Enter your keyword

Nizami bilinçler

Sonsuz sınırsız uzay bilincinin kaynağı olan bilinç potansiyelinin arzusu ile gerçekleşen her oluş, aktif bir oluştur. Nasıl ki Sistem, görünen veçhe ise Nizam, genele verilen bilgilerde de gizli geçmektedir. Sistem, yapmış olduğu görevler ile binlerce yıldır ataktadır ve görevli bilinçlere Sistemin Şuurunu vererek, Nizami Görevli Bilinçleri Nizam Şuurunu kazanmak için hazırlamak ile mükelleftir. Bu hazırlık,… View more

21 Aralık 2012 4 ve 5.Boyut geçişi

Çekirdek Dünya’ya transfer edilen görevli bilinçler Dinde, bilimde sanatta rabsal ve ruhsal boyut bilgi ve enerjilerini kullanarak Dünya’nın içinde bulunduğu toplumsal realiteyi tamponize etmiştir. Bu tamponizasyon, Göklerdeki Bir’liğin çoklukta yansıyan güzelliği, ayinesi, tezahürüdür. Axoy RA’nın bir diğer ifade ile Allah’ın, Sistemik Veçhesine ait tatbikat ve uygulamaları yüzyıllardır yeryüzünde devrede tutulmuştur; Uzak doğudan çeşitli ruhsal öğretiler,… View more

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı DİN-BİLİM-SANAT Dünyada Göklerin Sistem Tatbikatçılığı Sonsuz Sınırsız Varlık uzayında Var olan her bilinç ve her zerre için Göklerin ihtişamını yeryüzüne taşır. Bilinç, içten içe Bütünle bütünleşim, kenetleşim, birleşim arzusu ile devinir. Sonsuz Sınırsız uzayın her zerresinin dağılmadan bir arada tutulabiliyor olması, Allah’ın Sistemik Veçhesine uygun gösterilen eforlar neticesinde gerçekleşir. Göksel Planlardan… View more

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, nizam, düzen veçhesinde sistemsel olgular Sistem, makro ve süper makro kıstasta Allah’ın bütünsel birliğindeki çeşitliliğin, güzelliğini mutlak vücuda dağılmasını, yayılmasını ve ona uygun yansıma oluşturmasını mümkün bir yayılımı ön görmektedir. Binlerce yıldır dünya ortamında görevli bilinçler devreye sokuldu. Peygamber, veli, âlim, bilim adamı, sanatçı, filozof gibi isimlerle anıldılar. Dinleri getirdiler insanlara güzel ahlak temelini… View more

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega Mutlak Yokluk, her varda  kendi yokluğunun Varlığını deneyime sokmakta ve deneyimli Varlar kategorisinde kılmaktadır. Mutlak Yokluk’tur Yoklukça Var olan ve her Var kıldığından kendini Zerrede ayırarak, zerreden geçip Bütüne erişmeye programlayan. O’dur Çokluğu BİR’leştirecek olan, BİR eden, Çokluktaki her deneyimi Bir’leşmek için devreye sokan. ‘O’ndan geldiniz ve nihayetinde O’na döndürüleceksiniz’ aslında bilinç ve imkanlarının evrimsel sürecini… View more

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi Ruhsal öğretilerde ‘bilincin düşüşü’ olarak bilinen dönem Atlantia Medeniyetine dayanır. Bu dönemden sonra Çekirdek Dünya ortamında bilinçler, kullandıkları formların beyin yapısında negatif mahiyetli kodların art arda açılımlarıyla ilahi hiyerarşinin makbul görmediği olguları yaşamaya geçer. Bu yüce eforları sergileyen görevli bilinçler, yeryüzüne enkarne edilerek Dünya’nın realitesini daha üst kıstaslara taşımak, evrimini sürdüren bilinçleri… View more

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyanın farklı dönemlerinde yeri geldi rabsal – ruhsal öğretilerin yayılmasını sağladılar. Bilinçlerin kendilerini hatırlamalarını sağlayarak, onları özlerine kavuşturucu oldular. Allah’ın kelamını kalplerine şokladılar. Veziri bilinçler (khamonlar), yeri geldi göklerin ilahi teknolojisine dayalı sırları yeryüzüne intikal ettirici odaklar oldu. Göksel… View more

error: