Enter your keyword

Axoy RA Bilgelik Eğitimleri ile Evrensellik programı

Axoy RA Bilgelik Eğitimleri ile Evrensellik programı

Axoy RA Bilgelik Eğitimleri ile Evrensellik ilkelerinin Bilinçlere kazandırılışı

Axoy RA Bilgelik Eğitimleri ile Evrensellik ilkesi Cenap Başman‘ın doğaçlayarak akışa geçirdiği yüksek frekans yoğunluklu bilgilerin tedris edilmesi ile devrede tutulmuştur.

Cenap Başman, bilinçsel uyanışını 1984’ten itibaren kademe kademe ilerleterek, Dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren ezoterik bilgilerden rabsal ve ruhsal ötesi, ilahi teknolojinin terminolojisiyle binlerce programı akışa geçirmiştir. Bilgileri, Axoy Ra Bilgelik Öğretisi adı altında toplamıştır.

9 Mayıs 2017 tarihinde de beden terki ile aramızdan ayrılışı ile bu program artık Dünya üzerindeki özel programlardan biri olarak yerini almıştır.

Cenap Başman tarafından özünden akışa geçirilen bilgi ve enerji ile bilinçler, eğitimler alarak öğretilir, gözetilir ve denetim programlarına tabi tutularak kendi Varlıklarını olma halinden yaratıma götürecek ‘Öz Kavram’ edinirler. Bilgi, yüksek frekans yoğunlukludur. Bilginin bu derece yoğunluğu Dünyalar ötesi Manaları taşır. Bu mana, bilginin içinde bilinç seviyesine paralel olarak açılım gösterir. Bilinç, bilgi ile kavram edinmeye başlar. Kavramı çok daha öte alemlerin, diğer boyutların, galaktik ve tanrısal boyutların hakikatine aittir.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi, yüksek frekanslı bilgi ve enerjisinin şifalayıcı etkisine sahiptir. Bilgi, Özsel bilgidir. Enerjisi de Özsel enerjidir. Dolayısıyla bilinçlerin Özsel kavramını sağlar. Özlerine ait bilgi ve kavram edinmelerini sağladıkça yeryüzü ortamında bilinç, illüzyonundan, yersel olgulardan anın anında dahi olsa uzaklaşır. Her uzaklaştığı an kendi Özüne ait bir deneyimi, kendi özüne ait bilgiyi Deneyimli kılar. Bu deneyimler çoğaldıkça özünü tecelli etmektedir. Kendi öz değerlerini astral plandaki bilgisini ve kavramını madde dünyasına indirgemiş, bu boyutta yaşamış, deneyimlemiştir. Bu bir inisiyedir. bilginin yeryüzünde inisiyasyonudur.

İnisiyasonla beyin hücrelerinin DNA sarmallarındaki mantıksal verileri, vicdani duyguları, zevksel olguları ve haz kayıtları Kozmik dönüşüme uğrar. Algıları değişir. Zafiyet ve tutsaklığından kurtarılıp, bu olgulardan özgürleştirilerek kendine ve Dünya’ya, etrafına şifa dağıtır.

Evrensellik

Bilinçler, Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgi ve enerjisinin şifalayıcı etkisi ile öz kavram spektrumlarını genişleterek öz iradelerini devreye sokmaya başlar, gittikçe farkındalık düzeylerini yükseltirler. Böylece özlerine ait inisiyatif güçlerinin ortaya çıkışı sağlanarak varlıklarını evrensel kıstasa getirebilirler.

Bilinçler, Binlerce yıllık karmik tortulardan, çıkıntılı ve mutasyonlu hallerinden arındırılma çalışmalarına alınırlar. Bilinçlerin Enerjetik formları, ilahi hiyerarşinin desteği ile gittikçe parlar, ışıldar ve kendi öz kıstaslarına ulaştırılırlar. Bilinçlere çok boyutluluk ve sonsuzluk yolu açılır.

Dünya ve Beta Nova

21 Aralık 2012  tarihinden itibaren Dünya’nın 3.boyut illüzyonik veçhesine ait alfa karakterli dönem kapanmış, yerine daha üst boyutların enerji titreşimlerine bırakan Beta karakterli döneme girilmiştir.

Beta, Dünya’nın ve Bilinçlerin üst düzey farkındalık elde edebileceği, zaman bandındaki periyotlarda ilerledikçe negatif olgular terk ederek sadece evrensel olguları yaşayabileceği yeni karakteridir…Enerjisi ile evsel kriterlere yükseltir.

İnsan, hakiki insan olabildiği zaman ancak insani değerlere sahip yaşam standartlarını tezahür ettirebilir. İnsani düşünce, insani duygu, insani duyum ve insani zevkleri tadabilir…

Bilinçlerin, yeryüzü ortamında ortaya çıkan hastalıklardan şifalandırılmaya ve arındırılmaya ihtiyaçları vardır. Şifalanma, yaşanan duygusal, duyumsal, düşünsel ve zevksel olguların iyileştirilerek evrensel kıstaslara getirilmesi ile mümkün olabilmektedir.  Evrensel olgular, hem bilincen hem de bedenen iyileşme sağlayarak, şifa ve arınmayı getirecektir.

İnsan

İnsan, yaşadığı pozitif, olumlu olgularla tüm evrim prototiplerinin gelişimini ve yücelimini sağlayabildiği gibi bu evrim prototiplerini olumsuz olguların titreşimleri ile geriletebilmektedir. Yapmış olduğu genetik, bilimsel çalışmalarla doğa ve canlıların dengesini bozmakta, doğal yaşamı tehlikeye sokarak, Doğal evrimi sekteye uğratabilmektedir.

Beta Nova insanı, Dünya’nın içine girdiği yeni enerjileriyle sadece evrenselliği nakşederek, gökleri yeryüzünde yaşatacak, enerjetik âlemleri madde dünyasına taşıyarak fizik ile metafiziği, madde ile manayı birleştiren olacaktır. Şifalanan bilinç, Çekirdek Dünya’ya da şifayı yayacaktır.

Axoy RA Bilgelik Eğitimleri ile Evrensellik kavramı BetaNova ve OmegaNova Dünyanın alt yapısıdır.

9 Mayıs 2017 ‘de dünyasal formunu bırakan üstat Cenap Başman’ın açtığı bu çok özel tedrisat platformu artık kendisinden feyz alan, kendini geliştiren, öz ahlak, öz kavram, öz bilgi gibi hasletleri açığa çıkaran bilinçlerce ancak ileri zamanlara, beta ve omega zamanlara aktarılabilecektir.

Sibel Sıvacı 

 

(Önemli not: yukarıdaki metin daha önce Axoy RA Bilgelik Öğretisi adına hazırladığım tanıtım videosu seslendirme metni olup, daha sonra üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu metin, bazı çevrelerce üstadımız Cenap Başman’ın akışa geçirdiği program akışları ile karıştırılmış, öğreti bünyesindeki bazı eğitmenlerce ders niteliğinde işlenmiştir. Üstadın beden terkinden sonra öğreti adına faaliyet gösterenlerin uygulama programının yersel ihtiraslarına uydurulması, hem de üstadın öz akış programlarının bu şekilde gittikçe dejenere edilmesi nedeni zorunlu açıklamamdır. 

error: