Enter your keyword

Kan

İnsani robotik kalıpta devinen kan, teknobiyo hücrelerden yapılanmıştır. Bu hücrelerin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerine ekilen porlardaki bilgi ve enerjinin zaman kilit kodlarının açılmalarıyla açığa çıkması, kanın vücuttaki  devinimsel faktürüyle alakalı hareketini tayin edebilmektedir. Teknobiyo hücre bilinçlerinin, cevheri otomasyon farkındalık düzeyleriyle hareket etmesi, kendi yapılarındaki çekirdek programın mahiyetlerine göre gerçekleştirilmektedir. İnsani robotik kalıptaki her teknobiyo hücrenin… View more

Atlant Lonze Eğitim – Ön Başvuru Formu

Atlant Lonze dersleri başlıyor! 23 Mart 2022 Çarşamba saat 21:00 Atlant Lonze, Omega Boyutunun Arya bilinçlerine ait bir iletişim keyfiyeti olup dünyada ilk kıvılcım medeniyet Atlantia'da ve daha sonraları Atlantis'te kullanılan bir dildir. Dünyanın karakteristik olarak Alfadan Betaya, Betadan Omegaya doğru aldığı kozmik, değişim ve dönüşüm sürecinde bizleri kendi asli orijinal iletişim dilimiz olan Atlanta... View more

Nizami bilinçler

Sonsuz sınırsız uzay bilincinin kaynağı olan bilinç potansiyelinin arzusu ile gerçekleşen her oluş, aktif bir oluştur. Nasıl ki Sistem, görünen veçhe ise Nizam, genele verilen bilgilerde de gizli geçmektedir. Sistem, yapmış olduğu görevler ile binlerce yıldır ataktadır ve görevli bilinçlere Sistemin Şuurunu vererek, Nizami Görevli Bilinçleri Nizam Şuurunu kazanmak için hazırlamak ile mükelleftir. Bu hazırlık,… View more

21 Aralık 2012 4 ve 5.Boyut geçişi

Çekirdek Dünya’ya transfer edilen görevli bilinçler Dinde, bilimde sanatta rabsal ve ruhsal boyut bilgi ve enerjilerini kullanarak Dünya’nın içinde bulunduğu toplumsal realiteyi tamponize etmiştir. Bu tamponizasyon, Göklerdeki Bir’liğin çoklukta yansıyan güzelliği, ayinesi, tezahürüdür. Axoy RA’nın bir diğer ifade ile Allah’ın, Sistemik Veçhesine ait tatbikat ve uygulamaları yüzyıllardır yeryüzünde devrede tutulmuştur; Uzak doğudan çeşitli ruhsal öğretiler,… View more

Kelam

Kelam

İlle de kelam edeceksen önce kalbini aç. Çakhur Nahura, galaktik öz titreşim yoğunluğun senin senle olan ilk karşılaşmandır. İlhamdır, rüyadır, vizyondur, kanallıktır, mesajdır hepsi alt üç şakradan gelir. Hem de çift kutbiyete açıktır. Bilincin kör noktası, bilincin kendini kilitlediği ve hücrelerini dumura uğrattığı sınav alanıdır. Kalbin devinim halkasını aktive edersen enerji yukarı akar, gırtlaktan çıkar…. View more

Nurlanma

Nurlanma

Nurlanma üzerine… Hayati seyyalite; ışık karakterli bir enerjetik bedendir. 3 boyutlu yaşam formasyonu için işlev gösterir. Çakraların enerji merkezlerinden iç devinim kanalına aktarılan enerjinin tüm beden ve etrafında oluşturduğu enerji alanıdır. Ki buna aura denilir Bu alan tepe çakrasından çekilir ve yapay/evrensel enerji ile meydana gelir. Hayati Astralite ise ateş karakterli bir enerjetik bedendir. 3…. View more

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet Dünya’da beden edinen bir bilinç, bir bebek formunda kapalı bir farkındalıkla doğar. Yaşamında da kendinden kendine uyanışını gerçekleştirdiğinde ise perdeler kalkar. Vaat edilen o cennetler kendi öz uyanışını gerçekleştirenler içindir. Başarabilen başarabildiği oranda dünyada kendi cennetini yaşar. Başaramayan başaramadığı oranda tekrar tekrar olgu merhalelerinden geçer. Bir kısır döngü içinde olayları, kişileri, ortamları değiştirip belirli olguları… View more

