Enter your keyword

Atlanta güzergahının giriş kapısı olan sirius kapısı ile alakalı ileri aşamalı kavramlar

Atlanta güzergahının giriş kapısı olan sirius kapısı ile alakalı ileri aşamalı kavramlar

Galaktik konfederasyon, adıyla da bilinen Andromeda Yıldız Kutbu Hiyerarşisi, çekirdek evrende teknolojik tasarrufları göstermekle yükümlü olan bir komiteliğin gösterdiği veziri eforlarla faaliyet göstermektedir. Bu komiteliğin Samanyolu Galaksisindeki teknolojik üssel yerleşim koordinatı Sirius takımyıldızına ait tüm uzay objelerini içine almaktadır.

Çekirdek evrim yasası mucibince samanyolu galaksisinde teşkilatlandırılmış olan bu koordinat, çekirdek evrim konisi içinde toplayıcı karakter özelliğine sahiptir. Bu özellik, Sirius takımyıldızındaki uzay objelerinde yer alan teknolojik üslerdeki piramidal yapılaşmadan kaynaklanmaktadır.

Çekirdek dünyanın formu, çekirdek evrim yasasına göre çekirdek karakterli bir evrimleşme/evrimleştirme formudur. Bu formun manyetik alanına kilitli olan tüm evrim prototipleri çekirdek dünya ile birlikte genel bağlamda topluca evrimleştikleri gibi özel bağlamda da evrimsel enerjilerle evrimleşebilmektedirler. Özel olan evrimleşme imkanlarından istifade eden evrim prototiplerindeki biyokompütür düşünsel duyarlılıklar havi olan genetik kodlarla kuşatılmıştır. Bu prototiplere, Sirius Lyra-Veganın terminolojiyle humanoid denilmektedir. Humanoidler kendi biyokompütür sığalarındaki düşünsel duyarlılık havi olan genetik kodları açıp, açığa çıkardıkları düşünsel duyarlıklara dayalı olan olguları yaşayarak düşünce evrimini gerçekleştirirler.

Düşünce evrimini sürdürmekte iken bu prototipler üzerindeki tüm teknolojik tasarruflar, çekirdek evrim konisi içindeki Sirius takımyıldızından devreye sokulmaktadır. Düşünce evrimini tamamlayan bu prototiplerin biyokompütürleri, Galaktik Öz Planda varlık gösteren enerjetik kompütürle bu tasarruflar sayesinde birinci kademede birleme yapar. İkinci kademedeki birlemenin gerçekleşmesi için bilinç evriminin gereği gibi tamamlanması gerekmektedir.

Bu evrimin gerçekleşmesiyle humanoyya haline gelen bu prototipler, çekirdek dünyada bulunmalarına rağmen galaktik konfederasyona Sirius kapısından geçerek dahil olurlar. Bu ilerleyişin neticesi, alfadan betaya geçiştir ve henüz evrim prototipleri, omega geçişi yapmamıştır. Bu aşamada Galaktik Konfederasyonun gözü, kulağı, dili, eli, kolu, ayağı olarak çekirdek dünyada görevlerini görev/icraat farkındalık düzeyleriyle yapan evrim prototipleri, bu faaliyetleri neticesinde omega geçişini yaparak Atlanta=Lahut adıyla bilinen ana vatana giriş yaparlar.

Axoy Matu (Cenap Başman)

 

error: