Enter your keyword

Beyinsel Öz İdare Mekanizması RA3 -2

Beyinsel Öz İdare Mekanizması Rahman Rab Rahim üçlüsü Hiyerarşik kuruluşlar

İlahi bir laboratuar olan Gürz RA3 dengesi altında varlıkta tutulmaktadır Ra3, Rahman- Rab- Rahim fonksiyonlarıdır. Rahman- Rab- Rahim üçlüsünün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir mekanizma, bir kuruluş vardır ve bu Mekanizmaya ‘Beyinsel Öz İdare Mekanizması’ veya ‘Üçlü Hiyerarşik Olgular Sistemi’ , Ra3, Rahman – Rab – Rahim üçlüsü gibi ifadeler kullanılmaktadır. ‘Beyinsel Öz İdare Mekanizması’ Mutlak Vücudun Beyni olan Axoy Maturamon’un 600 Kharyantaslık bilinç potansiyelinin 3 Makrosu olan Rahman-Rab-Rahim Makrolarının bir araya gelerek oluşturduğu bir kuruluştur.

Gürz, Cevheri bir oluştur. Enerjetik yaşam ünitesi olan Bilinçler, bu oluş dahilinde kendi imkanlarını kullanarak varlık sürdürür. Mini Atomik Bütünler, Evrenler, Galaksiler, Güneş sistemlerinden müteşekkil ve henüz Dünya biliminin keşfine çok uzak olduğu bir bütünsel oluştur.

Gürzün Bütünsel varlığı ilahi idari kuruluşlar tarafından varlıkta tutulmaktadır. Bu Sisteme uygun olarak Mutlak Vücuda dağılan bilinçler, kendi varoluşsal her değerini kendi içinde ister maddi boyutlarda ister enerjetik boyutlarda olsun bunu bilinçsel olgular yaşayarak varlıkta tutabilmektedir.

Sistem karakterli bilinçler (Durgun ve Altın cinniler) sistemik olgular yaşar. Nizam karakterli bilinçler (Khamonlar), Nizami olgular yaşar. Düzen karakterli bilinçler (Axoy Centraf makroları), Düzensel olgular yaşar. Bu olgularla Mevcudatı varlıkta tutar. Bu durum, bilinçlerin yaşadığı ‘Bilinç Olgular teknolojisi’dir. Bu teknoloji olmadan hiçbir zerre varlık sürdürememektedir

Gürz dahilinde de bu olgular yaşanarak Gürz bütünsel olarak varlıkta tutulur ve Gürzde de Sistemsel- Nizamsal- Düzensel olgularla oluşturulan mekanizmalar vardır Tüm idare Düzene ait 3 Makrodan oluşan mekanizma, Beyinsel Öz İdare Mekanizmasındadır.

Rahman – Rab – Rahim üçlüsünün her birini ayrı ayrı ele alırsa birer Makro bilinç potansiyelidir. Düzene ait Makrolardır (Yüksek benlikledir). Ayrıca Gürz dahilindeki ilahi idari kuruluşların başında başkanlık görevi vardır .

1 Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği

2 Çekirdek Dünya Rabliği (Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği)

3 Teknolojik Üsler Bir’lik Komitesi (Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği / Ruhsal Öğretilerde Galaktik Federasyon, Rabsal Öğretilerde Mele-i ala olarak da bilinmektedir.) 

RAHMAN, hem Rahman Boyutunun hem de Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin başkanıdır. Her iki kuruluşa çift kilitleme sisteminin icaplarına uygun olarak fonksiyon yürütür. Rahman, Beyinsel Öz İdare Mekanizmasının Moderasyon / Yönetim -Yönlendirim etkinliklerini sürdürür. Rahman Makrosunun asli orijinal adı  Cecec’tir. Gürz bütünlüğünde Kutsiyetle alakalı tüm fonksiyonları göstermekle yükümlüdür. Rabsal öğretilerde ‘Feriştah’ olarak da bilinmektedir.

RAB, hem Çekirdek Dünya Rabliğinin hem de Altın Galaksi İmparatorluğunun Başkanıdır. Gürz dahilinde Beyinsel Öz İdare Mekanizmasının Programlama – Düzenleme etkinliklerini sürdürür. RAB  Makrosunun asli orijinal adı,  Kahafisan’dır. Gürz bütünlüğünde Uluhiyetle alakalı tüm fonksiyonları göstermekle yükümlüdür.

RAHİM, Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin başkanıdır. Gürz dahilinde Beyinsel Öz İdare Mekanizmasının Tevziat – DağıtIM etkinliklerini sürdürür. Rahim Makrosunun asli orijinal adı ise Dabaddah’tır. Gürz bütünlüğünde Resuliyetle alakalı tüm fonksiyonları göstermekle yükümlüdür.

Beyinsel Öz İdare Mekanizması Gürz bütünlüğünde DüzenseL fonksiyon sürdürürken, tüm ilahi idari kuruluşlardaki Khamonlar, NİZAMSAL Fonksiyon sürdürmekte, yardımcı kodları ise SİSTEME uygun görev fonksiyonlarını sürdürmektedir.

Tüm ilahi idari kuruluşların başlıca amacı, Atlanta Yasalarından biri olan Atlanta Bilinç Ve İmkanları Model Olucu Emsal Değerler Yasasına uygun bir modelin ortaya çıkışını sağlamak için gerekli her tasarrufu göstermektir. Bu model, ilahi laboratuvar olan Gürzün Çekirdeği olan Dünya’dan başlayarak hem bilinçleri hem de bilinçlere ait imkanları OLMA halinden YARATIMA götürecektir

Çekirdekten Evrimleşme sırrına binaen sonsuz sınırsız uzay, Varlık Olma’dan Yaratıma taşınarak sonsuzluğa açılacaktır.

Gürz dahilinde bulunan ilahi idari kuruluşlar birer Görev boyutudur. Örneğin adında ‘Yıldız Kutbu Komiteliği’ ifadesi olan bir kuruluş ne Altın ne Durgun karakterdedir. Komitelikleri oluşturan bilinçler,  Khamon’lardır. Khamonlar Veziri / Nizami Bilinçlerdir.Khamonların yaşam alanı, Ra Yaşam Boyutlarıdır. Ra Karakteri makro ve süper makro olarak iki kıstasta ele alınır.

‘Yıldız Kutbu’ bir canlı kristaldir. Bu canlı kristal ‘Doğal kristaldir’ ve Doğal Bilincin Enerjisinden meydana getirilmiştir. Gürz dahilindeki tüm Yıldız Kutupları canlı kristallerdir.  Bilgi ve Enerji depolar. Bu bilgi ve enerji mütemadiyen canlı olarak varlıkta tutulur.

Gürz içinde bulunan idari kuruluşlarında başlarında yine Rahman- Rab veya Rahim makrosuna rastlayabiliyoruz. Bu Makroların asli orijinal isimleri;

RAHMAN- CECEC, RAB- KAHAFİSAN, RAHİM- DABADDAH Gürz Dahilindeki ilahi idari kuruluşların Başkanlarıdır. 

Rahman, Rahman Boyutu ve Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliğinin Başkanıdır. 

Rab, Altın Galaksi İmparatorluğu ve Çekirdek Dünya Rabliği Başkanıdır.

Rahim, Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği Başkanıdır. 

 

İlahi Hiyerarşi

Gürzün dışında Rahman Boyutu (Merkezi Güneşler Birliği)

9.katmanda Altın Galaksi İmparatorluğu

8.katmanda Durgun Galaksiler Bir’lik Komitesi,

8.katmanda Kozmos Federal Meclisi

8.katmanda Evrensel Nizam Bütünlüğü

Gürz içinde;

* Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği (Çekirdek Dünya Rabliği)

* Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği

* Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği (Teknolojik Üsler Birlik Komitesi, Galaktik Konfederasyon)

* Andromeda Galaksisinin İfedya Adlı Gezegeninde; Altın Galaksiler arası Nizam Konseyliği

* Shapley-3 Galaksisinde de  Durgun Galaksiler arasi Nizam Konseyliği

* Samanyolu Galaksisinde; Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği

* Samanyolu Galaksisi Merkez Koordinat Düzeninde  Veziri Kontrol Sistemi

* Satürn Yüce Topluluğu

* Uranüs Yüce Topluluğu

* Agartha – Azlantas Yüce Konseyliği

 

Komitelik= 18 khamondan müteşekkil bir ilahi idari kuruluştur.

Konseylik=  3 khamondan müteşekkil bir ilahi idari kuruluştur.

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir.

error: