Enter your keyword

Blog

Kelam

Kelam

İlle de kelam edeceksen önce kalbini aç. Çakhur Nahura, galaktik öz titreşim yoğunluğun senin senle olan ilk karşılaşmandır. İlhamdır, rüyadır, vizyondur, kanallıktır, mesajdır hepsi alt üç şakradan gelir. Hem de çift kutbiyete açıktır. Bilincin kör noktası, bilincin kendini kilitlediği ve hücrelerini dumura uğrattığı sınav alanıdır. Kalbin devinim halkasını aktive edersen enerji yukarı akar, gırtlaktan çıkar…. View more

Nurlanma

Nurlanma

Nurlanma üzerine… Hayati seyyalite; ışık karakterli bir enerjetik bedendir. 3 boyutlu yaşam formasyonu için işlev gösterir. Çakraların enerji merkezlerinden iç devinim kanalına aktarılan enerjinin tüm beden ve etrafında oluşturduğu enerji alanıdır. Ki buna aura denilir Bu alan tepe çakrasından çekilir ve yapay/evrensel enerji ile meydana gelir. Hayati Astralite ise ateş karakterli bir enerjetik bedendir. 3…. View more

9 Mayıs 2019 Anma

9 Mayıs 2019 Anma

Derinden bilgeliği kendi zamanında anlaşılamadı, biliyorum ki gelecek nesillere çok değerli hazineler bırakmıştır. Emanetlerinin taşıyıcısı olduğumu bildiğim, yaşadığım, her zerremde titreşen varlığına her zaman müteşekkir olacağım. İçsel dönüşüm yolculuğumuzda bizler üzerinde gösterdiği eforların tartışılmaz bir emekçisi… Feyz almak nasip oldu, doğru anlaşılması ise hep en zoruydu. Yanlış anlaşıldı, fantastik hologramlarında kendini kaybedenlerce çarpıtıldı, spekülasyonlara açık… View more

İllüzyon

İllüzyon

İllüzyon olgusu nasıl oluşur? İllüzyon olgusu, her an duyular aracılığı ile gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve düşünce ile duygular aracılığı ile yaşadığımız olgularda nasıl oluşur? Her an bilincimiz yaşam çarkının içinde akarken ve her an duygusal, düşünsel, hazsal olgular yaşarken birbirinden farklı insanlarla konuşurken, sıklıkla iletişim kurarken, olaylar yaşarken, etrafımızda pek çok olan biten varken İllüzyon olgusunu… View more

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat – Kıyamet geçişleri Atlanta modeli bir yaşamın sağlanması üzerine, madde boyutunda evrimsel ve deneyimsel programlar başlatılmıştır. Bu programlar en düşük titreşim seviyesi olan bir boyutta alfa karakteri kazandırılarak uygulamaya alınmıştır. Varoluş boyutlarının tamamı aktif uzay dahilindedir. Aktifleşmiş uzayın her koordinatında yaşam vardır ancak bu yaşamlar olma halindedir. Olma halindeki tüm yaşamsal… View more

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları)

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları)

Gezegenler Axoy RA Bilgelik Öğretisinde ‘transformatör güç odakları’ olarak isimlendirilmiştir Gezegenler hatta ki daha açık bir ifade ile ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç odakları’ dır. Neden Çekirdek Evrim? Çünkü Çekirdekten evrimi ve çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan uzay objeleridir. Transforme ettikleri partiküler oluşlar vardır. Bundan dolayıdır ki ‘transformatör’ yani ‘dönüştürücü’ anlamında bir terimi kullanırız. Çekirdekten Evrimleşmeyi mümkün kılan… View more

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet vaat edilen kutsal bir yer mi?

Cennet Dünya’da beden edinen bir bilinç, bir bebek formunda kapalı bir farkındalıkla doğar. Yaşamında da kendinden kendine uyanışını gerçekleştirdiğinde ise perdeler kalkar. Vaat edilen o cennetler kendi öz uyanışını gerçekleştirenler içindir. Başarabilen başarabildiği oranda dünyada kendi cennetini yaşar. Başaramayan başaramadığı oranda tekrar tekrar olgu merhalelerinden geçer. Bir kısır döngü içinde olayları, kişileri, ortamları değiştirip belirli olguları… View more

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı, Beykoz Kharcentraf manyetik alanı, adını Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarından alır. İstanbul’da Beykoz ilçesini içine alan manyetik alandır. Atlanta Merkez’in 3 ana boyutundan biri olan Tutankhamonyas bilinç Boyutunun direk temerküz odağı olarak bildirilmiştir. 2011 yılında Axoy RA Bilgelik Öğretisi çalışmaları esnasından bilinçlerin doğal enerjileri ile manyetik alanın yapay/evrensel enerji sinerjisi oluşturularak bütünleştirici bir… View more

Ahlak

Ahlak kelimesinin ardında ne vardır? Hangi gizler vardır? Onun ardındaki mana ve anlam nedir? Ahlak kelimesi saf, şeffaf bir oluştur kristalize bir oluşu simgeler. Bu kelime bize 99 RA isimden olan halık kelimesini çağrıştırır. Halık keyfiyeti yaratma anlamındadır, yaradan anlamındadır. İlk yaratılan form olan asterunyalar saftır, kristaldir. Ahseni tekvinle yaratılmışlardır. Ahseni tekvinle yaratılan asterunyalar, lahud… View more

Allah Sistemi

Allah Sistemi Allah Sistemi Cenap Başman  akışlarından  Bilinci; Evrimin mutat insansal formu kullanma aşamasında rotasyone etme mahiyetiyle düşünce boyutuna etki ederek aktiflik gösteren, keyfiyetlerin sonsuz – sınırsız manalarınca evrensel tasarruf sağlayan ve mutat insanı “evrensel insan boyutu” na yücelten İlahi Sistemdir. İlahi Hiyerarşinin tüm Teknolojik Sistemleri Çekirdek Dünya Rabliğine ait RAB SİSTEMİ olan Allah Sistemine kilitli… View more

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman  MÜTEAL ORJİNALİKTEKİ BİLGİYİ ANCAK MUTLAK DİRİLİK BİLİNCİNE SAHİP OLAN MÜTEAL İDRAK KAVRAYABİLMEKTEDİR. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki; ancak kendi mütealliğinin bilincinde olabilen Sınırsız TEK ŞUUR müteal değerleri idrak edebilir. PEYGAMBERAN İDRAĞI VAHİYE DAYALI BİR İDRAK… View more

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri ALLAH SİSTEMİ Rabsal terminolojik sisteme uygun tarifiyle; Alemlerin Rabbi olan Allahın Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlığının 99 İsmine şayan olan tasarruflarla devrede tuttuğu sisteme ALLAH SİSTEMİ denir. 99 İsim ALLAH isminde dürülü olarak meknuz tutulmaktadır. 99 İsminin mazhariyeti Allah’ın Mülkündeki İnsana tanınmıştır. 99 İsmin zılli… View more

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların Yıldız Kutuplarındaki Bilinç Kıymetlerinin Programlanması Hakkında Açıklamadır 99 keyfiyetin muayyen mahiyetlerdeki manalarıyla rotasyon niteliklerine dayalı olarak gösterilen tasarruflarla beşeri mahluk, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamil Varlık Boyutuna yüceltilir. İLAHİ ROTASYON; İnsanın özü olan Öz Varlıklarca istenen farkındalık düzeylerinin ALLAH SİSTEMİ’NE dayalı olan… View more

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle Aktifleşerek Devreye Sokulması Öz Enerji: Her deneyimci Öz’ün kendi varlığına ait deneyim – evrim – görev programlarını Dünya ortamında uygulama amacıyla kullandığı doğal enerjidir. Evrensel Enerji: Deneyim – evrim – görev programlarının Deneyimci Özler tarafından Dünya… View more

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir İnsanın beyin yapısı, İlahi İsimler olarak da bilinen 99 Keyfiyetin zılli ve asli manalarınca insani algı ve olguları yaşatabilen İlahi Teknolojik dizayna sahiptir. Bu harika yapının insanın rububiyet – resuliyet – uluhiyet – kudsiyet sırlarıyla alakalı imkanlarla donatılmıştır. ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYET… View more

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan… View more

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler Ve Bu Sistemlere Bağlı Olan Mekanizmalar Hakkında Açıklamadır Allah, Sistemi’nin Rabbi olarak Mutlak Şuur’a dayalı olan İLAHİ TASARRUFLARI 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altında gösterirken, Sistemin Rabbine ayine varlık olan RESUL, Teknolojik Tasarrufları göstererek Dünya’daki deneyim uydu bilinç potansiyellerinin deneyimli varlar kategorisine… View more

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu Altında Nasıl Yapıldığı Hakkında Açıklamadır ALLAH: 99 KEYFİYETİ VARLIĞINDA TOPLAYAN KEYFİYETTİR. 99 KEYFİYETİN MANALARIYLA İSLAM-I HAKİKİNİN DOĞMASINI SAĞLAYAN BU KEYFİYETİN İSLAM’DA İLAHİ İSİMLERİ CEM ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR. ALLAH, RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISININ RA 3 DENGESİ ALTINDA DEVREDE TUTULAN ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİDİR. BU SİSTEMİN… View more

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması Hakkında Açıklamadır TÜM MAHLUKATA TEVZİ EDİLEN NURLARIN KAYNAĞI NUR-U MUHAMMEDİDİR. Nur-u Muhammedi’den kazanılacak olan nurlar, mahlukatta zuhur eden ilahi isimlere ait manaların yoğunlukları oranında kazanılır. Mahlukatın içinde 99 İlahi İsmin manaları oranında nurlandırılarak şereflendirilebilecek olan Mahluk BEŞER‘dir. Zira Beşer, İnsan-ı Kamile hamiledir. Beşerin İnsan-ı Kamili… View more

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan, (Levh-İ Mahfuz) Allah Sistemi’ndeki tüm tasarruflar Allah’ın 99 isminin manalarınca gerçekleştirilirken, Mülk aleminin kesretlik ortamında isimlerin zılli ve asli manalarına uygun olan kalıp ve kisveler kullanılmaktadır. Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olarak insanlığa MELE-İ ALA ifadesiyle tanıtılan Meleküt ve Ceberrüt Alemlerindeki İlahi Tasarruf Planları’nın yöneticisi olan topluluk, mülk aleminin kesretlik ortamında… View more

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık MUTLAK VARLIK: MUTLAK ŞUUR VE O’NUN MÜTEAL ORİJİNAL KEYFİYETİ OLAN MUTLAK KEYFİYETÇE BİR VARDIR. Mutlak Şuur’un Kendi Keyfiyeti içindeki seyri, Mutlak Varlığın Mutlak yaşamıdır. ALLAH SİSTEMİ; MUTLAK VARLIK’TAKİ MUTLAK ŞUUR’UN İLAHİ ALEMLERDEKİ TÜM MEVCUDATIN TEKAMÜLÜ İÇİN DEVREDE TUTTUĞU RAHMAN-I RABB’UL RAHİMİYET SİSTEMİDİR. ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’IN “RABB’UL ALEMİN SIRRI”… View more

  • 1
  • 2
  • 5