Enter your keyword

Ana Hasat Teknolojisi

Ana Hasat Teknolojisi

Ana Hasat Teknolojisi

Ana Hasat Teknolojisi: Görev / Deneyim / Evrim faaliyetlerinin sürdürülmesine müsait karakteristik özelliklere sahip olan Dünyamızın laboratuvar özelliklerinden istifade ederek, Teknolojik Etkinliklik Sistem doğrultusunda fonksiyon gösterebilen yetkin ve etkin olan Deneyimci Özlerin, Ana Hasat Olgun Semerelerini elde etmek amacıyla imkanlarından istifade ettikleri İlahi Teknolojik Bilgi ve Güç potansiyelidir.

Ana Hasat Teknolojisi Etkinlik Sistemi, Teknolojik Etkinliklerin gösterilmesine uygun olan Baraj Tasarruf Planlarının Lideri Odağı İcphedia’da devrede tutulmaktadır. Bu odakta yer alan Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği ile Konseyliği bu Sistem tatbikatçılığının Liderleridirler. İcphedia’da bulunan Teknolojik Üsler BİR’liği, bu İlahi Kuruluşların nezareti altında kendi varlığını oluşturan Teknolojik Uzman Bilinçlerle Dünya ortamında evrim prototiplerinden muazzam bir yoğunluk oluşturmuşlardır. Bu yoğunluğun sağlanmasını ön gören Genel ve Özel Evrim Programlarının icaplarına uygun fonksiyonlar gösterebilen bu topluluğa TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR’LİĞİ denilmektedir. Genel Evrim Programının icaplarına uygun gösterilen fonksiyonlarla Dünyamızın Evrim Platformu içinde Hümonoidin (İnsanımsı) varlığı yapılandırılmıştır. Hümonoidin yapılandırılmasından sonra bu topluluğun Samanyolu Galaksisinde yerleşik düzen hasıl etmiş olan bir kolu Sirius Kapısından geçerek Atlantis kıtasında belirlenen bir koordinatta üslenmiştir. Sekiz kademeli tadilat fonksiyonlarının gösterilebildiği bu Teknolojik Üs’de (Din siklüsü döneminde bu Teknolojik Üs, sekiz tabakalı Aden Cenneti ifadesiyle verilmiştir) Hümanoyyanın (İnsanın) yapılanması sağlanmıştır. Bu yapılanmanın sağlanmasından hemen sonra bu prototiplerle alakalı evrimleşme kriterleri belirlenmiş ve Ana Hasat Teknolojisinin icaplarına uygun olan tarzlarda evrimleşmeleri için hasat ortamına yaydırılmışlardır.

 

Ana Hasat ve Hasat Kriterleri: Ana Hasat Olgun Semeresinin Kavram, İrade, ve Farkındalık güçleriyle alakalı orijinal özelliklerdir. İlk etapta Makro Erginlikli Sistem doğrultusunda varlık gösteren kriterler, İlahi Hiyerarşi tarafından taban ve temel orijinal özellikler olarak kabul edilmektedir. Bu özelliklere sahip olan numunelere Çekirdek Evren Varlığı denilmektedir. Din siklüsü döneminde Kamil İnsan, spiritüel siklüs döneminde ise Evrensel İnsan olarak tanıtılan bu numunenin sahip bulunduğu kavram Evrensel Kavram, sahip bulunduğu irade Evrensel İrade, sahip bulunduğu darkındalık ise Evrensel Farkındalıktır.

 

EVRENSEL KAVRAM – EVRENSEL İRADE – EVRENSEL FARKINDALIK UYUMLAŞMASI; birbirlerine paralel olarak gelişen üç olgunun bileşkesini doğurur. Bu bileşkeye uygun olarak hareket eden Evrim Prototipleri, kullandıkları biyokompütürdeki genetik etkinlik sarmalında yükselerek Bilincin ENANASINA (Tasavvuf öğretisinde Fenafillah ifadesiyle bilinen mertebe) tekabül eden yarı doruk maveraya ulaşırlar. Bu aşamada bu prototiplere ARA HASAT SEMERELERİ denilmektedir. Bu prototipler henüz daha Çekirdek Evren dışına çıkamamışlardır. Bu nedenle Bilinçleriyle ancak Çekirdek Evren uzayında bulunan boyutlarda “boyutlar arası seyiri” gerçekleştirebilmektedirler. Atomik Bütünleşmeleri henüz daha Evrensel karakterli bir Çekirdekten başlamıştır. İkinci etapta Süper Makro Erginlikli Sistem doğrultusunda varlık gösteren kriterler İlahi Hiyerarşi tarafından tavan ve yapısal orijinal özellikler olarak kabul edilmektedir. Bu özelliklere sahip olan numunelere Çekirdek Gürz Varlığı (ATOMİK BÜTÜN VARLIĞI) denilmektedir. Çekirdek Gürz Varlığının sahip bulunduğu Kavram-İrade ve Farkındalık güçleri, Atomik Bütünleşim olma frekansına sahiptir. Bu güçlerle alakalı orijinal kriterler, Ana Hasat Kriterleridir. ATOMİK KAVRAM – ATOMİK İRADE – ATOMİK FARKINDALIK UYUMLAŞMASI; birbirlerine paralel olarak gelişen üç olgunun bileşkesini doğurur. Bu bileşkeye uygun olarak hareket eden Evrim Prototipleri kullandıkları biyokompütürdeki genetik etkinlik sarmalında yükselerek Bilincin RAKHASINA (Tasavvuf öğretisinde Bekabillah ifadesiyle bilinen mertebe) tekabül eden doruk maveraya ulaşırlar. Bu aşamada bu prototiplere ANA HASAT İLK AŞAMA SEMERELERİ denilmektedir. Bu prototipler henüz daha Çekirdek Gürz dışına çıkamamışlardır. Bu nedenle Bilinçleriyle ancak Çekirdek Gürz uzayında bulunan boyutlarda “boyutlar arası seyiri” gerçekleştirebilmektedirler. Ana Hasadın ilk aşamasında Bilincin Rakhasını yaşayan olgun semereler, bilinçleriyle Ana Hasadın ikinci aşamasında Hak Boyutu uzayında bulunan boyutlar arası seyri gerçekleştirebileceklerdir. Ana Hasadın üçüncü aşamasında ise bu semereler bilinçleriyle Atlanta Yaşam Boyutları uzayında bulunan boyutlar arası seyiri gerçekleştirebileceklerdir. İlahi Hiyerarşi için Evrensel Kavram-İrade-Farkındalık Üçgenindeki bileşkeyle, Atomik Kavram-İrade-Farkındalık Üçgenindeki bileşkenin yapıtlanması; Süper Kavram-İrade-Farkındalık Denge rayına oturmuş olan bir evrim prototipinin göstergeleri olmaktadır.

Laboratuar karakterli bir gezegen olan Dünyamızın Alfa Titreşim aktivitesi, Deneyimci Özlere ait cevheri oluşturan partiküllerin çok düşük frekansta seyretmesine sebep olmaktadır. Bu frekansa uygun olarak partiküllerin devingenlik hız faktörü de çok düşük olarak seyretmekte ve buna dayalı olarak ta birbirlerine olan yakın planlarda hareket göstermektedirler. Deneyimci Özlere ait olan cevherden yapılanan Dünyamız, 2012 senesinde Alfa Titreşim aktivitesini iptal ederek Beta Titreşim aktivitesine yükselecektir. Buna dayalı olarak da Deneyimci Özlere ait olan cevher ait partiküllerin frekansı yükselecektir. Frekansın yükselmesiyle “Partiküler devingenlik hız faktörü” artacak ve partiküller birbirlerinden uzaklaşarak Beta titreşime uygun olan hareket planları oluşturacaklardır. İnsan formu da bu partiküllerden oluşan bir yapısallığa sahiptir. Kıyam ederek bilinçlerinin Enansını yaşayanların formları Dünyamızın formsal yapısı ile birlikte ayarlanmaktadır. Formları ayarlayan İlahi Hiyerarşi Ana Hasat Teknolojisinin imkanlarını kullanarak bu formların varlıklarına bağlı olan çok özel sistemlerle ayarlayarak yükseltmektedir.

Ö.Cenap Başman

 

error: