Enter your keyword

Kelam

Kelam

İlle de kelam edeceksen önce kalbini aç. Çakhur Nahura, galaktik öz titreşim yoğunluğun senin senle olan ilk karşılaşmandır. İlhamdır, rüyadır, vizyondur, kanallıktır, mesajdır hepsi alt üç şakradan gelir. Hem de çift kutbiyete açıktır. Bilincin kör noktası, bilincin kendini kilitlediği ve hücrelerini dumura uğrattığı sınav alanıdır. Kalbin devinim halkasını aktive edersen enerji yukarı akar, gırtlaktan çıkar…. View more

Nurlanma

Nurlanma

Nurlanma üzerine… Hayati seyyalite; ışık karakterli bir enerjetik bedendir. 3 boyutlu yaşam formasyonu için işlev gösterir. Çakraların enerji merkezlerinden iç devinim kanalına aktarılan enerjinin tüm beden ve etrafında oluşturduğu enerji alanıdır. Ki buna aura denilir Bu alan tepe çakrasından çekilir ve yapay/evrensel enerji ile meydana gelir. Hayati Astralite ise ateş karakterli bir enerjetik bedendir. 3…. View more

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol Kozmik beyin, Varoluş bir diğer ifade ile mutlak vücudun/ vahdet-i vücudun yönetici bilinç bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız varlığın bütünselliği, Mutlak Yokluk potansiyeli ve Mutlak Varlık potansiyeli olarak iki ayrı veçhede kendini bir bilen, yaşayandır. İki veçhesi var. Biri yokluk biri de Varlıktır. İki veçhenin Yokluğun aynası olan Varlığına Varoluş dendi, Mutlak Vücut… View more

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi sonsuzluğu birbirine ayine kılar. Sonsuzluğun Yokluk ve Varlığından Kendini Keşfi Sonsuz Sınırsız Yokluk bünyesindeki değerlerle Durulgan halde iken homojenliği kaldırılarak Om denilen ilk temel hareketle ‘Varlık’ bulur. Her bilinç kıvılcımı, Tanrısal Özlere ait potansiyeldir. Tanrısal Özler, Çekirdek Dünya ortamında kendi deneyim uyduları üzerinden evrim, deneyim ve görev programlarını devreye… View more

Bütünsel Birlik

Bütünsel Birlik

Bütünsel birlik bilincindeki sen Bütünsel birlik bilincinde devinince anlarsın sen olan senin bütündeki kendini. Kendini bütünsel birliğe katan, ayrılık illüzyonundan saflaşandır. Kendi varlığının her bir varlıkta tezahür ettiğini bilerek yaşayandır. Kendini zerreye katan, zerre ile zerre olandır. Zerrelerin içinden bilişle geçen, bu bilişle kendi zerreliğini bütünde de bilerek yaşayandır. Zerreliğini bilen, zerrelerin mevcudatındaki bütünü de… View more

Sonsuzluk Bilincisin

Sonsuzluk Bilincisin

Sonsuzluk Bilincisin Sonsuzluk bilincisin ve el-an merkezindesin… Bir noktadasın, orada varlıkça varsın, o senin koordinatın ve sen oradasın. Orada yoğunlaşmış, varlığını yoğunlaştırmış, orada tecelli etmişsin. Bilincen yerleşik, reaksiyone olmuş zamanlardasın… İşte o noktada, oradasın. Zamanlardan zamanlara akarken, sonsuzluğa açılan. Sen Bu noktadan sonsuzluğa açılan, bu noktadan sonsuzluğu sonsuzca bilen, gören, işiten, hisseden, bütünde yaşayan sonsuzluksun. Zerrelerin… View more

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Gözlerinde, göz bebeklerinde sonsuzluk gizlidir.  Bir başkasına akabiliyor, her şeyi, duyguları, düşünceleri ile kendi varlığını ortaya koyabiliyorsa karşısındaki ile göz temasını kaçıramaz. Yere dikilmiş gözlerde gizlenmiş duygular, gizlenmiş düşünceler vardır. İfade edilmemiş, ifade etme cesareti olmayan gerçek hisler vardır. Öyle olunca da konuşurken… View more

Hakikatle yüzleşme endişesi

Hakikatle yüzleşme endişesi

Akıl adamı daima endişe içindedir, tedirgindir. Tedirginliği çok derindir… Hiç sessiz kalamaz, hiç sessizliğin tadını bilemez. Hep huzursuz ve kargaşa içerisindedir. Huzursuzluğundan dolayı bir başkası ile ilgilenir, bir başkasının açığını arar, bir başkasındaki eksiğe odaklanır. Kendi ile meşgul olmaz. Bir başkasını çekiştirir. Huzursuzluğundan dolayı, robotik kalıbını (bedenini) sürekli hareket ettirme arzusunda olur, yerinde duramaz ya da… View more

Algılardaki realite

Algılardaki realite Algılardaki realite beynin sığasından gelen bilgi yığınıdır. İnsan düşünür, duygulanır, algılar alır duyumlanır. Düşünce olmadan yaşanabilir mi? İnsan düşünen bir varlıktır diyebilirken insan aynı zamanda hisseden bir varlık da denmesi gerekmez miydi? Duyguları vardır. Hisleri vardır. Ve beyin nasıl düşünür ise Kalpte hisseder. Sezgisel bir özelliği vardır. Bir insan önce 5 algı sistemine… View more

Farkında olmadığımız duygular

Farkında olmadığımız duygular ile yaşam Farkında olmadığımız duygular o kadar çok ki hayatımızda. Adeta robot gibi bir mekanizma, bir duygu öresinde başka bir duygu ve sonra başka başka bir duygu ve hatta arka planda daha başka fark edilmeden süre gider. Farkındalıksız bir şekilde yaşanır ve irdelenmeden, derinliğine inmeden yaşanınca da çoğu zaman tanımlandığında tek bir… View more

Hakka ermek

Hakka ermek

Hakka ermek Hakka ermek için hak edişler silsilesi gerek ki O vakit bir soluk almak kadar o soluğu vermek bir hak ediştir. HAKKI, HAK etmek için Hak vermeli, Hakka ermek ve HAK etmek için; Aşkla açılmalı, AŞK kaynağına AŞK’la bakmalı Aşkın içine akmalı, Aşkında kaybolmalı Sen teslim olmazsan o sana gelmez Sen teslim olmadan o sana gelmeyecek O, sana O’ndaki kutsallığını,… View more

error: