Enter your keyword

Bilincinin özü; Matu Merkez

Bilincinin özü; Matu Merkez

Sonsuz sınırsız uzaya dağılan her bir zerreden Var olan Mevcudatta; Tek bir nokta, tek bir olgu, tek bir merkez var, O da bu sonsuzluğun her bir koordinatındaki Bilinç Potansiyelleri.

Her bilinç potansiyeli, Özsel Özerkliğini Vücudu Mutlak’ta yaşar. Bilinç, Özerk olduğu kadar Bütünü var eden bir potansiyeldir, Vücud-u Mutlak’ı Var eden bir çok potansiyelle Bir’dir ve Bir’leme ile BÜTÜN ortaya çıkar. Bütünün zerreleri, Özerktir.

Özünden özerk, özünden tek. Ancak bu tekliği ayrı değil, bütünün içinde ve bütünü var eder.

Sonsuz Sınırsız mevcudatın kendisidir Teklik. Tek Vücut var o da TANİ KHANYA ve bu teklikteki çeşitlilik ve her bir koordinatında farklı farklı veçhelerle bilinçler yüz gösterirken hepsi MUTLAK YOKLUKTAN OLMA, MUTLAK VARLIKTAN DOĞMADIR. KUTSAL YOKLUK-VARLIK BÜTÜNSELLİĞİNDE, YOKLUK -VARLIK TEKLİĞİNDEDİR.

Kesretlikten Tekliğe açılan bir giz perdesi var ki o da her bilinç potansiyelinin merkezinde yani kendi Bilinç Merkezindedir. Ve içeride, en derinlerde öyle bir nokta ki, öyle bir koordinat ki; varlığının çeperi, onu örterek gizlemiş, adeta merkezi gizlemek için türlü yollardan geçirmiş ve o yolları aşarak kendini bulabilmek için, kendi merkezine ulaşabilmek için ‘şifrelenmiş, kodlanmış olarak kesretliğin en dibindeki illüzyonlara atmış. (Bilinç Kodlama Planı Ve Bilincin Kodlanarak Karartılması.)

Kararan Bilinç, kendi merkezinden uzak, ancak bir o kadar yakın.

Kendi Merkezinden kopuk, ancak bir o kadar bağlıdır.

O’dur, O’ndadır ve Varlık, hep Çeperdedir; Dikkati, odaklanması, farkındalığı, meşguliyeti, düşünceleriyle hep ÇEPERDEDİR. Özdeşleştiği olguların esiri olarak ÇEPERDE…

Kesretlikten gelen İllüzyonların içinde, Merkezden çok uzaklarda, sahtelikler yüz göstermiş ve Bu sahteliklere daha çok itibar edilmiş; Hakikatten uzak ve kendini illüzyonlarda arayan, illüzyonda bulacak sanan bir Var edinilmiş. Varlık edinilmiş. Ölü, ama dirilebilen, muayyen ancak Mutlakiyetine açık.

Varlığının Merkezi, Bilinç Merkezi ve Eğer Matu Merkez’den gen aşısı ile aşılanmışsa bilincinde Matu Bilinç Gen Merkezi. Bu da bilincinin Merkez’i. Merkezindeki MA-TU…

Dışraklığın gürültüsü varlığı çeperde bırakır, kendi öz sesinden gayri her sese açık, her sesle özdeş. Kendinden, Özünden uzak.

Oysa ki İçreklikteki merkezde Bilinc Merkezinin sessizliklerinde, kendi Merkezindeki SES, derin bir sessizliktir ve bu derinlikte ÖZ SES SESLEŞİR, Merkezinde, Bilincinin Merkezinde Mevcudatın SESİ. Titreşen her Var’a AŞKLA tutkulu, Aşkla cezbolan. ÖZDEN GELENİ DUYAN, ÖZ SESLE SES OLAN, Merkezinden özdeşleştiği, özün öz-deş olduğu, Bilincinin Özü…

Bilincinin özü; Matu Merkez’dir. Zira, Bilinç aşılaşımındaki MA-TU oradadır. İÇİNDE, İÇERİDE, BİLİNCİNİN MERKEZİNDE. BİR NOKTAKİ, O’NA, YOKLUK VE VARLIĞA AÇILIR…

 

Sibel Sıvacı


‘Axoy Maturamon, Axoy Matu, Maha Matu, Yüce Matu gibi ifadelerle bilinen ‘Matu Merkez Bilinç Boyutu’  tanıtım yazısıdır’

 

error: