Enter your keyword

Beta Nova

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet Dünya’da beden edinen bir bilinç, bir bebek formunda kapalı bir farkındalıkla doğar. Yaşamında da kendinden kendine uyanışını gerçekleştirdiğinde ise perdeler kalkar. Vaat edilen o cennetler kendi öz uyanışını gerçekleştirenler içindir. Başarabilen başarabildiği oranda dünyada kendi cennetini yaşar. Başaramayan başaramadığı oranda tekrar tekrar olgu merhalelerinden geçer. Bir kısır döngü içinde olayları, kişileri, ortamları değiştirip belirli olguları… View more

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’da 4 ve 5.Boyut astral yoğunluğu Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’nın artık 21 Aralık 2012 ‘den sonra aldığı yeni karakteri, bilinçlerin yüksek benlikçe yaşamasını mümkün kılan önemli bir astral yoğunluk kriteridir. Turkomun nedir? Bilinçlerin enerjetik kainat saflarında kullandıkları kristal formlarının damarlarında dolaşan sıvıdır. Bu sıvı, astral bir… View more

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam Beta nova yaşam, dünyada illüzyonsuz hakikat yaşamıdır. Çekirdek Dünyada deneyim yapan deneyimci özler, galaktik ortamlardan bilinç bazında transfer edilmektedir. Bulundukları galaksiden çekirdek dünyaya transferasyonları esnasında ‘bilinç kodlama planına’ tabi tutulurlar. Şifretik Programlar, Bilincin Çekirdek Dünya ortamında vasıta olarak kullanacağı robotik kalıbın beyin dnalarına yapılan özle ekimlerdir. DNA sarmal boşluklarına (genetik uzay bölgelerine),… View more

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama Çekirdek Dünya 21 Aralık 2012 gece saat 12.05’ten sonra laboratuvar karakterini Alfa’dan Beta’ya değiştirdi. Bu değişim kozmik bir sıçrama, bir üst seviyeli evrimsel sürece geçişidir. Çekirdek Dünya’nın varlığını oluşturan her partikül pordur. Porlardaki bilgi yüklü kayıtlar açığa çıkıp, beta karakterli ‘zamanlama kodlarını’ açarak Seyir programına iştirak eder. Çekirdek dünya, Güneş’ten… View more

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan – Beta Nova Dünya insanı Galaktik İnsan, Dünya’nın yeni insanıdır. Beta Nova Dünya’da mütemadiyen ortaya çıkıyor. İllüzyonlarını terk ediyor. Daima uyanık, daima farkında… Özden gelen bilişle sezgisel, hassas, duyargan…   3.Boyutun illüzyonik veçhesi ile muhatap olan Dünya İnsanı, eksiktir. Bir yönden ölüdür ve bütünsel değildir. Yaşamındaki hezeyanların eksik olmadığı, acı ve ıstırapla doludur…. View more