşarak sapkın deneyim, evrim ve bunlarla beraber sapkın bir görevin ifadesini vurgulamaktadır. 21 Aralık 2012 Çekirdek Dünyada sürdürülen Alfa Karakterli 3. boyut evriminin sonlanarak, Beta 1 ve Beta 2 karakterli 4. ve… View more

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Cilt 1; Sonsuzluğun kendisinin bilinmekliğini istemesi ile alakalı oluşlar ve yaratılış  teknolojisini Sonsuzluk adına beyinsel üçlü birlik mekanizması üzerinden akışa geçirilen öğretidir. Sonsuzluk kendi bilinmekliğini sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında farklı farklı zamanların mekanlarında devinen bilinçler ve bilinçlere ait imkanlar üzerinden olma bazlarında varlık halini… View more

Hasat, dezenkarnasyon, transferasyon

Hasat, dezenkarnasyon, transferasyon

Betanova siklüs döneminin sakini olmak böyle yerinde durduğu, hazır gökten zembille düşer veya hızırın değneği dokunur, ben betanova siklüs döneminin sakini olurum düşüncesi kesinlikle sizi yakar. Bu çok özel bir gün ve Kuran-ı Kerim’de de vurgulanıyor, ‘o özel günden korkunuz ki o özel günde ne annenin babanın evlada ne evladın anne babaya bir faidesi dokunacaktır’… View more

Allah Sistemi

Allah Sistemi Allah Sistemi Cenap Başman  akışlarından  Bilinci; Evrimin mutat insansal formu kullanma aşamasında rotasyone etme mahiyetiyle düşünce boyutuna etki ederek aktiflik gösteren, keyfiyetlerin sonsuz – sınırsız manalarınca evrensel tasarruf sağlayan ve mutat insanı “evrensel insan boyutu” na yücelten İlahi Sistemdir. İlahi Hiyerarşinin tüm Teknolojik Sistemleri Çekirdek Dünya Rabliğine ait RAB SİSTEMİ olan Allah Sistemine kilitli… View more

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman  MÜTEAL ORJİNALİKTEKİ BİLGİYİ ANCAK MUTLAK DİRİLİK BİLİNCİNE SAHİP OLAN MÜTEAL İDRAK KAVRAYABİLMEKTEDİR. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki; ancak kendi mütealliğinin bilincinde olabilen Sınırsız TEK ŞUUR müteal değerleri idrak edebilir. PEYGAMBERAN İDRAĞI VAHİYE DAYALI BİR İDRAK… View more

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri ALLAH SİSTEMİ Rabsal terminolojik sisteme uygun tarifiyle; Alemlerin Rabbi olan Allahın Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlığının 99 İsmine şayan olan tasarruflarla devrede tuttuğu sisteme ALLAH SİSTEMİ denir. 99 İsim ALLAH isminde dürülü olarak meknuz tutulmaktadır. 99 İsminin mazhariyeti Allah’ın Mülkündeki İnsana tanınmıştır. 99 İsmin zılli… View more

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların Yıldız Kutuplarındaki Bilinç Kıymetlerinin Programlanması Hakkında Açıklamadır 99 keyfiyetin muayyen mahiyetlerdeki manalarıyla rotasyon niteliklerine dayalı olarak gösterilen tasarruflarla beşeri mahluk, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamil Varlık Boyutuna yüceltilir. İLAHİ ROTASYON; İnsanın özü olan Öz Varlıklarca istenen farkındalık düzeylerinin ALLAH SİSTEMİ’NE dayalı olan… View more

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle Aktifleşerek Devreye Sokulması Öz Enerji: Her deneyimci Öz’ün kendi varlığına ait deneyim – evrim – görev programlarını Dünya ortamında uygulama amacıyla kullandığı doğal enerjidir. Evrensel Enerji: Deneyim – evrim – görev programlarının Deneyimci Özler tarafından Dünya… View more

