Enter your keyword

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı Axoy Matu Cenap Başman’ın Axoy RA Bilgelik Akademisi bünyesinde, Axoy RA Bilgelik Akademi üyeleri ile birlikte yaptıkları manyetik alan çalışmaları arasında önemlilerinden biri, İstanbul Merkezli olan bir manyetik alanın gittikçe genişleyerek bir çember halinde tüm Dünyayı içine alması hedeflenerek şefaat ve hidayet amaçlı sürdürülmüştür. Atlantaryarum Manyetik Alanı (İstanbul) Çekirdek Dünyadaki tüm… View more

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı, Beykoz Kharcentraf manyetik alanı, adını Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarından alır. İstanbul’da Beykoz ilçesini içine alan manyetik alandır. Atlanta Merkez’in 3 ana boyutundan biri olan Tutankhamonyas bilinç Boyutunun direk temerküz odağı olarak bildirilmiştir. 2011 yılında Axoy RA Bilgelik Öğretisi çalışmaları esnasından bilinçlerin doğal enerjileri ile manyetik alanın yapay/evrensel enerji sinerjisi oluşturularak bütünleştirici bir… View more

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi – 1

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi uzayında bulunan bir komiteliğe bağlı işlev gösteren teknolojik aygıtlardır. Andromeda Galaksisinde güneş sistemimizde bulunan gezegensel yapı gibi enerjetik veçhesi olan 9lu gezegen zinciri yer alır. Bu gezegenlerden biri olan İfedya tüm teknolojik üsleri yöneten ve sorumlusu olan bir komiteliğin ikamet alanıdır. Bu ilahi hiyerarşik kuruluş, Rabsal bilgilerde ‘Rahim,… View more

Teknolojik üslerin özellikleri – 2

Teknolojik üslerin özellikleri Teknolojik üslerin özellikleri genel ve özel bağlamda iki şekilde ele alınabilir. Genel bağlamda Çekirdek Dünya’da evrim sürdüren bilinçlerin evrimsel enerji ihtiyacını karşılar, Dünya’nın tüm katmanlarında fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasını sağlar. Manyetik alan oıluşturur ve bu manyetik alanlarda bulunan evrimsel bilinçlerin Evrim enerjisi almalarına vesile olur. Bilinçler, evrimsel enerji almadan yaşayamaz, evrim geçiremezler bu… View more

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı – 3

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Atlanta Merkeze uzanır. Atlanta Merkezden yayılan kadir ve hakim enerjileri, Doğal Gürzün Rahman boyutuna çekilir. Bu boyuttan da Gürzün 9.katmanında bulunan Altın Galaksi İmparatorluğundaki Piramit Devre Sistemlerine gelir. Enerji daima piramidal aygıtlardaki kristaller tarafından çekilir, işleme tabi olur, bloke edilip yayılıma sokulur. Porlar ilk etapta çok… View more

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerji – 4

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerjinin Güneş sistemimize dağılımı Güneş sistemimizdeki gezegenler kendi etraflarında periyodik olarak devinimini sürdürürken aynı zamanda Güneş etrafında da periyot periyot devinmektedir. Güneş, mütemadiyen patlayan, yanan, gürleyen bir yapıdır. Ses, ateş ve ışık karakterli porları yayımlar. Güneşten mütemadiyen yayılan porlar, güneş sistemi dahilindeki uzay objelerine dağılarak kazandırılır.  Güneş sistemi dahilinde bulunan uzay objeleri,… View more

error: