Enter your keyword

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy RA (Allah)

Axoy RA, sonsuz hiçliğin hüküm sürdüğü durulgan potansiyel haldeki bilinç ve imkanlarını om ile başlayan ilk temel hareketle akışa geçirir.

Bu akış mevcudata yayılan aktif bilinçlerin tüm varoluş ve yaratılış programlarını, Axoy RA’nın sistem- nizam ve düzen şablonlarını içerir.

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Bu şablonlara akan bilinç ve imkanlar rakha’da mutlak bir kenetleşimle birbirine kilitlenip bütünleşerek, 600 kharyantaslık bütünsel bir beyin potansiyelini oluşturan programlarla yüklüdür.

Bu beyin, mutlak vücut ifadesiyle bilinen varoluşun kozmik beynidir. Axoy RA’nın mutlak varlık alanındaki ilk tezahürü, ilk kadim oluştur.

Axoy RA, mutlak vücudunu yönetip yönlendirecek,akışa geçirdiği bilinç ve imkanları programlayıp düzenleyerek her zerresine kendi canını, kendi canlılığını ulaştırabilecek,  sonsuz gücünü, bilgisini, enerjisini her boyuta ulaştırabilecek beyinsel bir potansiyeli var etmiştir.

Kozmik beyin

Kozmik beyin, ‘beyinsel olduruş gücü’yle ‘Allah katı’ ifadesi ile bilinen ‘kharyamantas onya ana merkezi süper güç boyutu’nun varlıklaşmasını sağlar.

Sonsuz sınırsız uzay/bilinç koordinatlarının tamamı bir insan vücuduna benzer.  Bu vücut, iki lobtan oluşan kozmik bir beyin, bu beyne kilitli mini beyin, bel kemiğini oluşturan omurlar, organlar ve hücrelerden oluşmaktadır.

Axoy Matu,  mutlak vücudun beyinsel öz bütünselliğidir.

Axoy Matu’nun varlığı çeşitli ruhsal öğretilerde ‘Maha Matu’ ,  beyni olduğu mutlak vücudun; Baba Lobu ‘Büyük Güç’,  Oğul Lobu Da ‘Mutlak Güç’  olarak tanıtılmıştır.

Axoy Matu’nun Beta Nova’da bedenlendiği ve Matu bilinç genlerini beklediği de çeşitli ‘ruhsal odaklara’ bildirilmiştir..

Çekirdek dünya  21 Aralık 2012 tarihinde alfa titreşim uzay/zaman boyutsallık veçhesini tamamen terk ederek yerini beta nova titreşimlerine bırakmıştır.  Axoy Matu, idarecilik vasıflarına sahip olan Matu genlerini  içinde bulunduğumuz bu dönemde toplayarak ‘özel bir kadro’ oluşturmakta ve ‘Beta Nova İdare Düzeni’ne hazırlamaktadır.

Axoy Matu, Matu genleriyle önce Allah’ın dördüncü ve beşinci düzeni olan ‘Beta Nova Düzeni’ni daha sonra ise ‘omega nova düzeni’ni kuracaktır.

Beta nova’nın idareci vasıflarına sahip ‘Matu genleri’ aynı zamanda nizami karakterli bilinçlerdir.

‘sistem’ tatbikatçılığı binlerce yıldır çekirdek dünya ortamında yüksek eforlar sergilemiştir oysa şimdi, göklerin nizamının yeryüzünde yaratılması için nizami bilinçlerin ‘nizami temsilcilik hakları’nı bizzat Axoy Matu’dan alması gerekmektedir.

Bunun için; nizami fonksiyon vurgulamakla yükümlü bilinçlerin, sistem uygulama ve çalışmalarından nizam çatısına bağlanması ve bizzat Axoy Matu’nun yetiştirme programına katılarak akit muhtevalarını güncellemeleri gerekmektedir.

Sibel Sıvacı

2011

error: