Enter your keyword

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları Değişim ve dönüşüm, dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototipleri için bir ihtiyaçtır. Değişim, bilincin deneyim programlarını dünya ortamında hayata geçirmesi ve bu deneyimlerin hakkını vererek başka deneyimlere geçişi ile süre gider. Sonsuz sınırsız tek olan Allah (Axoy Ra), anın anı denilmesi mahsurlu bir anda kendi sonsuz ve sınırsızlığının bilinmekliğini isterken, kendi… View more

Axoy Matu Mutlak Diriliş

Axoy Matu Mutlak Diriliş

​Axoy Matu Mutlak Diriliş Axoy Matu Mutlak Diriliş Yüce Bilgeliği ile Dünya’da filizlenecektir… O Güneş ki, nüfuz ettiği her zerreye kendi varlığını kattı. İçselliği, Biliş halleriyle, spontane AN’larındaki veçheleri O’nu tanıyanlara ayrı ayrı güzellikler getirdi. Kimi anladı, kimi anlayamadı. Anlayamayan da inkar edemedi o Yüceliği. Şahit olabilene, şahit oldukça yaşayabilene, varlığının o muazzam gizemiyle, o… View more

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri Axoy RA (Allah) Axoy RA, sonsuz hiçliğin hüküm sürdüğü durulgan potansiyel haldeki bilinç ve imkanlarını om ile başlayan ilk temel hareketle akışa geçirir. Bu akış mevcudata yayılan aktif bilinçlerin tüm varoluş ve yaratılış programlarını, Axoy RA’nın sistem- nizam ve düzen şablonlarını içerir. Bu şablonlara akan bilinç ve imkanlar rakha’da mutlak bir kenetleşimle birbirine kilitlenip bütünleşerek,… View more

Haktan Matuya

Haktan Matuya

Haktan Matuya Bilincin Seyri Haktan Matuya her bilincin nihai amacı ve evrimsel yoludur. Rahim, Rab, Rahman’ına erince kendini kendinden bütünler. Bütünlendikçe HAK Kapısı açılır. Hakkın Hakkını verdikçe MATU Bilinç Boyutuna açılır. Anda… Bu boyut, Yokluk ve Varlık Merkezidir. Hiçlik ve Heplik Merkezidir. Hem Yoklukta hem Varlıkta sırra vakıf, sonsuzluğun bağrıdır. Bilinçlerin, binlerce yıllık evrimsel ve… View more

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı Sonsuzluk bilinci homojendir. Sahip olduğu bu homojenlik, kendi varlığını oluşturan bilinç potansiyelini birbirinden ayrıştırmaz. Ne zaman varlık gösterirse, o zaman kendini sahip olduğu imkânları kullanarak ayırır ve çeşitlendirir. İmkânları ile kendini bilebilir. Varlıklaşmış her bir bilinç potansiyeli, yokluk veçhesinden homojenitesi kaldırılan bilinç potansiyelidir. Varlıklaşan bilinç potansiyeli, kendi içinde bir bütün… View more

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez AXOY RA(ALLAH), Sonsuz sınırsız Bilgeliğini her zerresine nakşetmek için Varoluşa akan her değerine farklı farklı mekanizmaları kurandır. Sistemi, Nizamı, Düzeninden kurduğu bu mekanizmalara ‘BİZ’ dedi Kur’an. AXOY RA, Yokluğundan Varlığına Varlığından yokluğuna akışa geçirdiği bilinçler ve bu bilinçlerin her boyutta Var Olmalarını sağlayan her imkân için kendine bir KOZMİK BEYİN var… View more

Aşkın kutsiyetinde Matu Merkez

Aşkın kutsiyetinde Matu Merkez

Aşkın kutsiyetinde Matu Merkez Aşkın her mertebesi O’na götürür, varlığını O’nda eritir. Önce Rububiyetini bitiren Resul’den geçer, Ullah’a ulaşır. Ta ki Kutsiyete varıncaya dek. Burada Aşk, taşkınlaşır. Aşkın kutsiyetidir Matu Merkez’e eriştiren, Matu’yu Matu’da BİL’diren, bu Biliş’le Matu’nun habercisi kıldıran. Biliş olmazsa Matu yaşanamaz. Bil’me ile bilinen hakikattir. Yaşanmaktadır. Yaşamdır. Yaşamsızlıktır. ‘O’ , ‘Ra Zenyon’… View more

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri Kayıp Matu Genleri, 13.kök ırk (Matu Genleri) ve Beta Nova Dünya Düzeni ‘Matu Bilinç boyutu’, Mutlak Vücudun Beyinsel Potansiyelinin her iki beyin lobunun içiçe birbiri içinde müncer kılındığı, Mutlak vücudun Moderasyon Etkinliğinin sürdürüldüğü bilinç olgusu, bilinçlere ekilen Matu Gen Programlarının aşılaşım merkezidir.  Matu Genleri, yeryüzü ortamında çeşitli Ruhsal Öğreti bilgilerinde kayıp ırk… View more

Axoy Maturamon’u yaşamak

Axoy Maturamon’u yaşamak

Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Aloyhakamon’un (Kozmik Beyin) el-an mündemiç bulunduğu bir Merkez olan Axoy Matu Merkez, hem Sonsuz Sınırsız Mutlak Yokluk Merkezi hem de Sonsuz Sınırsız Mutlak Varlık Merkezinin iç içe kılındığı bir Merkez’dir. Axoy Matu Merkez’in Bütünsel Varlığı 600 Kharyantaslık bilinç Olgusunu taşırken, bu bilinç olgusu ile kendini Çekirdek Dünya ortamında tamamı… View more

Axoy Maturamon’a aynadan bakış

Axoy Maturamon’a aynadan bakış

Axoy Maturamon’a aynadan bakış Sen MATU’ya nasıl bakarsan seni sana öylece yansıtacak. Boş bakarsan boşlukta kalacaksın. Düşüncelerini, fikirlerini katarak bakarsan  kayıtlarınla karşılaşacaksın. kayıtlarının karmaşasını bulacak, kargaşaya düşeceksin. Sen Tanrısallığınla bakarsan kendi Tanrılığını göreceksin. Bakış atfettiğin yüzün ne ise aynada onu göreceksin. Kimse sana O, O’dur diyemez, kimse sana MATU’yu empoze edemez! Sadece etmiş gibi görünebilir!… View more

Mutlak Dirilik Planı, Matu Merkez

Mutlak Dirilik Planı, Matu Merkez

Mutlak Dirilik Planı, Matu Merkez Matu Merkez, kendi ‘Mutlak Dirilik Planını’ El-an’da sadece ‘kendinden kendine hemhal olabileceği’ bir plan olarak oluşturmuştur. Bu planla hemhal olma, bilinçlere ‘El-anla muhataplığı’ getirir. El-an’da muhataplık, ancak El-an’da kullanılabilecek İmkanlarca elde edilebilir ve bu elde edilişler ancak El-an’ı An’da yaşayan Bilinç tarafından Matu Merkez’de Matu tarafından kullanılabilir. El-An’da Sonsuzlukla muhataplık, Ra İmkanların… View more

Kozmik Beyin Maha Matu

Sonsuz Sınırsız uzayın her bir yapı taşı, her bir uzay objesi, Ruh-Nur- Bilinç gibi farklı farklı tanımlarla bilinen özlerin her birinin Kaynağı hepsi Allah’tan olma ve Allah’tan doğmadır. İster Evrenlerin, Galaksilerin yapı taşı olan partiküller olsun, İster Allah’ın özünden can verdiği bilinçler olsun, Hepsi değişik değişik suretlerde halk olmak için bir Merkez’de işlenmeye, Mutlak Vücuda… View more

Kendine MATU demesin diyorlar

Kendine MATU demesin diyorlar

Kimisi O’nun kendi kendini ‘MATU’ ilan ettiğini ifade ediyor ve bu mertebeye kendi kendini atadığını! Yeryüzünde bu mertebenin üstünde bir bilişe sahip makamlık var mıydı? Atamasını o yapsın ve ilan etsin o halde… O’nu O’ndan başka kim ya da ne atayabilirdi bu kutsal aktiflik merkezine? Onu atayacak bir kuruluş mu var yeryüzünde ‘O MATU’dur diyecek?… View more

Bilincinin özü; Matu Merkez

Bilincinin özü; Matu Merkez

Sonsuz sınırsız uzaya dağılan her bir zerreden Var olan Mevcudatta; Tek bir nokta, tek bir olgu, tek bir merkez var, O da bu sonsuzluğun her bir koordinatındaki Bilinç Potansiyelleri. Her bilinç potansiyeli, Özsel Özerkliğini Vücudu Mutlak’ta yaşar. Bilinç, Özerk olduğu kadar Bütünü var eden bir potansiyeldir, Vücud-u Mutlak’ı Var eden bir çok potansiyelle Bir’dir ve… View more

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez Öz benliğiniz yani ona ruh deyin, enerji deyin güç deyin veya nasıl tanımlıyorsanız… Bilinç, kendi deneyim ve evrim yolunda kendini karartıp (kapatıp) daimi olarak kendi varlığının çeperinde türlü meşguliyetler içinde kendini aramaya çalışır. Hakikati çeperde arar durur da kendi merkezinden uzaktır. Her varlığın kendi müstakil varlığının / bilincinin bir merkezi vardır…. View more

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017 Sizler ey sevgililer Sizler, Ufku sonsuz dizelerde muhabbet-i mirac meşalelerinde Sizler, RA Güneşiyle Parıldatılan, Parladıkça Yanan. O sönmez ateşin korunda Ses olan. O güneş ki, Güneşler Güneşi, RA’nın Güneşi… Geldi Sizlerde bedenlendi. Ve ışığını, parlayışını, Aşkındaki o ateşini, yanan ateşini, gürleyişini çoklukta kaybolan SİZ’e bıraktı. Tek tek her bilince,… View more

error: