Enter your keyword

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları) 9.bölüm

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları) 9.bölüm

Gezegenler Axoy RA Bilgelik Öğretisinde ‘transformatör güç odakları’ olarak isimlendirilmiştir Gezegenler hatta ki daha açık bir ifade ile ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç odakları’ dır. Neden Çekirdek Evrim? Çünkü Çekirdekten evrimi ve çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan uzay objeleridir. Transforme ettikleri partiküler oluşlar vardır. Bundan dolayıdır ki ‘transformatör’ yani ‘dönüştürücü’ anlamında bir terimi kullanırız. Çekirdekten Evrimleşmeyi mümkün kılan… View more

Gezegensel etki ve kişilik -1

Gezegensel etki ve kişilik -1

Gezegensel etki ve kişilik, Ana rahmindeki zigot Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgilerinde güneş sistemimizde yer alan gezegenler Çekirdek evrim transformatör güç odakları olarak tanımlanır. Çünkü gezegenler çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan ve transformatör bir özelliğe sahip olan uzay objeleridir. Gezegenler, içinde bulundukları güneş sisteminin güneşinden aldıkları evrimsel enerji ve evrimsel bilgi inkışafını sağlayan partükülleri transforme eder ve bu enerjileri… View more

Beyin kod açılımları ile kişilik – 2

Beyin kod açılımları ile kişilik – 2

Beyin kod açılımları ile kişilik olgularının ortaya çıkarılışı Yüksek benliğin sahip olduğu ‘makro farkındalık gücü‘ açık bir şuurluluk halidir. Yersel (dünyasal) kişilik Dünya’da ise kapalılık gerekir, illüzyon gerekir. Bilinç bu kapalılığından açıla açıla ancak yüksek benlikçe makro farkındalık gücü elde edilebilir. Bunun için Dünya’nın kaba kesif veçhesine uyum sağlayabileceği mikro benlerini kullanır. Alt üç şakra… View more

İnsan beyninin şuurlandırılması – 3

İnsan beyninin şuurlandırılması – 3

İnsan beyninin şuurlandırılması Yersel adaptasyon kişiliği, tanrısal özlerin evladı olan, galaktik ortamlara doğrumlanan bilinçlerin görev boyutsallığı olan çekirdek Dünya’da görev icraat denge rayına girmeden evvel edindikleri kişiliktir. Görev icraat programlarını açmadan önce edinmeleri gerekli olan bir olgunluğun yakalanabilmesi için geçirdikleri süreçtir. Bu süreci mikro bilinçlerini kullanarak yapan makro bilinçler vasıta olarak kullanacakları biyorobotların seyyal formlarının… View more

Veri- vicdan- mantık- haz boyutları – 4

Veri- vicdan- mantık- haz boyutları – 4

Veri- vicdan- mantık- haz boyutları Bilincin alt üç şakradaki enerji devinimlerine bağlı olarak kullandığı biyolojik formun beyin denilen aygıtındaki DNA kayıtlarından açılan olgu bütünselliklerinin tamamı ‘YERSEL KİŞİLİĞİ’ oluşturmaktadır. Şakraların yıldız kutuplarında yerleşen bilinç, kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktuğu robotik formları kullanarak ilk etapta sürdürmesi gerekli olan robotik yaşamı sürdürebilmesi için Robotik algı ve olguları devrede… View more

Şakra Teknolojisi – 5

Şakra Teknolojisi – 5

Şakra Teknolojisi, Şakranın iç yapısı Şakra teknolojisi Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgileri ile detaylı anlatım Cevherin üç aktif veçhesi; Zaman Mekan ve Formdur. Bilincin deneyim/ evrim ve görevini vurgulayarak kendini yaratabilmesi için cevherin bu üç veçhesi ile reaksiyone girmesi gereklidir. Zamanı oluşturan partiküller porlardır, Bu porlar, Galaksiyi oluşturan uzay porlarını ihata ederek bu porlara kendi karakteristik özelliğini… View more

Alt şakraların teknolojisi – 6

Alt şakraların teknolojisi – 6

Alt şakraların teknolojisi Yüksek benliklerin deneyim-görev ve evrim programlarını açmak üzere edinmeleri gerekli olan bir olgunluğun yakalanabilmesi için Dünya’da geçirdikleri süreç Yersel adaptasyon dönemidir. Yüksek benlikler bu süreci kendi varlıklarını oluşturan bilinç genleri olan ‘mikro’ bilinçlerini kullanarak şakralarının yıldız kutuplarına mikro bilinç kıvılcımlarını ekmektedir. Bilinç, öz enerjisini bu şakralarda devinime sokarak bu enerji ya pozitif ya… View more

Kalp ve Kalp manyetik alanı 7.bölüm

Kalp ve Kalp manyetik alanı İnsan vücudunu oluşturan her bir organ Sirius Lyra, Sirius Vega Robotik Düzen Teknolojisine göre bir biyolojik aktif sistemdir. Formun kendisi ise ‘Robotik Düzen’dir. Bir diğer ifade ile ‘Robot’tur. Kalp organına ‘İşlemleyici Aktif Sistem’, Beyne ‘Ana Kumanda Sistemi’ denilmektedir. Biyolojik formun yani bedenin ‘Robot’ olarak tanımlanmasının sebebi yüksek benliklerin bilinç olarak… View more

Salgı Bezleri ve Kristalleşme 8.bölüm

Salgı Bezleri ve Kristalleşme 8.bölüm

Salgı Bezleri ve Kristalleşme İnsan vücudunda Salgı Bezleri iki türlüdür; 1.Dış Salgı Bezi; Salgısını programlandığı görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükürük, süt ve ter bezleri bu gruba girer. 2.İç Salgı Bezi ; Salgısını doğrudan kana veren bezlerdir. İç salgı bezlerinin ürettiği özel yapılı salgılara hormon denir. Hormonlar organların çalışmasını düzenler. Şakralar genelde iç salgı… View more

error: