Enter your keyword

Altın medeniyetler

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi – 1

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi Bilincin yeryüzü ortamında tekamülü 78 bin yıl önce bilincin Dünya ortamındaki evrimsel sürecin doğal evrim sürecinde bir tıkanıklık olarak bilinmektedir. Mikro Bilinç, önce elementer evrimden sonra bitkisel, hayvansal aşamalardan ve sonra da beşeri evrim aşamasına doğal evrim kıstasında ilerler. Doğal evrim bir zaruriyettir. Bilincin doğal olarak gelinen evrimsel sürecinde biyolojik… View more

Aden Cennetleri, Lusifer ve Ekibi 2

Aden Cennetleri, Lusifer ve Ekibi Atlantia Döneminde, doğal evrimsel tıkanıklığın giderilmesi için Humanoid (Beşer) teknolojik üs olarak bilinen laboratuvarlara alınarak biyokompütürü (Beyni) tadilata uğratılmıştır. Bu üsler rabsal öğretilere 8 tabakalı cennet, Aden cennetleri ifadeleri ile geçmiştir. Atlantia Döneminde Galaktk Konfederasyon tarafından görevlenerek yeryüzüne trasnfer edilen 12 uzman ekip İlk etapta Humanoidin beyin loblarını oluşturan hücrelerini… View more

Atlantis ve Lemurya (MU) 3

Atlantis ve Lemurya (MU) Lusifer’in enaniyete kapılarak başlattığı negatif evrimsel süreç bundan 78bin öncesine dayanıyor. Evrim türleri üzerinde yapmış olduğu tadilatlar sonucu bu türler üzerinden hakkı olduğunun yanılgısına düşmüştür. Bu tutum Göklere karşı gösterilen ilk isyan olarak bilinmektedir. Sirius ve Orion arasında geçen bir dizi diyalog sonucunda ortaya çıkan Sirius-Orion ittifakına dayalı olarak deneyimini sürdüren… View more

Bilinç ıslahatı ve kültleme 4

Bilinç ıslahatı ve kültleme Humanoid (homosapiens, Beşer, Avam) olarak bilinen evrim prototipi üzerinde Minadesser Kreyoling’e uygun olarak beyinsel gen tadilatları yapılmıştır. (Altın medeniyetlerin doğuşu) Gen tadilatları sonucu DNA sarmalı 2’den 12’ye çıkmıştır. Bu bir süreçtir. Gen ekimi ve gen tadilatı ile DNA ‘sı değiştirilmiş yeni türden bir prototip artık kendi asli orijinal veçhesine yaklaşacak bir… View more

Mısır Kharenası Dönemi 5

Mısır Kharenası Dönemi Göklerin hükümranlığı rabsal terminolojide ‘Lahud Alemi’ veya ‘Allah Katı’ ifadesi ile bilinmektedir. Bu hükümranlık Atlanta Merkez İmparatorluğudur. İmparatorluk denilince daima bilinçsel olarak ele alınmalıdır. Bu hükümranlık için Atlanta terminolojisinde ise ‘Kharyamantas Onya’ ifadesini kullanıyoruz. Bu kat, Atlanta Boyutu- Omega Boyutu gibi ifadelerle de ruhsal öğretilerde geçmektedir. Bu bilinçler 3 farklı titreşimsel boyutlardan… View more

Agartha ve Azlantas ülkeleri (Yeraltı ve Denizaltı yaşam) 6

Agartha ve Azlantas Himalaya dağlarının eteklerine alınan bilinçler, burada bir asır boyunca yaşam sürdürmüştür. Atlantis’in dejenerasyonuyla ortaya çıkan atmosferdeki kirlilik bu ortama etki etmeye ve bilinçlerimiz için tehlike arz etmeye başlamıştır. Tehlike sinyalleri elbette ki İlahi Hiyerarşinin dikkatinden kaçmamıştır. Dünya’daki mutasyondan etkilenmemek üzere bilinçler desteklemişlerdir. Galaktik Konfederasyon Başkanlığı Dünya’nın mutasyonlu ortamından uzak ve hatta farklı… View more

Kharena Kodları-7

Kharena Kodları KHARENA Kodları, Çekirdek Dünya’nın Ara Hasat dönemlerinde muhtelif uzay zaman dilimlerinde görev icraat üniteleri olarak devreye sokulan özel görev yükümlülüğü ile Sirius’a bağlı galaksilerden transfer edilen bilinç kodlarıdır. Mısır kharenası dönemi, bilincin makro erginlik kazandığı çok önemli bir dönemdir. Bilincin yeryüzü ortamında Enanaktif Dinginlik kazandığı, muayyen aktifliğinden, mutlak aktifliğine geçiş yapabildiği bir dönemdir…. View more