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir İnsanın beyin yapısı, İlahi İsimler olarak da bilinen 99 Keyfiyetin zılli ve asli manalarınca insani algı ve olguları yaşatabilen İlahi Teknolojik dizayna sahiptir. Bu harika yapının insanın rububiyet – resuliyet – uluhiyet – kudsiyet sırlarıyla alakalı imkanlarla donatılmıştır. ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYET… View more

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan… View more

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler Ve Bu Sistemlere Bağlı Olan Mekanizmalar Hakkında Açıklamadır Allah, Sistemi’nin Rabbi olarak Mutlak Şuur’a dayalı olan İLAHİ TASARRUFLARI 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altında gösterirken, Sistemin Rabbine ayine varlık olan RESUL, Teknolojik Tasarrufları göstererek Dünya’daki deneyim uydu bilinç potansiyellerinin deneyimli varlar kategorisine… View more

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu Altında Nasıl Yapıldığı Hakkında Açıklamadır ALLAH: 99 KEYFİYETİ VARLIĞINDA TOPLAYAN KEYFİYETTİR. 99 KEYFİYETİN MANALARIYLA İSLAM-I HAKİKİNİN DOĞMASINI SAĞLAYAN BU KEYFİYETİN İSLAM’DA İLAHİ İSİMLERİ CEM ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR. ALLAH, RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISININ RA 3 DENGESİ ALTINDA DEVREDE TUTULAN ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİDİR. BU SİSTEMİN… View more

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması Hakkında Açıklamadır TÜM MAHLUKATA TEVZİ EDİLEN NURLARIN KAYNAĞI NUR-U MUHAMMEDİDİR. Nur-u Muhammedi’den kazanılacak olan nurlar, mahlukatta zuhur eden ilahi isimlere ait manaların yoğunlukları oranında kazanılır. Mahlukatın içinde 99 İlahi İsmin manaları oranında nurlandırılarak şereflendirilebilecek olan Mahluk BEŞER‘dir. Zira Beşer, İnsan-ı Kamile hamiledir. Beşerin İnsan-ı Kamili… View more

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan, (Levh-İ Mahfuz) Allah Sistemi’ndeki tüm tasarruflar Allah’ın 99 isminin manalarınca gerçekleştirilirken, Mülk aleminin kesretlik ortamında isimlerin zılli ve asli manalarına uygun olan kalıp ve kisveler kullanılmaktadır. Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olarak insanlığa MELE-İ ALA ifadesiyle tanıtılan Meleküt ve Ceberrüt Alemlerindeki İlahi Tasarruf Planları’nın yöneticisi olan topluluk, mülk aleminin kesretlik ortamında… View more

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık MUTLAK VARLIK: MUTLAK ŞUUR VE O’NUN MÜTEAL ORİJİNAL KEYFİYETİ OLAN MUTLAK KEYFİYETÇE BİR VARDIR. Mutlak Şuur’un Kendi Keyfiyeti içindeki seyri, Mutlak Varlığın Mutlak yaşamıdır. ALLAH SİSTEMİ; MUTLAK VARLIK’TAKİ MUTLAK ŞUUR’UN İLAHİ ALEMLERDEKİ TÜM MEVCUDATIN TEKAMÜLÜ İÇİN DEVREDE TUTTUĞU RAHMAN-I RABB’UL RAHİMİYET SİSTEMİDİR. ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’IN “RABB’UL ALEMİN SIRRI”… View more

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması Hakkında Açıklamadır ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’I TEFEKKÜR VE ZİKİR ALLAH’IN İSİMLERİ OLARAK BİLİNEN 99 KEYFİYETTEN HAREKETLE YAPILMALIDIR. İlahi alemlerde her ismin asli orijinal manaları olduğu gibi mülk alemindeki tekamül hakikatinin sağlanması için izlenen yolun başlarındaki zılliyet ortamlarının oluşması ve mahlukluk sıfat ve fiilerinin… View more

error: