Enter your keyword

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Çekirdek Dünya 21 Aralık 2012 gece saat 12.05’ten sonra laboratuvar karakterini Alfa’dan Beta’ya değiştirdi. Bu değişim kozmik bir sıçrama, bir üst seviyeli evrimsel sürece geçişidir.

Çekirdek Dünya’nın varlığını oluşturan her partikül pordur. Porlardaki bilgi yüklü kayıtlar açığa çıkıp, beta karakterli ‘zamanlama kodlarını’ açarak Seyir programına iştirak eder.

Çekirdek dünya, Güneş’ten gelen enerjilerle beslenmekte evrimsel bazda üzerinde yaşayan tüm bilinçleri de ihya etmektedir. Güneşten gelen tesirler, ısı, ışık ve ses dalgalarını taşır.  Varlığında gerçekleşen patlamalarla ses gücünü devreye sokarak şoklamalar yapmaktadır.

Güneşteki patlamalarla ısı, ışım ve ses karakterli porlar (kuant altı partiküller)  Çekirdek Dünya’nın barisfer katmanında bloke olmaktadır. Barisferde bloke olan partiküller bu katmanda regüle edilmekte/düzenlenmektedir.

Güneşten gelen evrimsel enerjiler Barisfer katmanından sonra Çekirdek Dünya’nın dış yüzey katmanlarına dağ, tepe ve piramidal oluşumların etrafında oluşan devinim halkaları vasıtası ile her bir zerreye ulaşmakta ve tüm evrim prototiplerinin ihtiyacı olan evrimsel enerjiler de bu şekilde dağılmaktadır.

Barisfer Katmanı Güneşe çok özel kilitlilik porları ile kilitlidir ve an an güneş ile rezonans halindedir. Evrim prototiplerinde yaşanması gerekli olan inkişaf ve yücelimler de bu şekilde sağlanarak, evrim aşamalarında sıçramalar yaşanabilmektedir.

21 Aralık 2011 – 21 Aralık 2012 Bir senelik Adaptasyon dönemi içinde Güneşte gerçekleşen patlamaların neticesinde güneşten yayılan porlar hangi mahiyette program edilmişlerse bu şekilde Çekirdek Dünya’yı etkisi altında bırakacaktır.

Çekirdek Dünya’nın kendine ait bir seyir programı olduğu gibi Galaktik Güneş’in de kendine ait bir seyir programı vardır.Birbirine çok özel enerjetik bağlarla kilitli bu cevheri oluşların seyir programları devreye almaktadır.

Çekirdek Dünya, kendi seyir programında bir üst aşamalı programın buutlarına geçiş yapacak kozmik bir sıçrama gerçekleştirmeyi her an sürdürmektedir.

Galaktik güneşten partiküller, Samanyolu Galaksisi uzayında bulunan ‘Çekirdek evrim konisinin’ tepe noktasından geçiş yapmaktadır.

evrim konisi

evrim konisi

Çekirdek evrim konisinin tepe noktası galaktik güneş’e denk gelmektedir. Aynı zamanda bu tepe noktasında ikamet eden bir komitelik, Veziri Kontrol Sistemi bulunmaktadır.

Veziri Kontrol sistemi Alfa yaşam ile alakalı her türlü iptali gerçekleştirebilecek yetkinlik ve sorumluluğa sahiptir.  Aynı zamanda galaktik güneşten gelen evrimsel enerjilerin Güneş sisteminde dağılım ile ilgili kontrolizasyonunu da yapmaktadır.

Beta Yaşamı ilgilendiren Beta titreşimlerinin devreye girmesi de aynı şekilde Veziri Kontrol sisteminin kontrolizasyonu altında tutulmaktadır.

Alfa Yaşama ait izafiyet, Bilincin reaksiyone girdiği zaman faktörünün spiral olmasından kaynaklanmaktadır.

İzafi zaman yerine hakiki zaman, izafi olgular yerine hakiki yaşamla alakalı olguların yaşanacağı yeni titreşim yoğunluklarına geçilmektedir.

Alfa yaşamla sıklıkla muhavece olmayan bilinç, 7×49 ayrı frekans ve sabiteye sahip olan Spiral Zaman bantlarından çıkabilir ve böylece Helezonik zaman bantlarıyla reaksiyone olmaya başlayabilir.

Helezonik zaman bantlarına ait periyotlarda konuşlanabilir ve her periyodun konuşlanma hakkını elde ede ede bir üst titreşim yoğunluklu helezoni vibrasyonlarla muhatap olabilir.

Bilinç, periyot periyot helezonik süper zaman bantlarından ilerlemeye devam ederek yücelimini gerçekleştirir ve Tanrısal Öz’ünün konuşlandığı koordinat olan Omega Boyutuna kadar bu şekilde uzanabilir.

Bilincin her periyotta konuşlanmanın hakkını vererek bir üst helezonik zaman bandı periyoduna geçişini gerçekleştirmesiyle yaşadığı Bilinç Sıçraması ile Kozmik bir geçiş sağlamaktadır. Bu şekilde kademe kademe Atlanta Boyutunda ikamet eden Tanrısal ÖZ’ünün bulunduğu boyuta erişebilmekte, Yaradanına/Hak’kına ulaşabilmektedir.

Ve O zaman işte EN-EL HAK diyebilmektedir.

Sibel Sıvacı

2011

error: