Enter your keyword

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon -5

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon -5

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Dünya Rabliği, Galaktik Konfederasyon Hiyerarşik kuruluşlar  

 

Çekirdek   Evren   Yıldız   Kutbu   Komiteliği

18 khamondan (Nizami/ Veziri) bilinçten oluşmaktadır. 19. Komiteliğin başkanı olan Rahman’dır. Rahman, Mutlak vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon Makrosu Cecec’tir.

Samanyolu Galaksimizde Bilinç ve İmkanların (Bilincin keyfiyetleri, hasletleri değerleri, enerji, bilgi, gücü, zamanı, mekanı, formu) deneyim, görev ve evrim programlarına uygun asıl ve alternatif programlarını içeren bir bilgi ve enerjinin bloke edildiği kayıtların bulunduğu bir merkez bulunmaktadır.

‘Çekirdek Dünya Deneyim – Görev – Evrim Boyutsallığı Akaşik Kayıtlar Bilgi ve Enerji Blokasyon Merkezi’ Rabsal öğretilerde Levh-i Mahfuz ifadesiyle bilinmektedir Mutlak Plan Kayıtları olarak ta bilinir.

Bilincin, henüz Dünya ortamına gelmeden önce burada deneyimlemesi gereken her ne varsa bir program dahilindedir. Buna bağlı olarak görev icra etmesi ve evrimleşmesi Kharyamanyas Onya’daki Tanrısal özlere ait Deneyim- görev- evrim program bütünselliklerine göre belirlenmektedir.

Henüz ana rahminde ilk zigot oluşumun DNA kayıtlarında bu programlara uygun ekimler yapılmaktadır. Bu ekimler, Bilincin yeryüzü ortamında açığa çıkarması gerekli olan genel deneyimlerdir. Her kayıt, zamanlama faktörüne uygun olarak açılır ve bilince Deneyim kazandırır. Bilincin karşılaşacağı süje, obje ve hadiseler Ana Programına uygun olarak Beyin DNA’sında kayıtlanmıştır.

Henüz Ana Rahminde yapılan İlk kayıtların kader olarak değerlendirebileceğinden bahsedebiliriz. Kaderi Programlar, bilincin yaşamında açması gerekli olan deneyim- görev ve evrim programlarının ana hatlarıdır. Ana hatlar, sabit ve değişmezdir. Mutlak plan kayıtlarına uygun olarak DNA kodlarında kayıtlama yapılmıştır.

Mutlak Plan’ bir diğer ifade ile ‘Levh-i Mahfuz’, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin nezaret ettiği bir kayıt bütünselliğidir. Bu kayıtlar, ‘Çekirdek Dünya Deneyim- Görev- Evrim Boyutsallığı Akaşik Kayıtlar Bilgi ve Enerji Blokasyon Merkezi’nde canlı olarak tutulmaktadır. Ra karakterli oluşu bu kayıtların mütemadiyen canlı kılınmasını sağlamaktadır. Değişmez ve şaşmaz bir özelliktedir.

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Zigot halindeki oluşumda DNA’lara kayıtları yapan Teknolojik Uzmanlara (Bu uzmanlar Teknolojik üsler Birlik Komiteliğine bağlıdır) bilince ait Ana Program hatlarına ait kayıtlarını verir ve buna uygun kayıtlamalar yapılır.

Kaderi Programlardaki Ana hatlar, Mutlak Plan kayıtlarındaki Ana Programa uygun kayıtlardır. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin nezaret ettiği Mutlak Plan kayıtları iki kategoride ele alınabilir.

1- Ana/Asıl Programlar: Bu programlar, Axoy Ra’nın arzusuna uygun olarak pozitif deneyimi, pozitif görev ve pozitif evrimleşme faktörünü ele alan ve Varlığın daima bu üç ana programla ilerlemesine mani olmaksızın spontane olarak ilerleyen bir işleyişe sahiptir. Bu programlar tamamı tamamına devreye sokulabiliyor olsaydı Negatif evrimden söz edemezdik.

Mutlak Plandaki Ana Programlarda Çekirdek Evren ve Paralel Evrenlerin her bilincin, her oluşun, her zerrenin, her uzay objesinin, her boyutun olan- olmuş olan, olacak olan kayıtları bulunur.

Bilincin kendi mukadderi bir yaşamından bahsedebildiğimiz gibi cevheri oluşlarda da durum aynıdır. Çekirdek Dünya’nın her partikülü bir program üzere açılıma uğrar. Dağı, taşı, nehirleri var ve Pozitif evrime ters düşen manyetik alanlar oluştuğunda o manyetik alanda bir depreniş, bir indifaya rastlanabilir.

Bilinçler tarafından Dejenere edilmiş bir manyetik alan 5 dejeneraktif karakterden birine kilitlenmiştir. Dünya, üzerindeki bu asli orijinal olmayan kirliliği atmak ister Zira partiküllerindeki asıl programa uygun olmayan bir durumdadır. Ve orada bir deprem, orada bir indifa, tsunami gibi bir takım doğa olaylarına da rastlanabilir.

Dünya’nın mukadderi programına ‘Çekirdek Dünya Seyir Programı’ denilmektedir. Aynı şekilde Güneş için de söyleyebiliriz Çekirdek Güneş Seyir Programı. Mevcudatta hiçbir bilinç ve oluş yoktur ki bir programa tabi tutulmadan işlev gösterebilsin

2- Alternatif Programlar: Ana Programlar sekteye uğratıldığında devreye girer ve bu alternatifler sonsuzluğa açılır.

Bilinçler, yeryüzünde kendi kaderi programlarını tamamı tamamına hakkıyla açamayınca alternatif programları açarlar ve açtıkça Ana Programdan uzaklaşırlar. Alternatif programlar aynı zamanda karmik yaşam döngülerini de kapsamaktadır. Bu alternatif programların tek etken, Ego potansiyelidir.

 

Çekirdek    Dünya     Rabliği (Rablik)

Bir diğer ifade ile ‘Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği de diyebiliriz. Komitelik 18 KHAMONDAN oluşmaktadır başkanı KAHAFİSAN ile 19 dur. Bilinçlerin Evrimsel İnkişafları, gelişip ilerlemelerini sağlamak üzere öğretim, gözetim, denetim Programlarını devreye sokarak daima Bilgi ile aydınlanmalarını sağlar.

Çekirdek Dünya Rabliği, Öğretirken aynı zamanda bilinçlerin öğretimlerine layık olabildikleri oranda ‘Gözetilmelerini’ sağlar. Gözetim için, Koruma faktöründen bahsedebiliriz. Örneğin Dünya’da Özel Görevliler için Yüksek Koruma Faktörü bulunur. Bilincin zarar göreceği yerlerde kendi Liyakat oranına uygun olarak onu kazadan, beladan korur. Bununla birlikte, öğrendiğinden ne öğrendi, İlahi Hiyerarşinin Gözetiminin ne kadar Hakkını Verdi diye bir de Sınava tabi tutulur bilinçler. Bu Sınavların genel ifadesi ‘Denetim’dir.

Rabliğin Üç Uygulama Programı Öğretim-Gözetim-Denetimdir; Bir kuşun yavrusunu dışarıya karşı koruması, bir annenin evlatlarına karşı yaşadığı içgüdüsel motivasyonlar Rablik fonskiyonlarına girer. Mürebbi olacaktır. Bir çeşit öğretmen de diyebiliriz. Bilinç daima aşama aşama yol kat eder ve bu yolda karşısına çıkarılan her obje, süje ve hadise mutlaka kendisine bir şeyler anlatıyordur. Kendi Karmik Yaşam Döngülerinden getirdiği olumsuz olguları bertaraf etmesi için olabilir, olumlu olguların daha üst maveralarına sıçramak için olabilir. Karşımıza çıkan Epröv programları olumsuz gibi görünebilir ancak ardında çok makbul bir programın habercisi de olabilir. Bu tür karşımıza çıkarılan bu programlar Rablik üzerinden devreye konulmaktadır.

Yaşadığımız ‘Bilinç Olgusu’ mudur yoksa Karmik Yaşam Döngüsünden bu Uzay/Zamana taşınan bir Kısır döngüye uğramış düşük farkındalıklı bir olgu mudur? Kısaca Yersel mi Göksel mi? Buna bakılır ve gösterdiğimiz tepki, yaşadığımız olgunun mahiyetine uygun olarak ‘Öğretimin hakkının verilip verilmediği bir takım ölçümlerle İlahi Hiyerarşi tarafından tespit edilir.

Bilinç tarafından ‘Denetim Programları’ en zor atlanan eşiklerdir. Hasbel kader kimse bilgiyi  kuru kuru alamaz, bu bir Hak ediştir  ve özellikle bunun için Rablik, verilen Bilgi ve Enerjinin (Öğretim) yüksek frekanslı yoğunluğuna paralel olarak Denetim programlarını açar.

Bunu örneklemenin sebebi Çekirdek Dünya Rabliğinin 3 koldan uygulamacılığının daha iyi kavranması

Komiteliğin nezaretinde bulunan 4 Ana Fonksiyonerlik vardır. Rabsal öğretilerde 4 Baş Melek olarak bilinir. Ancak ardındaki hakikat bu kadar basite indirgenmiş değildir. 4 Baş Melek, 4 Ana Uygulama Programını ihtiva eder ve her birine bir isim verilmiştir. Her biri kendi içinde Atomik Bütünü varlıkta tutacak her İmkanı seferber edici bir çalışmayı ön gören fonksiyonerliğine girmektedir.

Çekirdek Dünya Rabliği’ne bağlı 4 mekanizma

Mikail Fonksiyonerliği

Azrail Fonksiyonerliği

İsrail Fonksiyonerliği

Cebrail Fonksiyonerliği

Mekanizmalar birbiri içinde müşterek çalışır. Her birini ayrı ayrı ele almamız mümkün değildir. Bilincin Evrimsel-Deneyimsel-Görevsel koşulları baz alınarak veya Cevherin buna uygun olarak devreye giriş oranı değişkenlik gösterir.

Öğretimde ‘Cebrail’ fonksiyonerliğinden bahsedebiliriz. Öğretimi esas alan her olgu bu fonksiyonerlikle alakalıdır. Eğitimsel süreçler…

Gözetimde Mikail fonksiyonerliğinden bahsedebiliriz.  Mikail, Koruyan Kollayandır. Aynı zamanda tüm doğa olayları, doğanın denge altında tutulmasının sağlanması, nehirlerin, akarsuların, dağların varlığına dayaşlı bir sistemle ekolojik tüm yapı Mikail Fonksiyonerliğinin tasarrufları altındandır.

Denetimde İsrail ve Azrail fonksiyonlarından bahsedebiliriz. İsra-İl (isra-fil’in orijinidir). Uyarı mekanizmasını çalıştırandır. Azrail, inkıtaya Uğratılması gerekli olanı İptal edendir. Bilinç yaşadığı bir takım olguları değiştirmesi gerekirken kendisine zarar veriyor ve değiştirmiyorsa bu olgudan Uzaklaştırıcı-İptal edici bir fonksiyon devreye girer.

Bilinç, evrimini sürdürürken ısrarla değişmeyerek kendi özüne ters düşen olguları yaşarsa ‘israil’ fonksiyonu devreye girer. Uyarıcı bir mekanizma olduğu gibi, Sarsan, Silkeleyen, Darbeleyen ve varlığa bizzat ıstırap mekanizmasını yaşattıran bir sistemdir. Aksi durumda bilinç saplanıp kaldığı o olgulardan başka türlü uzaklaşamıyor.

‘İsrafil’in Sura Üflemesi’ olarak bilinen hadise, Ana Hasatta Yer ve Gökten gelen tüm Anonslardır. Göksel Anonslar, İlahi Hiyerarşi tarafından devreye sokularak gerek Mesaj yoluyla gerek Bilinçlere Vizyonik olarak görünen birçok Fenomenlerle Uyanış Çağına Uygun Bilgiyi Aktararak Uyanmasını sağlayıcıdır. Yersel Anons, Dünya’nın Badireler dönemine uygun Yerden Deprenişe geçmesi olarak ele alınabilir. İndifaların artması, Badireler Dönemine uygun uyanışı sağlayıcı, insanların gözüne sokulurcasına yaşatılan bir takım hadiseler Kuran-ı Kerimde ‘Zilzal Suresinde şöyle bir ifade var; ‘yer haberlerini bildirdiği zaman’

İsrafil Fonksiyonerliği, Badireler Döneminde sıklıkla karşılaşılan ve karşılaşılacak olan bir sistemdir. Zira bilinçlerin uyanış oranına uygun olarak geçişlerini yaptıkları Beta Nova Siklüs döneminde ‘yeni enerji’ye, ‘yeni bilgi’ye, ‘Yeni Dünya Düzeni’ne ne kadar uyumlu ise ona uygun etkilenmeleri söz konusudur. Kısaca, israfil bilinçlerin Özsel uyanışa paralel olarak devreye girer ve buna uygun yoğunluk kazanır.

 

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği (Galaktik Federasyon)

Teknolojik Tasarrufları göstermekle yükümlüdür. Bu tasarrufları, Çekirdek Dünya Rabliğinden aldığı Bilgi ve Raporlar sonucu varlıklarda gösterir.

Örneğin bilinç, ne kadar Denetim programlarını aşabilmiş ve bir üst Maveradaki Evrimsel-Deneyimsel-Görevsel programı açabilmişse Biyokompütürü ona uygun olarak tasarruf görür. Varlığına bir takım sistemler bağlanır. Hücrelerinde bir takım tadilatlar, düzenlemeler yapılabilir. Kompütüründe istenmeyen olguları yaşadığı tespit edilmiş ve buna hak doğurmuşa bu kayıtları İptal edici bir takım Hücre Dondurma işlemine tabi tutulur ve Liyakati daha yüksek bir oranda yakalamışsa Kompütürünün Bütünsel olarak Formatlanmasından dahi söz edilebir. Bunlar tamamen Hak ediş gerektirir. İlahi Hiyerarşi Liyakati olmayan hiçbir bilinç üzerinde durmaz.

‘Üçlü Hiyerarşik Olgular Düzeni ‘ olarak Rahman – Rab ve Rahimsel tüm fonksiyonlar birbiri ile Müşterek çalışır ve üçünün bileşkesi alınır. Buna uygun olarak yapılması gerekli olan her ne varsa yapılır, uygulamaya sokulur.

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nin Levhi Mahfuz olarak bilinen Mutlak Plan Kayıtlarını elinde tuttuğundan bahsetmiştik. Örneğin bilinçte Teknolojik Uzmanlar tarafından biyokompütürüne bir tadilat yapılacaksa Mutlak  Plan Kayıtları kaile alınır. İlk etapta Kaderi Programına uygun olmalıdır. Ana rahmindeki Zigot oluşumda da durum bu şekildedir. İlk etapta Zigota Por Ekimi yapıldığında yine Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin Mutlak Plan Kayıtlarına uygun ekim yapılır.

Ekimi Yapan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağı olan ‘Teknolojik Uzmanlar’dır. Bu uzmanlar, Sirius Takım Yıldızında Biyoform Oluşturmak, Biyoformları Geliştirmek üzere uzmanlık kazanmışlardır. Bu biyolojik formlar üzerinde direk Yakın Plandan çalışmaları dahi sürdürürler.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, bir diğer adı Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliğidir. Bu Komitelik, yine 18 Khamondan oluşuyor ve başkanlığını Rahim olan Dabaddah yapmaktadır.

Andromeda Galaksisin 9’lu Gezegen Zincirindeki ‘ifedya’ gezegeninde yerleşmiş bir Komiteliktir. Güneş sistemimiz dahilindeki 2388 adet Teknolojik Üssün tüm Yetki ve Sorumluluğu, bu üslere girdirilen enerjilerin kontrolü bu Komiteliktedir.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ bulunmaktadır. Bu uzmanlar Teknolojik Üslerde bulunurlar. Teknolojik Üslerde bulunan  Görevli Enerjetik Bilinçler Teknolojik Uzmanlar Birliğine bağlı birer uzmandır.

Andromeda Galaksisinde konuşlanan Komiteliğin bir diğer konuşlanma alanı olarak da ele alabileceğimiz mahal ‘Sirius Takım Yıldızlarıdır. Sirius Lyra Sirius Vega’da bulunmaktalar. ‘Robotik Düzen Teknolojisi‘ olarak bilinen bu teknolojik sistemi varlıkta tutar. Her Teknolojik Uzman, bilinçlerin birer Biyolojik Form kullanarak Evrimleşmesini Sağlayıcı her Uzmanlığa sahiptir.

Sirius Lyra bir diğer adı Sirius-A, genel evrimle alakalı her forma ait kaydı kendi varlığında tutarak bilinçleri en mütekamil halde evrim yapmalarını sağlayıcı laboratuvarlar bulunur. Element-Bitki-Hayvan ve Beşer olarak bilinen bilinçlerin kullandığı Androidal Kalıpların Üretilmesini Sağlayan Kayıtlar, Çalışmaları bulunur.Örneğin herhangi bir Bitkiyi ele alalım, bu bitkinin dalları, yaprakları, gövdesi neyi varsa aldığı fomrsal özellikte hepsi Sirius Lyra’da Şablon dahilinde kayıtlıdır. Bu şablonlar Enerjetik olarak kayıtlıdır ve Halografik olarak ele alınır.

Bitkiye ait tüm DNA kayıtları, Asli Orijinal Formu ya da bir hayvanın yeryüzü ortamında kullandığı formda herhangi bir Mutasyon varsa bu Enerjetik kayıtlara uygun olmaz ve bu Mutasyonun giderilmesi için bu evrim aşamasında giderilmeye çalışılır. Bitkisel Evrim aşamasındaki tüm Bitkilerin kullandığı Formlar sirius lyra teknolojik uzmanları tarafından şablon şablon ele alınıyor. Örneğin birine domates birine portakal olarak demiyor, her birine Androidal bir kalıp olarak bakıyorlar ve her bir Bitkinin kendine ait bir formu olarak değerlendirip bir ‘Evrim Aşaması’ olarak kaile alıyorlar. Yeryüzü insanı kendine göre uyarlayarak bunu bir inanç haline getirmiştir.

Aynı şey Hayvanlar için de geçerlidir. Birine balık, birine kedi demiyor. Her biri bir Androidal Kalıp olarak değerlendirip farklı görünüşlere, farklı şablonlara sahip bir ‘ robotik düzen ‘ bir ‘ biyolojik form’ olarak değerlendiriyorlar. Ki Asli Orijinal kaile alış da bu olmalıdır. Bizler için de geçerli olan budur ki Makro bir yaşam ünitesinin yaşadığı Bilinçsel Olgu budur.

Sirius Vega ise Özel Evrim Ünitesi olarak devreye sokulan Bilinçlerin kullandığı Biyolojik Formlara ait Şablonları varlıkta tutar. Özel Evrimle alakalı Formların Geliştirilmesi, Sonsuzluğa açılmasını sağlayıcı Tasarrufları gösterir. Durgun karakterli bilinçler, Altın karakterli bilinçler ve Khamon’lar direk Sirius Vega üzerinden destek görmektedir. Zira bu Bilinçler Özel Evrim Üniteleridir. Her biri aynı zamanda birer Görev İcraat Ünitesidir.

Biyolojik Formlarının başta Biyolojik Kompütürlerinin Mutasyondan Kurtarılıp tamamen Saflaştırılması için her İmkanı seferber etmektedirler. Özellike gece 23’ten sonra sabah 5 arası Teknolojik Uzmanlar layık olana layıkına uygun olarak Kompütürlerinde gerekli Tadilatları yapmaktadırlar.

Konseylik ve Komitelikler Samanyolu Galaksisi İç Uzayında Konuşlanmış Birer İlahi İdari Kuruluştur. 

Andromda Galaksisi, İfedya gezegeninde bulunan, rahman-rab-rahim üçlüsünün RAHİM kanadını oluşturan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak çalışmaktadır. Komite ve Konseyliklerdeki Khamon’ların her biri birer Teknolojik Uzmandır.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, 18 Khamondan oluşan bir Komiteliktir ancak kendi varlığına bağlı çok fazla sayıda Teknolojik Uzman bulunmaktadır ve bu Uzmanların varlığından oluşan bir Birlik ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ , 300 Khamon ‘un varlığından oluşur ve yine bu 300 Khamon’a bağlı çok sayıda Teknolojik Uzman bu Birliğe kilitli olarak görev fonksiyonlarını sürdürmektedir.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak fonksiyon gösteren ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’, Teknolojik Üslerin Teşkilatlandırılmasında, Teknolojik Üslerin kendi varlığında görevlidir. Aynı zamanda Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı ‘Teknolojik Teşkilatlandırmayla alakalı tüm görev fonksiyonlarını yine bu Uzman Bilinçler yürütür.

Samanyolu Galaksisi iç uzayında konuşlandırılmış İlahi Kuruluşlarda görevli bilinçlerin bağlı oldukları topluluk ‘Rahim Fonksiyonu’ üzerinden görev vurgulamaktadır.

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

error: