Cenap Başman

Cenap Başman kimdir ?

1984’ten günümüze değin içsel olarak yaşadığı bilinçsel uyanışını kademe kademe ilerleterek, Dünya üzerinde binlerce yıldır hakimiyetini sürdüren ezoterik bilgilerden rabsal ve ruhsal ötesi ilahi teknolojinin diline ait terminolojiyle öz akışlar gerçekleştirmektedir.

Cenap Başman kimdir

Cenap Başman kimdir

Cenap Başman, Bir ALLAH aşığı olarak bu akışlarla Varoluşun Teknolojik veçhesini, İlahi Teknolojiyi, Yaratılışı anlatmaktadır.

Her bilincin tabi olduğu Varoluşsal ve Mutlakiyete açık ilahi yasaları,  Dünya ortamındaki deneyimsel, evrimsel ve görevsel etkinliklerini de bizlere en ince detayına kadar vermektedir.

​​Cenap Başman’ın içsel olarak yaşadığı bilinçsel olgular, kendi varlığının Mevcudatın Sonsuzluk sırları ile muhatap olmasını mümkün kılabilmektedir.  

​​Cenap Başman’ın doğaçlayarak akışa geçirdiği yüksek frekanslı ilahi  bilgiler, basılmış olan kitaplarında yer almaktadır.

Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bu bilgiler okuyucu ve takipçilerinin  Beyin DNA kod açılımlarını sağlayabilmektedir.

Yüksek Frekanslı ​​​Bilgi ile birlikte bu Bilginin kendine özel yine yüksek frekanslı Enerjisi vardır.

Cenap Başman, Varoluş ve Yaratılışın ilahi yasalarını meydana getiren yüksek ahlaki değerlerin de her öz tarafından yaşanması için üstün eforlar sarf etmiştir.

Varoluşun her bir zerresinin yaşam amacına saygı ve sevgi çerçevesinde, her bir zerrenin var olan her oluşun Özüne uygun bakış açısına sahiptir.

Cenap Başman, doğaçlayarak akışa geçirdiği bilgi ve enerji bütünlüğünden dolayı Dünya insanlığı tarafından çok farklı değerlendirilebilmektedir.

Kendisini yakından tanıyan her bilinç bilir ki, Cenap Başman bir kanal ya da bir medyum değildir.

Cenap Başman’ın doğaçlayarak akışa geçirdiği bilgiler, bir ilahi plan aracılığıyla verilen medyumik çalışmalar da değildir.

Mesajlama

Medyumik çalışmalar yapan, Operatör ya da Kanallıklar, bir ilahi Plana bağlı ve  bir enerjetik varlık üzerinden mesajlama yöntemi ile gerçekleşirlir.

Mesajlar halinde bilgiler aktarılır. O boyuta ait bilgi seviyesinden aktarımlar yapılabilir.

Doğaçlama

Doğaçlama her bir varlığın kendi özünden akışa geçirdiği, kendi Özünün yani yüksek benliği ve Tanrısal Benliğine ait  ‘Öz-sel olan Hakikat bilgisini intikal e​ttirişidir. ​​

Cenap Başman akışa geçirdiği Yüksek frekanslı bilgiyi, insanlara kazandırmak için büyük eforlar sarf etmiştir.

Beyin dna kod açılımlarının kendi özlerine, kendi hakikatlerine uygun, kendiliğinden gerçekleşmesi için bilgi ve bilginin enerjisini kod açıcı olarak kullanmıştır.

Cenap Başman, varlığını koşulsuzca Sonsuzluğa ve Mutlak Tek’liğe  adamıştır. ​​ilahi hizmet ve ilahi görev anlayışı, kendisinin yaşam biçimi​ haline gelmiştir. ​

Yaşadığı bu hal, hakkında yapılan pek çok spekülasyon için ancak yakından tanıyanlarca bilinebilir ve görülebilir.

Ön yargısız her bakış ve saf her algı, ‘RA Bilgileri’  adı altında sergilenen​​ pek çok yanıltıcı bilginin de asılsızlığını ortaya koymaktadır.

Sibel Sıvacı