Ahlak

Ahlak kelimesinin ardında ne vardır? Hangi gizler vardır? Onun ardındaki mana ve anlam nedir? Ahlak kelimesi saf, şeffaf bir oluştur kristalize bir oluşu simgeler. Bu kelime bize 99 RA isimden olan halık kelimesini çağrıştırır. Halık keyfiyeti yaratma anlamındadır, yaradan anlamındadır. İlk yaratılan form olan asterunyalar saftır, kristaldir. Ahseni tekvinle yaratılmışlardır. Ahseni tekvinle yaratılan asterunyalar, lahud… View more

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol Kozmik beyin, Varoluş bir diğer ifade ile mutlak vücudun/ vahdet-i vücudun yönetici bilinç bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız varlığın bütünselliği, Mutlak Yokluk potansiyeli ve Mutlak Varlık potansiyeli olarak iki ayrı veçhede kendini bir bilen, yaşayandır. İki veçhesi var. Biri yokluk biri de Varlıktır. İki veçhenin Yokluğun aynası olan Varlığına Varoluş dendi, Mutlak Vücut… View more

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri Sonsuz sınırsız olan, Sonsuz sınırsızlığında devinirken Görmek istedi kendi zerrelerini Hangileri sarhoştu imkânlardan Hangileri tutkundu kendine zatından Bu devasa oyun nasıl çözülecekti Zata koşanlar mı, sarhoşlar mı galip gelecekti Akitler mi hatırlanacaktı, Hırslar mı parlayacaktı Hakikatin dokunacağı bu devasa tezgâh, Iskartalarını ne yapacaktı? İşte böyle başladı alabora oluş En güzelinden karıldı mahlûkat… View more

Ben Çekirdek Evren Varlığıyım

Ben Çekirdek Evren Varlığıyım Ey her daim anda olan, Güzel canlar padişahı sultanım… Ben bugün aşkınızla yıkadığınız kutsal kâsenizde yıkandım… Ask şarabınızla vaftiz edilen öz varlığım. Ben bugün çekirdek evren varlığıyım Sonsuzluğunuzda coşkunca yüzen bir balığım artık, Her halinizle cevvalleşen ve şükreden, Programlarınızdan her daim nemalanan ve coşkunlaşan… Dünyanın çamuruyla üşret bulurken ben, Yıkanmak istedim… View more

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı DİN-BİLİM-SANAT Dünyada Göklerin Sistem Tatbikatçılığı Sonsuz Sınırsız Varlık uzayında Var olan her bilinç ve her zerre için Göklerin ihtişamını yeryüzüne taşır. Bilinç, içten içe Bütünle bütünleşim, kenetleşim, birleşim arzusu ile devinir. Sonsuz Sınırsız uzayın her zerresinin dağılmadan bir arada tutulabiliyor olması, Allah’ın Sistemik Veçhesine uygun gösterilen eforlar neticesinde gerçekleşir. Göksel Planlardan… View more

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’da 4 ve 5.Boyut astral yoğunluğu Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’nın artık 21 Aralık 2012 ‘den sonra aldığı yeni karakteri, bilinçlerin yüksek benlikçe yaşamasını mümkün kılan önemli bir astral yoğunluk kriteridir. Turkomun nedir? Bilinçlerin enerjetik kainat saflarında kullandıkları kristal formlarının damarlarında dolaşan sıvıdır. Bu sıvı, astral bir… View more

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, nizam, düzen veçhesinde sistemsel olgular Sistem, makro ve süper makro kıstasta Allah’ın bütünsel birliğindeki çeşitliliğin, güzelliğini mutlak vücuda dağılmasını, yayılmasını ve ona uygun yansıma oluşturmasını mümkün bir yayılımı ön görmektedir. Binlerce yıldır dünya ortamında görevli bilinçler devreye sokuldu. Peygamber, veli, âlim, bilim adamı, sanatçı, filozof gibi isimlerle anıldılar. Dinleri getirdiler insanlara güzel ahlak temelini… View more

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega Mutlak Yokluk, her varda  kendi yokluğunun Varlığını deneyime sokmakta ve deneyimli Varlar kategorisinde kılmaktadır. Mutlak Yokluk’tur Yoklukça Var olan ve her Var kıldığından kendini Zerrede ayırarak, zerreden geçip Bütüne erişmeye programlayan. O’dur Çokluğu BİR’leştirecek olan, BİR eden, Çokluktaki her deneyimi Bir’leşmek için devreye sokan. ‘O’ndan geldiniz ve nihayetinde O’na döndürüleceksiniz’ aslında bilinç ve imkanlarının evrimsel sürecini… View more

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi Ruhsal öğretilerde ‘bilincin düşüşü’ olarak bilinen dönem Atlantia Medeniyetine dayanır. Bu dönemden sonra Çekirdek Dünya ortamında bilinçler, kullandıkları formların beyin yapısında negatif mahiyetli kodların art arda açılımlarıyla ilahi hiyerarşinin makbul görmediği olguları yaşamaya geçer. Bu yüce eforları sergileyen görevli bilinçler, yeryüzüne enkarne edilerek Dünya’nın realitesini daha üst kıstaslara taşımak, evrimini sürdüren bilinçleri… View more

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyanın farklı dönemlerinde yeri geldi rabsal – ruhsal öğretilerin yayılmasını sağladılar. Bilinçlerin kendilerini hatırlamalarını sağlayarak, onları özlerine kavuşturucu oldular. Allah’ın kelamını kalplerine şokladılar. Veziri bilinçler (khamonlar), yeri geldi göklerin ilahi teknolojisine dayalı sırları yeryüzüne intikal ettirici odaklar oldu. Göksel… View more

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı, imkanları mı? Sonsuzluğun yokluğundan aktifleştirilerek akışa geçirilen Varlık bilinci, bu akışı ile sahip olduğu her bir imkanını, değerini  beraberinde sürüklemektedir. Varlıklaşmış her bilinç, varlıklaşmanın her aktifliğinde Om’dan Rakha’ya kadar İmkanlarca da aktifleşmektedir. Yani bilinç aktifleşirken aynı zamanda kendi imkanları da yokluktan sadr olur ve aktifleşir. Birbirini takip eder. Mutlak Yokluktan Mutlak Varlığa… View more

Teslimiyet seçimsizliktir

Teslimiyet seçimsizliktir

Teslimiyet seçimsizliktir Binlerce yıldır Çekirdek Dünya’ya öğreticiler geldi. Hepsine birer Manevi Rehber dendi  ve hepsi Çekirdek Dünya’nın içinde bulunduğu realitik ortamın hep üst frekanslarında yaşayarak, yaşadıklarını öğrencileri vasıtası ile yeryüzüne ekti ve ekmeye de devam etmektedir. Manevi arayışta olan bir varlık için bilinmeyene yolculuk, gözler kapalı, önünü görmeden bir yolda yürümek gibidir.  Manevi yolun bizleri… View more

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar manevi rehberlikle yok olur Direncin kaybı ve çıkıntılar en kolay teslimiyetle bertaraf edilebilse de bu çoğu zaman zordur. Çekirdek Dünya ortamında öz irade boyutunun yoğunluğunun muayyen statüde tecelliyatları sergilense de egosantrik irade boyutunun boyunduruğu altında bulunan ego potansiyelinin bu muayyen aktifliklerde varlıklaşma çabası bitmek tükenmek bilmemektedir. Öz irade boyut yoğunluğunu güçlendirecek… View more

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi sonsuzluğu birbirine ayine kılar. Sonsuzluğun Yokluk ve Varlığından Kendini Keşfi Sonsuz Sınırsız Yokluk bünyesindeki değerlerle Durulgan halde iken homojenliği kaldırılarak Om denilen ilk temel hareketle ‘Varlık’ bulur. Her bilinç kıvılcımı, Tanrısal Özlere ait potansiyeldir. Tanrısal Özler, Çekirdek Dünya ortamında kendi deneyim uyduları üzerinden evrim, deneyim ve görev programlarını devreye… View more

  • 1
  • 2
error: