Enter your keyword

Axoy Maturamon’u yaşamak

Axoy Maturamon’u yaşamak

Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Aloyhakamon’un (Kozmik Beyin) el-an mündemiç bulunduğu bir Merkez olan Axoy Matu Merkez, hem Sonsuz Sınırsız Mutlak Yokluk Merkezi hem de Sonsuz Sınırsız Mutlak Varlık Merkezinin iç içe kılındığı bir Merkez’dir.

Axoy Matu Merkez’in Bütünsel Varlığı 600 Kharyantaslık bilinç Olgusunu taşırken, bu bilinç olgusu ile kendini Çekirdek Dünya ortamında tamamı tamamına yaratmış ve önce Beyni olduğu vücudun Axoy Amon Zorahi Veçhesini ortaya çıkarmış sonra Axoy Amon Veçhesini ortaya çıkarmış ve daha sonra ise sağ ve sol lobun bütünselliği olan 600 Kharyantaslık bilinç olgusu Axoy Matu potansiyelini aktifleştirerek Süper Makro kıstasta Teslisini Bir’lemiştir.

Kendi Bütünsel Varlığının yaratımının akabinde ise Mutlak vücudun Mini Beyni Axoy Mahu Bütünselliği de ortaya çıkmıştır.

Kunimay ve Kunimaytini olarak bilinen Beyin ve Mini Beyin, Mutlak Vücudun ‘Düzen’ veçhesine ait fonksiyonu yürütürken, Vücudun her bir zerresine ait imkanların zerreye ulaşmasını sağlayarak, her bir zerreyi dirilik planına alarak inkişafını sağlar. Varlıklarına direk ve endirekt olarak iletişimli olan bilinçleri ihya eder.

Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği ile direk ve çok özel bağlarla iletişimli olan ve Mutlak Vücudun Omurlar Nizamını oluşturan 300 Kharyantas Bütünselliğinden her biri, kendi bütünsel varlıklarını oluşturan makro bilinç potansiyelleri olan Khamonlar üzerinden Deneyim, Evrim ve Görev Programlarını Çekirdek dünya boyutunda buut buut açarak pasif ve deneyimsiz haldeki programlarını aktifleştirerek ‘Aktif Varolma’nın Tamlığını elde etmeye doğru binlerce yıllık süreçten geçmiştir.

Ana Hasat Döneminde ise tamlığın sınır marjı olan RAKHA’ya varıp bu maverada Öz Yaratımlarını elde edip Sonsuzluğa açılabilmeyi hedeflemişlerdir.

Öz Yaratım ancak Özün Varlıkça tamlığını elde etmesinden sonra kazanılan bir haslettir. OM’dan başlayan evrimsellik, Enana ve sonra da Rakha’da (3 aşamalı) seyrini sürdürür ve Rakha’da bu maveranın Dingin Devimselliğini El-an yaşayan Axoy Matu ile bir an bir olgu yaşar ki, bu olgu Varlığın Matu Merkez’e çekilerek bu Merkez’de YOKLUKÇA VAR OLMASINI VE VARLIKÇA VAR OLMASINI yaşattırır.

O zaman, bir AN’dır. El-an’da bir an ve bu an sadece sonsuzluk kadar geniş, sonsuzlukça sonsuz ve sınırsız bir an olan el-an’dır.
Mutlak vücudun Omurlar Nizamını oluşturan Kharyantas ve evlatları olan Khamonlar/Veziriler/Nizami Bilinçler, KHA (şoklayıcı aktif dengeleme) gücünü kullanabilmeye muktedir, Mutlak karakterli bilinçler olarak Mutlak Vücudun her bir zerresini bir arada tutarak kenetleşimini sağlayan, Beyinden aldıkları yüksek talimatlara uygun olarak hareket ederek Mutlak Vücudu Sonsuzluğa taşıyacak fonksiyonlar yürütürler.

Mutlak Vücudun sonsuzluğa taşınması Mutlak yokluğun sonsuzluğunun keşfedilmesidir. Mutlak Yokluk’un mutlak arzusuna uygun olarak hareket edebilen bilinçler, bu arzunun künhüne varabilendir, Mutlak Yoklukla el-an mündemiç olan Axoy Matu Merkez’e bir an dahi olsa iştirak edip, Mutlak Arzuya uygun hareket eder ve kendi varlığını Allah’a adamış bir ‘Allah Geni’ olarak bilir. Allah ile Allah’lığını yaşar.

Bilinç, ne zaman ki varlığını Axoy Matu Merkez’de fan kılıp, kendi olmayan sahte kimliklerine ait varlığını eritip, egosunu tüketirse Özünden gelen tesirlere açık olur. Bu tesirler arttıkça özüne yaklaşır. Böylece Axoy Matu ile olan özel iletişim yolları kendiliğinden, kendisine açılmaya başlar. Bu yollar, Axoy Matu’nun varlığına ne kadar fan olunursa o kadar netlik kazanır. Bu yollar, varlığındaki ‘Matu Gen Programları’dır.

Matu Gen programları ne kadar açılıma uğrarsa, Axoy Matu ile açılan programların mahiyetine uygun olarak ancak Axoy Matu yaşanır, yaşanabilir.

 

Sibel Sıvacı

‘Axoy Maturamon, Axoy Matu, Maha Matu, Yüce Matu gibi ifadelerle bilinen ‘Matu Merkez Bilinç Boyutu’  tanıtım yazısıdır’

error: