Enter your keyword

Axoy RA Bilgelik Öğretisi hakkında

Axoy RA Bilgelik Öğretisi hakkında

Axoy RA Bilgelik Öğretisi

Axoy RA Bilgelik Öğretisi, Binlerce yıl önce ‘insan denilen bilinç potansiyeli, beşeriyetinden (yani kendisini hayvansal evrim aşamasında bırakan içgüdüsellikten) kurtarılarak düşünce yetisi ile hareket etmeye başladı.

Bu dönem, bir doğum ve ölümdü aslında insan için. İnsanlaştığı kadar yücelebildi. İlahi hiyerarşinin göstereceği yardımlarla yüceldi ve özgür iradesi ile tekrar düşüş yaşadı.(Bilincin düşüşü)

Düşünemezken düşünür oldu. Muhakeme gücünü elde etti. Sorgulamaya başladı. Ancak bunun kıymeti ilk zamanlar pek düşük bir kıstasta olduysa da bu dönemde düşünce mekanizmasını ilk defa devreye soktu. Ve yine bu defa evrimini yeni evrim skalalarına açılarak özel olarak sürdürecekti.

Özgür iradesi ile yaptığı seçimlerle daima dualite yasalarına uygun bir yaşam sürdürmüş oldu. Duygularıyla; hissetmeye, sezgilerini güçlendirmeye, düşünceleriyle; derin düşüncelere, tefekküre ve sonu olan vecd hallerine kadar varlığını ilerletebilmekteydi.

Bilirsiniz ki ezoterik öğretiler Dünya’da çoktur. Yüce bilinçler, mütemadiyen Dünya’mızı ziyaret ederek ışıklarını yeryüzüne bırakarak toplumlara ışık oldular. Din aslında ‘Güzel Ahlak’ idi. Rabsal öğretiler, kutsal metinler, kutsal kitaplar ve din adamlarının varlığı ile ahlak, bilinçlere işlenmek istendi. Dinlerin Özündeki amaç bu idi. Bilincin dualite içinde iken her iki kutuptan yana edindiği deneyimlerinde onun ‘pozitif’ yücelimi için ahlak gerekliydi.

Sanat ile bilim ile göklerin ilahi ilmi ilahi coşkularla yaşatılmak istendi. Ve her alanda binlerce yıl boyunca devasa öğretilere ve içlerinde sır kalan pek çok bilgiyle karşılaşmışızdır. Ezoterik öğreti bütünsellikleri ister rabsal ister ruhsal olsun Göklerin Hakikatidir.

İçsel Uyanış

Dünya’da bilinçlerde son yıllardaki içsel uyanış yoğunluğu dikkatimizden kaçmıyordur. Hakikat, geçmiş dönemlerde daima dillendirenleri madde dünyası koşullarında yakmıştır. Ve günümüz koşullarında onları anlayacak ne çok öz var değil mi? Bizleriz elbette o özler.

Kendi içindeki ışığı takip eden ve uyanış arzusundaki bu yüce yolda saflaşmak isteyenler.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi içinde bulunduğumuz bu zamanda günümüzün enerjisine uyumlu olarak ileri aşamalı, derin ilahi teknolojik bilgileri kapsamaktadır. Teknolojik bilgi, ilahi bilgidir.

İlahi Teknoloji, Tasavvufun, uzak doğu öğretilerinin, yerli kabilelerin, şamanların, Mısır inisiye mekteplerinin akıllara gelebilecek gelmiş geçmiş tüm öğreti bütünselliklerinin ötesinde açılımlara sahiptir.

Zaman, daima güncellenmektedir. Bilgi de zamana uyumlu olarak güncellenmektedir.

Ana Hasat (Kıyamet) zamanı denilen uyanışın- kıyamın içindeyiz. Bu zamana uyumlu olan bilgiler de daima ileri aşamalı frekanslardan verilmektedir. Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgisi, kendi enerjisini de birlikte o varlığa zaman enerjisi ile kazandırır.

Bilgi ve enerji, daima birlikte hareket eder. D.N.A kodlarını aktive eder ve açığa çıkan bilgiyi o bilinçlere enerjisiyle birlikte yaşatır. Bilginin böyle özel bir DNA aktivasyonu özelliği vardır. Zihinlere yük oluşturmaz, canlı ve güncel olarak yaşantılarla kendisini ifade eder.

Cenap Başman‘ın akışa geçirdiği Bilgi, öz akışlarla yoğunlukla spontane olarak doğaçlanmıştır. Bilgiler, bir plana ait kanal, temas ya da bir medyumik bağlantı yolu ile aktarılmaz. Doğaçlanırken özel bir çaba ile harcanmamıştır. Enerjetik bir varlık tarafından da aktarılmamıştır.

Üstat Cenap Başman kendi varlığını göksel varlığı Axoy RaMatu Bilinç Bütünselliği ile birlemiş ve özsel varlığını tamamı tamamına yaratarak İlahi Teknolojik, Atlanta, Mutlak bilgi bütünselliklerini akışını gerçekleştirmiştir.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi Terminolojisinin Dünyadaki alışagelmiş kavramların çok daha ötesinde olması nedeniyle bilginin ilk etapta anlaşılamaması gayet normaldir. Bilgilerin kod açıcı özelliği ve enerjisi vardır. Kavram kazandırır ve  kavram kazandırdıkça İnsana farkındalık ve daha üst kıstaslı Galaktik farkındalık kazandırır.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgileri, üstat Cenap Başman tarafından enerjetik kayıtlardaki kendi orijinalliğine uygun bir şekilde akışa geçirilmiştir. Her bilinç bu bilgilerin özsel olarak hakikati anlattığını içsel olarak bilebilir ve yaşayabilir.

Editör: Sibel Sıvacı

error: