Enter your keyword

Beyin kod açılımları ile kişilik – 2

Beyin kod açılımları ile kişilik – 2

Beyin kod açılımları ile kişilik olgularının ortaya çıkarılışı

Yüksek benliğin sahip olduğu ‘makro farkındalık gücü‘ açık bir şuurluluk halidir.

Yersel (dünyasal) kişilik

Dünya’da ise kapalılık gerekir, illüzyon gerekir. Bilinç bu kapalılığından açıla açıla ancak yüksek benlikçe makro farkındalık gücü elde edilebilir. Bunun için Dünya’nın kaba kesif veçhesine uyum sağlayabileceği mikro benlerini kullanır. Alt üç şakra sisteminde ise bu mikro benleri devrededir.

Makro bilincin (Yüksek benlik hali) dünyaya adapte olabilmesi için ‘yersel kişilik‘ kullanması bir ihtiyaç ve zaruridir. Ve hatta ki bu kişilik dünyaya adapte olabilmek için de bir araçtır. Alt şakra olguları üzerinden varlıktadır.

Otomasyona bağlı kişilik (Cevheri otomasyon) Yersel kişilik otomasyona bağlanmış, robotik bir düzen çerçevesinde süregelen olguları kapsar. Örnek olarak insan vücudundaki organların çalışma sistemini ele alabiliriz. Kalp organı kendiliğinden çalışıyor. Bu hücrelerin oluşturduğu bir manyetik ağ vardır. İçinde organın nasıl çalıştığına dair hafızaya alınmış bilgi muhtevası var. Bu bilgi  de kalbin çalışmasını sağlıyor.Aynı zamanda bu bilginin enerjisi var.

Kalp hücrelerinin ne yapması gerektiği burada yer alıyor. Beslendiği enerji kalitesi de kalbin işlevselliğini etkiliyor.

Cevheri otomasyon bilincine örnek olarak tüm organları, mikroorganizmayı, bitkileri, hayvanları ve bütünsel olarak dünyanın kendisini de ele alabiliriz.

Yersel kişilikte böyle bir otomasyon bilincine benzer. Beyindeki kod açılımların göre bir süre bilgi ve enerji ile depolanır veya mevcut doğum kodları, kişilik kodları aktif edilir ve beyinsel bir bilgi yığını deposu çıkar. 

Alt üç şakranın enerji devinim planları vardır. Her bir çakranın etrafında bir enerji devinimi kendi devinimine uygun bilgiyi taşır. Bu devinen enerji beyindeki dna kodlarını aktive edebilmektedir.

Bir diğer ifade ile şakra devinimindeki enerjinin nevi beyinde ona uygun kod açıyor.  

Açılan bu kodlar bilgi ve enerji yüklüdür ve yersel kişiliğe ait olguların yaşanması bu kodlardaki açılımla sağlanıyor. Açılan kodlardaki bilgi ve enerji yine yapay enerjidir. Ve yine cevheri otomasyona dayalıdır.

Alt üç şakraya ait yaşanan olguların bütünselliğine yine ‘ cevheri otomasyon farkındalık düzeyleri’dir.  Bu olgular arasında ilahi hiyerarşinin istemediği olgular da yaşanabiliyor bizler tarafından ve bu binlerce yıllık enkarnasyonlarımızda yaşanmıştır. Bu cevheri otomasyona ait farkındalık düzeylerinin topluca karantina altında tutuluyor. Ve bu makbul olmayan olguların oluşturduğu bir potansiyel vardır.

İlahi hiyerarşinin makbul görmediği cevheri otomasyona dayalı olgular karma oluşturmaktadır. Karmik tortular olarak ifade edilen çıkıntılı haller hep barisfer katmanında kilitli tutulan olgulardır ve bizler bu kişiliğe ait olguları davet etmezsek bizlere yanaşamaz.

Bizler tarafından karantina buutlarını açacak bir etkileşim gerçekleşmedikçe ilişemiyor. İlahi yasalar gereği yasaktır

Korsan kişilik porlardan oluşturulmuş olgular bütünselliğidir. Bunun üzerine de %51 korsan kişilik potansiyeline ait yoğunluk olursa ‘karşıt kişilik’ yoğunluğu başlıyor

Reenkarnasyon ve enkarnasyon adı altında iki farklı kavramdan söz edebiliriz.

Genel evrim prototipleri var. Beşeri evrimini sürdürenler genel evrime tabi tutuluyor. Özel evrim prototipleri var. Bu prototipler durgun altın ve veziri bilinçlerdir. Beşer, reenkarnasyon zincirine tabi tutuluyor. Reenkarnasyon, henüz hayvani evrim aşamasından çıkmış beşeri evrim prototipinin  7 aşamalı olarak Dünya’da deneyim kazanarak evrimleşmesini sağlıyor

7 aşama, biliyorsunuz ki birçok öğretide bahsedilmiştir. 7 kere enkarne olucak ve sonra insan olacak gibi algılanmış ancak buradaki 7 sayısı enkarne sayısı değildir dikkatinizi çekmek isterim.

7 aşamalı, 7×49 farklı frekans ve baremde alfa evrim skalasında ait spiral zaman bandında geçirdiği evrelerdir.

Spiral zaman bandının tabanı geniş tepesi ise gittikçe daralan ve sonunda bir nokta olarak helezonik zaman bandına açılan bir oluştur. Burası alfa evrimin nihayet bulduğu noktadır.

Alfa kıstaslı yaşam, atomik düzeyde kuantsal olarak ele alınabilir. Bu yaşam, atomların kuant adı verilen partiküllerine ait bilgi ve enerji yüklü program açılımları ile husule gelmektedir.

Atomların,  atomik düzey hafıza boyutlarında (bir nevi manyetik alan) kuantum şuur alanı oluşturulmuştur. İnsan beynini oluşturan hücrelerin atomlarını oluşturan kuantlara ait bir kuantum şuur alanıdır. Kuant altı partikül ‘porlar’, bilgi ve enerji ile programlanarak karakterine göre ışıki, ateşi ve sesi olarak üçe ayrılır.

Işıki- alfa karakterli porlardan husule gelen cevheri oluş, hareketli ışıki aktif bir yaşamın sürdürülmesini sağlarken, ateş- beta karakterli porlardan husule gelen cevheri oluşlar, galaktik yaşamı; ses- omega karakterli porlar ise atlantavari yaşamın sürdürülmesini sağlamaktadır.

Alfa yaşam atomların kuant denilen partiküllerini oluşturan porlara ait bilgi ve enerjini açılımı ile yaşanan olgular bütünselliğidir.

Beynin maddesel yaşamla ilgili kayıtları, maddi formun işlevselliğini tutan veçhesine biyokompütür denilmektedir. Sirius lyra- vega değişiyle ana kumanda sistemidir.

Alt üç şakraya ait yaşam olguları biyokompütüre ait kayıtlardan deşifre edilmektedir. Bu şekilde biyokompütürde ilk etapta kuantum düzeyinde şuurlandırma gerçekleşmektedir.

Biyokompütürü bilgisayarlarımızdaki harddiske benzetmemizin sebebi de budur. Ne bilgi – program yüklersen bize onu verir. Ekili kodlardan açığa çıkan enerji ve bilgi de beyni şuurlandırıyor.

Şuurlanan beyin, alfa- beta – omega karakterli porların açılımları ile yeryüzünde bir eser haline geliyor.

Önce yüksek benlik tarafından yaratılmakta daha sonra ise yüksek benliğin bağlı olduğu tanrısal kaynağın yaratılmasına vesile olmaktadır.

Beynin kuantum düzeyinde şuurlanmasından sonra yüksek benliğe ait enerjetik kompütürden bilgi nakilleri başlar. Bu defa fiziksel yaşamın ötesine ait ve cevheri olmayan ‘bilinçsel olgular’ yaşanır. Ancak bunun için kalp şakrasındaki devinim planlarının oluşması gerekir.

Muayyen bir süreç zarfında alt üç şakrada sadece pozitif yönde devinim oluşursa, kalp şakrası aktive oluyor. Kalp şakrasında devinen öz enerji  bu defa enerjetik kompütürdeki kodları açmak için impulsluyor. Bu kodlar beta karakterlidir ve açıla açıla kompütürde sığalanıyor.

Evrensel insani olguların yaşanması için bu kodların açılması şarttır. Bu şekilde beynin beta karakterde şuurlanması sağlanıyor.

Beta karakterli bilinçsel olgular, gürzün dışında 8.katmanda bulunan ‘evrensel nizam konsey bütünselliği’nin bir kayıt bütünselliği olan ‘evrensel insanlık keyfiyetleri miyarlar külliyesinde’dir.

İnsan olan insan evrensel insan galaktik insan yüksek benlik. Bu kişiliğe ait evrensel bilinçsel olguların kayıtları bu konseylikteki kayıtlara uygun düşmelidir. Evrenselliğin kriteri budur.

Yersel göksel korsan ve karşıt kişilik 4 adet kişilikten bahsedebiliyoruz. Ancak bunların çok daha ötesinde bir de entelektratum kişiliği var. Açılımı, maddesel enerjetik kainat düzen kombinasyonu

Yersel kişiliğe ait yaşam olgularından uzaklaştıkça şeffaflaşılır. Şeffaflaştıkça göksel veçhemize yaklaşılır. Maddesel ve enerjetik formlarımız- hücrelerimiz- atomlarımız birlenmektedir. Kombine olan iki farklı veçhe var ve birbiri içinde yok olması ve özelliklerinin homojenleşmesi olarak ele alınabilir.

Göksel kişilik ise ‘kalp’ şakrasından itibaren yaşanan ‘bilinçsel olgular’ ile edinilebilir. İnsanlaşmanın başlangıcıdır.

 

2012-2017 AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ ALT YAPI DERSİ

EĞİTMEN: SİBEL SIVACI 

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

error: