Enter your keyword

Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması

Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması Gerçeklerden kaçmak … Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması konusunda belki de en büyük ironi ruhsal öğreti platformlarında rastlanıyor. Bu olgular öyle enteresan bir şekilde kendi orijinalliğini örtmekte ki çoğu zaman bir şakra devinim planında negatif/ters devinimli bir enerji devinimini insanlar pozitif bir olgu sanabiliyor. O olgunun enerjisinide alıyor ve hatta… View more

Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı – 2

Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı hakkında öncelikle Atlantia dönemi ders serisinde yer alan dersi okumanızı öneririm Lüsifer ve ekibi hakkında bilgiler için tıklayınız. Atlantia Döneminde Orion namı diğer Lusifer, ekibi ile yeryüzü ortamına gelip görev icra ederken İlahi Hiyerarşinin makbul bulmadığı yasaları ihlal eden birtakım negatif… View more

Orion fetih projesi – 3

Orion fetih projesi – Ders 3 Orion fetih projesi, ilk isyanla birlikte ortaya çıkan kibir olgusunun temeli ile tüm Dünya’yı fethetme arzusunu taşır. Lusifer ve ekibinin Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin (Galaktif konfederasyon) talimatları dışında hareket etmesi ile başkalaşıma uğrayan evrimsel sürecin akabinde samanyolu galaksisi iç uzayında Lusifer ve ekibine bir Nebula tanzim edilir. Orion Nebulası,… View more

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter, negatif güçler ve Dünyaya etkisi

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter Orion Nebulası Sayısı 70 milyarın üstünde çürük olma frekansındaki bilinçlerden oluşmaktadır. Bu bilinçler Dünya’da görev amaçlı bulunup belirli orandaki negatif olgulara meyil ederek şeytanlaşan bilinçlerdir. Dünya ortamındaki deneyimleri üzerine bağlı %85 negatif yoğunluk ile artık Orion nebulasının bir plan varlığı haline gelir. Beden terki sonrasında da Orion nebulasına çekilmesidir. Bu bilinçler,… View more

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi (R-Kompleks, Sürüngen beyin) Reptil Beyin kompleksi, beynimizdeki üç alandan biridir. Bu bölüm sürüngen beyin olarak da bilinmektedir. Bu bölüm, yaşanan bir takım olgularla aktive olmakta ve sürüngen ırkın istilasını dahi mümkün kılmaktadır. Peki bu kompleks yapıyı tanımadan kendimizi neye dayalı olarak ölçebileceğiz? Evet, pek çoğumuzun Dünya’da yapması gereken bir takım görevleri var… View more

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – 6

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – Ders 6 Reptil Beyin ve Korsan Kişilik olguları partiküler yoğunluğa sahiptir. Bu partiküller Samanyolu galaksisi uzayında başıboş ya da havada asılı bir halde durmazlar. Bu olgular karantina altında tutulmaktadır.  İlahi hiyerarşinin teknolojisi bunu mümkün kılmaktadır. Bu olguların titreşimsel hallerine ‘Farkındalık düzeyleri’ de diyebiliriz. Korsan Kişilik Makbul olmayan çıkıntılı hal… View more

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı – 7

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı, (Siruzyen ve Nebulaktif cevher) Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı hakkında açıklama yapmak için öncelikle cevher ile ilgili kısa bilgilere yer vermekte fayda var. Cevher Zamandır, mekandır, formu meydana getiren partüküllerdir. Zamanı algılarımızda yaşarız biraz derinliğine inersen partüküler bir oluş olduğu gerçeği ile karşılaşabiliriz de. Zamanlaşma faktörü, bilincin zaman bantları ile muhatap… View more

Reptil beyin ve karşıt kişilik bağlantısı – 8

Reptil beyin ve karşıt kişilik – Ders 8 Reptil beyin ve karşıt kişilik her ikisi de aslında aynı düzeydeki olguları ifade eder. Her ikisi de sürüngen, reptil bilinç olgusu demektir. Kişilik olgularını şöyle sıralayabiliriz; Bilinç, kendi seçimleri ile her an olgular yaşar ve bu olgular ona deneyim kazandırır. Olguları evrensel kıstaslardan uzak olduğunda hedefindeki insanlaşma tekamülsel… View more

Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu – 9

Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu, subliminal telkinler Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu insanların an ben an muhatap olduğu bir durumdur.  Duyumsal algılarımıza binaen etrafımızda Reptil Beyin kompleksini tetikleyici çok fazla malzeme var aslında ve bilinenler de sadece bir kısmına değiniyor. Bilinçaltı olarak bilinen kayıt bütünlüğü bilinçte özsel FARKINDALIK olmadığında bir biriktirici haline dönüşüyor.    Ve Orion tam… View more

error: