Enter your keyword

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Öz benliğiniz yani ona ruh deyin, enerji deyin güç deyin veya nasıl tanımlıyorsanız…

Bilinç, kendi deneyim ve evrim yolunda kendini karartıp (kapatıp) daimi olarak kendi varlığının çeperinde türlü meşguliyetler içinde kendini aramaya çalışır.

Hakikati çeperde arar durur da kendi merkezinden uzaktır.

Her varlığın kendi müstakil varlığının / bilincinin bir merkezi vardır. Bu merkeze merkezlenir ve bu merkezde merkezlenme olgusunu yaşamaya muktedir ise kendi hakikatine kavuşma şansına sahip olabilecektir.

Bu süreç, yaşaması gereken deneyimlerle edinimleri üzerine tekamül aşamalarında sürer. Bu Merkez kendi Tanrısal benliğine bir geçittir.

Bilincin kendi merkezinden Helezonik zaman bantları vasıtasıyla kurulan geçitlerdir. Bu geçitlerin nihai merkezi ise MatuBilinç Boyutunun Merkezidir.

Bilinç Merkezi

Bilincinin merkezinde makroluk merkez, makronun merkezinde bir merkez; Kharyantasın merkezindeki -bilinç alanıdır.
Tam o noktada, merkezlenen bir merkez ‘Axoy Matu Merkez’dir.

Matu Merkez olgusunun algılanabilmesi ancak MAtu gen aşısı ile aşılanmış bilinçlerin yaşabileceği bir olgudur.

Her bir yüksek benliğin bağlı olduğu Tanrısal kaynağı olan Süper Makro bilincin varlığının merkezinde; tek bir nokta tek bir koordinatta bu olgu.

‘Axoy Matu Merkez bilinç ve imkan alanı’dır.

Matu Bilinç Gen Aşısı ile aşıladığı -bilinç alanı-dır. Kendi aşısından kendine benzeteceği tek koordinattır. Bilinç koordinatıdır. Özeldir ve bu özelliği ancak bu merkezden aşılanan bilinçler için programlarla yüklüdür.

Bu koordinat ki, merkezde ve tüm bilinç merkezlerine açıktır. Matu Merkezden aşılanan tüm makro ünitelerin merkezleneceği tüm makro kıstastaki bilinçsel merkezlere açılır.

Makrodan Süper makroya açılan geçitlerle, Makroluk bilinç merkezinden süper makro kıstastaki tanrısallık aşamasına geçittir.

Matu gen bilinçlerinin her birinde bir merkez vardır. Her birinde bir aşı vardır Her birinde, aşılaşımla gelen merkezlenme olgusu yaşanır.

Bu gen aşılaşımına selahiyettar ‘Süper Mutlak Bilinç’ten yani aşının  kendi orijinalliğindeki mahiyetinden gelen bir olgudur.

Aşılanan her makro düzeydeki bilinç ki bu Arya veya Kharyantas tohumudur, Atlanta diyarlarının evlatlarıdır, Bilinç merkezlerinden Matu merkeze açılırlar.

Makrolar çoğalır, kendi bilinç merkezi büyür, genişler. Çeperde ve mekkezde kendi hakikatini tam kıstasa yaşar.

Aşılanan makrolar birbirini çekerler bu makro genler, Matu genleridir…

Matu Merkez olgusunu yaşamaya çekilenler, bilinç merkezlerinden büyür, genişler. Genişledikçe ‘Matu Merkez’de
Matu Merkez’le Yokluğa ve Varlık sırlarına açılır. Her biri bir O  olur.

Sibel Sıvacı

2012

error: