Enter your keyword

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol Kozmik beyin, Varoluş bir diğer ifade ile mutlak vücudun/ vahdet-i vücudun yönetici bilinç bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız varlığın bütünselliği, Mutlak Yokluk potansiyeli ve Mutlak Varlık potansiyeli olarak iki ayrı veçhede kendini bir bilen, yaşayandır. İki veçhesi var. Biri yokluk biri de Varlıktır. İki veçhenin Yokluğun aynası olan Varlığına Varoluş dendi, Mutlak Vücut… View more

Bütünsel Birlik

Bütünsel Birlik

Bütünsel birlik bilincindeki sen Bütünsel birlik bilincinde devinince anlarsın sen olan senin bütündeki kendini. Kendini bütünsel birliğe katan, ayrılık illüzyonundan saflaşandır. Kendi varlığının her bir varlıkta tezahür ettiğini bilerek yaşayandır. Kendini zerreye katan, zerre ile zerre olandır. Zerrelerin içinden bilişle geçen, bu bilişle kendi zerreliğini bütünde de bilerek yaşayandır. Zerreliğini bilen, zerrelerin mevcudatındaki bütünü de… View more

Bilgiden bilgeliğe

Bilgiden bilgeliğe

Bilgiden bilgeliğe sonsuz deneyim Bilgiden Bilgeliğe geçen her bilinç kendi can tohumundan kendinden kendine dirilendir. Bilgiden bilgeliğe bütünsel birlik Bütünsel birlik olgusu mevcudatı meydana getiren her bir zerrededir. Zerreye can verilerek, zerre bilinci ile tohumlanmıştır. Bu tohumda bütünsellik ve birlik olgusu yaşanmak üzere ekilidir. Bunun için bilinçler asırlar boyu deneyim kazanarak kendi öz varlıklarını dışarıda arar ve belirli… View more

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan – Beta Nova Dünya insanı Galaktik İnsan, Dünya’nın yeni insanıdır. Beta Nova Dünya’da mütemadiyen ortaya çıkıyor. İllüzyonlarını terk ediyor. Daima uyanık, daima farkında… Özden gelen bilişle sezgisel, hassas, duyargan…   3.Boyutun illüzyonik veçhesi ile muhatap olan Dünya İnsanı, eksiktir. Bir yönden ölüdür ve bütünsel değildir. Yaşamındaki hezeyanların eksik olmadığı, acı ve ıstırapla doludur…. View more

Sonsuzluk Bilincisin

Sonsuzluk Bilincisin

Sonsuzluk Bilincisin Sonsuzluk bilincisin ve el-an merkezindesin… Bir noktadasın, orada varlıkça varsın, o senin koordinatın ve sen oradasın. Orada yoğunlaşmış, varlığını yoğunlaştırmış, orada tecelli etmişsin. Bilincen yerleşik, reaksiyone olmuş zamanlardasın… İşte o noktada, oradasın. Zamanlardan zamanlara akarken, sonsuzluğa açılan. Sen Bu noktadan sonsuzluğa açılan, bu noktadan sonsuzluğu sonsuzca bilen, gören, işiten, hisseden, bütünde yaşayan sonsuzluksun. Zerrelerin… View more

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Gözlerinde, göz bebeklerinde sonsuzluk gizlidir.  Bir başkasına akabiliyor, her şeyi, duyguları, düşünceleri ile kendi varlığını ortaya koyabiliyorsa karşısındaki ile göz temasını kaçıramaz. Yere dikilmiş gözlerde gizlenmiş duygular, gizlenmiş düşünceler vardır. İfade edilmemiş, ifade etme cesareti olmayan gerçek hisler vardır. Öyle olunca da konuşurken… View more