Enter your keyword

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam, dünyada illüzyonsuz hakikat yaşamıdır.

Çekirdek Dünyada deneyim yapan deneyimci özler, galaktik ortamlardan bilinç bazında transfer edilmektedir. Bulundukları galaksiden çekirdek dünyaya transferasyonları esnasında ‘bilinç kodlama planına’ tabi tutulurlar.

Şifretik Programlar,

Bilincin Çekirdek Dünya ortamında vasıta olarak kullanacağı robotik kalıbın beyin dnalarına yapılan özle ekimlerdir. DNA sarmal boşluklarına (genetik uzay bölgelerine), kuant altı partikül olan porlara bilgi ve enerji kullanılarak program verilmektedir. Bu programizasyonu da Galaktik Federasyona bağlı teknolojik uzmanların görevleridir.

bu programlar Işık, Ateş ve Ses olarak üç karakterdedir.

Işık karakteri yerini Ateş (Beta) karakterine tamamiyle bırakacaktır. Bu değişim ve Dönüşüm öncelikle insan beyninde gerçekleşmektedir. İnsan beynini oluşturan nöronların çekirdeklerinde genetik uzay dilimlerine ekili porların açılımları ve açığa çıkan bilgi ve enerjiyle..

Deneyimci ÖZ, içinde bulunduğu ortamsallıklarda deneyim yaparken; mütemadiyen süje, obje ve hadiselerle hem hal olmaktadır. Her süje, obje ve hadise karşısında yaşadığı duyumsal algılar oluşmakta ve bu algılara yönelik olgular yaşamaktadır.Duyumsal Algılar; Görsel, işitsel, tatsal, kokusal ve dokunsaldır.  Bu algılara yönelik oluşan Olgular ise; Duygusal, düşünsel ve zevksel/hazsaldır.

Bilinç 78 bin yıldır Alfa (ışık) Karakterli porların enerji ve bilgisi ile deneyimini sürdürmüş ancak artık Beta Nova yaşam kıstaslarında ki Ateş karakterli deneyim ve evrimine geçiş yapmaktadır. Bunun için Geçmiş uzay/zaman dönemlerinde Ara Hasat bilgi  ve Enerjisi ile hem hal olan bilinçler  2000 yılı itibari ile artık ‘Ana Hasat Bilgi ve Enerjisi’ ile hem hal olabilecek  ‘Zamanlama Kodlarını’ açabilmektedirler.

Ana Hasat

Ana Hasat Döneminde açılabilen bu zamanlama kodları; Beta Nova’nın halkı olabilecek her bir Makro kıymette ki bilinç ‘ateş karakterli’ porlardan müteşekkil programları kendi varlığına yaşatabilerek Beta karakterli algı ve olgular yaşayabilmektedir.

İnsanlık binlerce yıldır Sevgi denilen olguyu yaşadı Nitekim Beta yaşam kıstaslarında sevgi yerine İlahi Aşk ve hatta daha ötesi Omega Karakterli porlardan oluşan olgu safhası  Kutsal Aşk’ı bu özel dönemde yaşayabilmektedir. Bu ve bunun gibi henüz tadına varılamayan algılar ve akabinde bu algılara yönelik yaşanan olgular Beta Nova Yaşam kıstaslarında porsal programlar halinde aşikare çıkarılmayı beklemektedir.

Zira içinde bulunduğumuz bu özel dönem artık bu kodların açılabilirliğine yönelik uzay/zamanın enerjisini ve bilgisini barındırmaktadır. Bizler biliyoruz ki içinde bilincin rezonanse olduğu her zaman faktörüne ait bir enerji, rezonanse olduğu her zamana karşılık gelen bir uzay/mekan enrejisi de mevcuttur. Bu mekanda devineceği bir form ve bu formun enerjisi de bulunmaktadır.  Elbette unutmamak gerekir ki enerjinin olduğu yerde bilginin de kilitliliğidir.

Bilinç; zaman ile reaksiyona girer, mekanda seyreder, formda devinir.

Ana Hasat zamanlama kodlarının deşifre edilmesi

Ana Hasata ait Bilgi ve enerjiyi açığa çıkararak Bilincin bu uzay/zamanla rezonanse oluşunu sağlayarak buna uygun mekanda seyir etmesini ve buna uygun formsal aktifliğini sürdürmesini sağlayacaktır.

Beyninde bir SIR, beyninde bir HAZİNE taşıyan insanoğlu Atlanta Yaşam Kıstaslarında bir yaşamı kendine yaşatabilecek por ekimlerine sahiptir Nitekim bu porların açılabilmesi için yine bu bilgi ve enerji ile hem hal olması ve ‘zamanlama’ kodlarını açması gerek şarttır..

Sonsuzluk Yol’unda Aşk’la

Sibel Sıvacı

error: