Enter your keyword

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı Axoy Matu Cenap Başman’ın Axoy RA Bilgelik Akademisi bünyesinde, Axoy RA Bilgelik Akademi üyeleri ile birlikte yaptıkları manyetik alan çalışmaları arasında önemlilerinden biri, İstanbul Merkezli olan bir manyetik alanın gittikçe genişleyerek bir çember halinde tüm Dünyayı içine alması hedeflenerek şefaat ve hidayet amaçlı sürdürülmüştür. Atlantaryarum Manyetik Alanı (İstanbul) Çekirdek Dünyadaki tüm… View more

Kelam

Kelam

İlle de kelam edeceksen önce kalbini aç. Çakhur Nahura, galaktik öz titreşim yoğunluğun senin senle olan ilk karşılaşmandır. İlhamdır, rüyadır, vizyondur, kanallıktır, mesajdır hepsi alt üç şakradan gelir. Hem de çift kutbiyete açıktır. Bilincin kör noktası, bilincin kendini kilitlediği ve hücrelerini dumura uğrattığı sınav alanıdır. Kalbin devinim halkasını aktive edersen enerji yukarı akar, gırtlaktan çıkar…. View more

Nurlanma

Nurlanma

Nurlanma üzerine… Hayati seyyalite; ışık karakterli bir enerjetik bedendir. 3 boyutlu yaşam formasyonu için işlev gösterir. Çakraların enerji merkezlerinden iç devinim kanalına aktarılan enerjinin tüm beden ve etrafında oluşturduğu enerji alanıdır. Ki buna aura denilir Bu alan tepe çakrasından çekilir ve yapay/evrensel enerji ile meydana gelir. Hayati Astralite ise ateş karakterli bir enerjetik bedendir. 3…. View more

9 Mayıs 2019 Anma

9 Mayıs 2019 Anma

Derinden bilgeliği kendi zamanında anlaşılamadı, biliyorum ki gelecek nesillere çok değerli hazineler bırakmıştır. Emanetlerinin taşıyıcısı olduğumu bildiğim, yaşadığım, her zerremde titreşen varlığına her zaman müteşekkir olacağım. İçsel dönüşüm yolculuğumuzda bizler üzerinde gösterdiği eforların tartışılmaz bir emekçisi… Feyz almak nasip oldu, doğru anlaşılması ise hep en zoruydu. Yanlış anlaşıldı, fantastik hologramlarında kendini kaybedenlerce çarpıtıldı, spekülasyonlara açık… View more

İllüzyon

İllüzyon

İllüzyon olgusu nasıl oluşur? İllüzyon olgusu, her an duyular aracılığı ile gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve düşünce ile duygular aracılığı ile yaşadığımız olgularda nasıl oluşur? Her an bilincimiz yaşam çarkının içinde akarken ve her an duygusal, düşünsel, hazsal olgular yaşarken birbirinden farklı insanlarla konuşurken, sıklıkla iletişim kurarken, olaylar yaşarken, etrafımızda pek çok olan biten varken İllüzyon olgusunu… View more

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat – Kıyamet geçişleri Atlanta modeli bir yaşamın sağlanması üzerine, madde boyutunda evrimsel ve deneyimsel programlar başlatılmıştır. Bu programlar en düşük titreşim seviyesi olan bir boyutta alfa karakteri kazandırılarak uygulamaya alınmıştır. Varoluş boyutlarının tamamı aktif uzay dahilindedir. Aktifleşmiş uzayın her koordinatında yaşam vardır ancak bu yaşamlar olma halindedir. Olma halindeki tüm yaşamsal… View more

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet Dünya’da beden edinen bir bilinç, bir bebek formunda kapalı bir farkındalıkla doğar. Yaşamında da kendinden kendine uyanışını gerçekleştirdiğinde ise perdeler kalkar. Vaat edilen o cennetler kendi öz uyanışını gerçekleştirenler içindir. Başarabilen başarabildiği oranda dünyada kendi cennetini yaşar. Başaramayan başaramadığı oranda tekrar tekrar olgu merhalelerinden geçer. Bir kısır döngü içinde olayları, kişileri, ortamları değiştirip belirli olguları… View more

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı, Beykoz Kharcentraf manyetik alanı, adını Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarından alır. İstanbul’da Beykoz ilçesini içine alan manyetik alandır. Atlanta Merkez’in 3 ana boyutundan biri olan Tutankhamonyas bilinç Boyutunun direk temerküz odağı olarak bildirilmiştir. 2011 yılında Axoy RA Bilgelik Öğretisi çalışmaları esnasından bilinçlerin doğal enerjileri ile manyetik alanın yapay/evrensel enerji sinerjisi oluşturularak bütünleştirici bir… View more

Ahlak

Ahlak kelimesinin ardında ne vardır? Hangi gizler vardır? Onun ardındaki mana ve anlam nedir? Ahlak kelimesi saf, şeffaf bir oluştur kristalize bir oluşu simgeler. Bu kelime bize 99 RA isimden olan halık kelimesini çağrıştırır. Halık keyfiyeti yaratma anlamındadır, yaradan anlamındadır. İlk yaratılan form olan asterunyalar saftır, kristaldir. Ahseni tekvinle yaratılmışlardır. Ahseni tekvinle yaratılan asterunyalar, lahud… View more

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol Kozmik beyin, Varoluş bir diğer ifade ile mutlak vücudun/ vahdet-i vücudun yönetici bilinç bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız varlığın bütünselliği, Mutlak Yokluk potansiyeli ve Mutlak Varlık potansiyeli olarak iki ayrı veçhede kendini bir bilen, yaşayandır. İki veçhesi var. Biri yokluk biri de Varlıktır. İki veçhenin Yokluğun aynası olan Varlığına Varoluş dendi, Mutlak Vücut… View more

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri Sonsuz sınırsız olan, Sonsuz sınırsızlığında devinirken Görmek istedi kendi zerrelerini Hangileri sarhoştu imkânlardan Hangileri tutkundu kendine zatından Bu devasa oyun nasıl çözülecekti Zata koşanlar mı, sarhoşlar mı galip gelecekti Akitler mi hatırlanacaktı, Hırslar mı parlayacaktı Hakikatin dokunacağı bu devasa tezgâh, Iskartalarını ne yapacaktı? İşte böyle başladı alabora oluş En güzelinden karıldı mahlûkat… View more

Ben Çekirdek Evren Varlığıyım

Ben Çekirdek Evren Varlığıyım Ey her daim anda olan, Güzel canlar padişahı sultanım… Ben bugün aşkınızla yıkadığınız kutsal kâsenizde yıkandım… Ask şarabınızla vaftiz edilen öz varlığım. Ben bugün çekirdek evren varlığıyım Sonsuzluğunuzda coşkunca yüzen bir balığım artık, Her halinizle cevvalleşen ve şükreden, Programlarınızdan her daim nemalanan ve coşkunlaşan… Dünyanın çamuruyla üşret bulurken ben, Yıkanmak istedim… View more

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı DİN-BİLİM-SANAT Dünyada Göklerin Sistem Tatbikatçılığı Sonsuz Sınırsız Varlık uzayında Var olan her bilinç ve her zerre için Göklerin ihtişamını yeryüzüne taşır. Bilinç, içten içe Bütünle bütünleşim, kenetleşim, birleşim arzusu ile devinir. Sonsuz Sınırsız uzayın her zerresinin dağılmadan bir arada tutulabiliyor olması, Allah’ın Sistemik Veçhesine uygun gösterilen eforlar neticesinde gerçekleşir. Göksel Planlardan… View more

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’da 4 ve 5.Boyut astral yoğunluğu Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’nın artık 21 Aralık 2012 ‘den sonra aldığı yeni karakteri, bilinçlerin yüksek benlikçe yaşamasını mümkün kılan önemli bir astral yoğunluk kriteridir. Turkomun nedir? Bilinçlerin enerjetik kainat saflarında kullandıkları kristal formlarının damarlarında dolaşan sıvıdır. Bu sıvı, astral bir… View more

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, nizam, düzen veçhesinde sistemsel olgular Sistem, makro ve süper makro kıstasta Allah’ın bütünsel birliğindeki çeşitliliğin, güzelliğini mutlak vücuda dağılmasını, yayılmasını ve ona uygun yansıma oluşturmasını mümkün bir yayılımı ön görmektedir. Binlerce yıldır dünya ortamında görevli bilinçler devreye sokuldu. Peygamber, veli, âlim, bilim adamı, sanatçı, filozof gibi isimlerle anıldılar. Dinleri getirdiler insanlara güzel ahlak temelini… View more

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega Mutlak Yokluk, her varda  kendi yokluğunun Varlığını deneyime sokmakta ve deneyimli Varlar kategorisinde kılmaktadır. Mutlak Yokluk’tur Yoklukça Var olan ve her Var kıldığından kendini Zerrede ayırarak, zerreden geçip Bütüne erişmeye programlayan. O’dur Çokluğu BİR’leştirecek olan, BİR eden, Çokluktaki her deneyimi Bir’leşmek için devreye sokan. ‘O’ndan geldiniz ve nihayetinde O’na döndürüleceksiniz’ aslında bilinç ve imkanlarının evrimsel sürecini… View more

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi Ruhsal öğretilerde ‘bilincin düşüşü’ olarak bilinen dönem Atlantia Medeniyetine dayanır. Bu dönemden sonra Çekirdek Dünya ortamında bilinçler, kullandıkları formların beyin yapısında negatif mahiyetli kodların art arda açılımlarıyla ilahi hiyerarşinin makbul görmediği olguları yaşamaya geçer. Bu yüce eforları sergileyen görevli bilinçler, yeryüzüne enkarne edilerek Dünya’nın realitesini daha üst kıstaslara taşımak, evrimini sürdüren bilinçleri… View more

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyanın farklı dönemlerinde yeri geldi rabsal – ruhsal öğretilerin yayılmasını sağladılar. Bilinçlerin kendilerini hatırlamalarını sağlayarak, onları özlerine kavuşturucu oldular. Allah’ın kelamını kalplerine şokladılar. Veziri bilinçler (khamonlar), yeri geldi göklerin ilahi teknolojisine dayalı sırları yeryüzüne intikal ettirici odaklar oldu. Göksel… View more

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı, imkanları mı? Sonsuzluğun yokluğundan aktifleştirilerek akışa geçirilen Varlık bilinci, bu akışı ile sahip olduğu her bir imkanını, değerini  beraberinde sürüklemektedir. Varlıklaşmış her bilinç, varlıklaşmanın her aktifliğinde Om’dan Rakha’ya kadar İmkanlarca da aktifleşmektedir. Yani bilinç aktifleşirken aynı zamanda kendi imkanları da yokluktan sadr olur ve aktifleşir. Birbirini takip eder. Mutlak Yokluktan Mutlak Varlığa… View more

Teslimiyet seçimsizliktir

Teslimiyet seçimsizliktir

Teslimiyet seçimsizliktir Binlerce yıldır Çekirdek Dünya’ya öğreticiler geldi. Hepsine birer Manevi Rehber dendi  ve hepsi Çekirdek Dünya’nın içinde bulunduğu realitik ortamın hep üst frekanslarında yaşayarak, yaşadıklarını öğrencileri vasıtası ile yeryüzüne ekti ve ekmeye de devam etmektedir. Manevi arayışta olan bir varlık için bilinmeyene yolculuk, gözler kapalı, önünü görmeden bir yolda yürümek gibidir.  Manevi yolun bizleri… View more

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar manevi rehberlikle yok olur Direncin kaybı ve çıkıntılar en kolay teslimiyetle bertaraf edilebilse de bu çoğu zaman zordur. Çekirdek Dünya ortamında öz irade boyutunun yoğunluğunun muayyen statüde tecelliyatları sergilense de egosantrik irade boyutunun boyunduruğu altında bulunan ego potansiyelinin bu muayyen aktifliklerde varlıklaşma çabası bitmek tükenmek bilmemektedir. Öz irade boyut yoğunluğunu güçlendirecek… View more