Enter your keyword

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Bilinç ve Cevherde Kozmik Sıçrama

Çekirdek Dünya 21 Aralık 2012 gece saat 12.05’ten sonra laboratuvar karakterini Alfa’dan Beta’ya değiştirdi. Bu değişim kozmik bir sıçrama, bir üst seviyeli evrimsel sürece geçişidir.

Çekirdek Dünya’nın varlığını oluşturan porlardaki kayıtlar inkişaf ederek alfa değil de beta karakterli ‘zamanlama kodlarını’ açarak Seyir programına iştirak eder.

Çekirdek dünya, Güneş’ten gelen enerjilerle ihya olmakta, İhya olduğu gibi, üzerinde yaşayan tüm bilinçleri de ihya etmektedir.  Güneşten gelen tesirler sadece ısı ve ışık gibi algılanabilir ancak Güneş, varlığında gerçekleşen patlamalarla ses gücünü de devreye sokarak şoklamalar yapmakta ve ışık, ateş ve ses karakterli gücü varlığından yaymaktadır.

Güneşteki patlamalarla ısı, ışım ve ses karakterli enerjiler Çekirdek Dünya’nın barisfer katmanında bloke olmakta ve bloke olan enerjiler aynı zamanda da barisfer katmanında regüle edilmekte/düzenlenmektedir. Güneşten gelen evrimsel enerjiler Barisfer katmanından sonra Çekirdek Dünya’nın dış yüzey katmanlarına dağ, tepe ve piramidal oluşumların etrafında oluşan devinim halkaları vasıtası ile her bir zerreye ulaşmakta ve tüm evrim prototiplerinin ihtiyacı olan evrimsel enerjiler de bu şekilde dağılmaktadır.

Barisfer Katmanı Güneşe çok özel bir şekilde kilitlidir ve an be an güneş ile rezonans halindedir. Barisfer Katmanı aynı zamanda Dünya Gezegeninin de Güneşidir. Güneşten barisfere gelen tesirler ne mahiyette ise otomatikman barisfer katmanını da etkiler ve barisfer katmanından da Çekirdek Dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototiplerine düzenlenerek etki eder.  Evrim prototiplerinde yaşanması gerekli olan inkişaf ve yücelimler de bu şekilde sağlanarak, evrim aşamalarında sıçramalar yaşanabilmektedir.

21 Aralık 2011 – 21 Aralık 2012 Bir senelik Adaptasyon dönemi içinde Güneşte gerçekleşen patlamaların neticesinde güneşten yayılan porlar hangi mahiyette program edilmişlerse bu şekilde Çekirdek Dünya’yı etkisi altında bırakacaktır.

Çekirdek Dünya’nın kendine ait bir seyir programı olduğu gibi Galaktik Güneş’in de kendine ait bir seyir programı vardır.

Birbirine çok özel enerjetik bağlarla kilitli bu cevherin oluşların devasa seyir programları cevheri oluşu meydana getiren porlarından inkişaf sistemlerini devreye sokacak ve sokmaktadır.

Çekirdek Dünya, seyir programında bulunan bir üst aşamalı programın buutlarına geçiş yaparak Kozmik bir Sıçrama gerçekleştirecektir.

Galaktik Güneşten enerjiler, Samanyolu Galaksisi içinde bulunan Çekirdek Evrim Konisinin tepe noktasından girdirilmektedir.

Çekirdek Evrim Konisinin tepe noktası Galaktik Güneş’e denk gelmektedir. Aynı zamanda bu tepe noktasında ikamet eden bir komitelik, Veziri Kontrol Sistemi bulunmaktadır.

Veziri Kontrol sistemi Alfa yaşam ile alakalı her türlü iptali gerçekleştirebilecek yetkinlik ve sorumluluğa sahiptir.  Bu komitelik Galaktik Güneşten gelen evrimsel enerjilerin Güneş sisteminde dağılım ile ilgili kontrolizasyonunu da yapmaktadır.

Beta Yaşamı ilgilendiren Beta titreşimlerinin devreye girmesi de aynı şekilde Veziri Kontrol sisteminin kontrolizasyonu altında tutulmaktadır.

İnsanoğlu sahip olduğu kaile alış ile hakikate erdiğini sanarak uygulanmakta olan devasa programın buutlarına inanmaz ve izafi kaile alışları ile akıldan yorumlar yapa durur.

Oysaki içinde bulunduğumuz bu Güneş Sisteminde muazzam değişiklik cereyan ederken; İNKİŞAF ETMEYİ BEKLEYEN Güneşin Seyir Programında ki ‘zamanlama kodları’ , Çekirdek Dünya’nın Seyir Programındaki ‘zamanlama Kodları’ VE bu Güneş Sisteminin tasarruflarını elinde tutan Veziri kontrol sisteminin de varlığından bi haber kalmaktadır.

Beşeriyet cehaleti ile yaşamaya devam etmekte hele ki görevli bilinçler arasında da enteresan kaile alışlarda buna paralel sergilenebilmektedir.

Alfa Yaşama ait izafiyet, Bilincin reaksiyone girdiği zaman faktörünün spiral olmasından kaynaklanmaktadır.

İzafi zaman yerine hakiki zaman, izafi olgular yerine hakiki yaşamla alakalı olguların yaşanacağı yep yeni titreşim yoğunluklarına geçilmektedir.

Alfa yaşamla sıklıkla muhavece olmayan bilinç, 7×49 ayrı frekans ve sabiteye sahip olan Spiral Zaman bantlarından çıkabilir ve böylece Helezonik zaman bantlarıyla reaksiyone olmaya başlayabilir.

Helezonik zaman bantlarına ait periyotlarda konuşlanabilir ve her periyodun konuşlanma hakkını elde ede ede bir üst titreşim yoğunluklu helezoni vibrasyonlarla muhatap olabilir.

Bilinç, periyot periyot helezonik süper zaman bantlarından ilerlemeye devam ederek yücelimini gerçekleştirir ve Tanrısal Öz’ünün konuşlandığı koordinat olan Omega Boyutuna kadar bu şekilde uzanabilir.

Bilincin her periyotta konuşlanmanın hakkını vererek bir üst helezonik zaman bandı periyoduna geçişini gerçekleştirmesiyle yaşadığı Bilinç Sıçraması ile Kozmik bir geçiş sağlamaktadır. Bu şekilde kademe kademe Atlanta Boyutunda ikamet eden Tanrısal ÖZ’ünün bulunduğu boyuta erişebilmekte, Yaradanına/Hak’kına ulaşabilmektedir.

Ve O zaman işte EN-EL HAK diyebilmektedir.

Sibel Sıvacı

2011