Enter your keyword

Bilinç karakterleri

Bilinç karakterleri

Bilinç karakterleri Cevherin üç aktif veçhesi; Zaman Mekan ve Formdur. Bilincin deneyim/ evrim ve görevini vurgulayarak kendini yaratabilmesi için cevherin bu üç veçhesi ile reaksiyone girmesi gereklidir. Galaksimizi ele aldığımızda tamamı uzay porları ile kuşatılmıştır. Her ne kadar boş gibi görünse de kuant altı partikül porların bir araya gelmesinden oluşan bir yapıdır. Uzayı meydana getiren… View more

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat – Kıyamet geçişleri Atlanta modeli bir yaşamın sağlanması üzerine, madde boyutunda evrimsel ve deneyimsel programlar başlatılmıştır. Bu programlar en düşük titreşim seviyesi olan bir boyutta alfa karakteri kazandırılarak uygulamaya alınmıştır. Varoluş boyutlarının tamamı aktif uzay dahilindedir. Aktifleşmiş uzayın her koordinatında yaşam vardır ancak bu yaşamlar olma halindedir. Olma halindeki tüm yaşamsal… View more

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları)

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları)

Gezegenler Axoy RA Bilgelik Öğretisinde ‘transformatör güç odakları’ olarak isimlendirilmiştir Gezegenler hatta ki daha açık bir ifade ile ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç odakları’ dır. Neden Çekirdek Evrim? Çünkü Çekirdekten evrimi ve çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan uzay objeleridir. Transforme ettikleri partiküler oluşlar vardır. Bundan dolayıdır ki ‘transformatör’ yani ‘dönüştürücü’ anlamında bir terimi kullanırız. Çekirdekten Evrimleşmeyi mümkün kılan… View more

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları Değişim ve dönüşüm, dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototipleri için bir ihtiyaçtır. Değişim, bilincin deneyim programlarını dünya ortamında hayata geçirmesi ve bu deneyimlerin hakkını vererek başka deneyimlere geçişi ile süre gider. Sonsuz sınırsız tek olan Allah (Axoy Ra), anın anı denilmesi mahsurlu bir anda kendi sonsuz ve sınırsızlığının bilinmekliğini isterken, kendi… View more

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi – 1

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi uzayında bulunan bir komiteliğe bağlı işlev gösteren teknolojik aygıtlardır. Andromeda Galaksisinde güneş sistemimizde bulunan gezegensel yapı gibi enerjetik veçhesi olan 9lu gezegen zinciri yer alır. Bu gezegenlerden biri olan İfedya tüm teknolojik üsleri yöneten ve sorumlusu olan bir komiteliğin ikamet alanıdır. Bu ilahi hiyerarşik kuruluş, Rabsal bilgilerde ‘Rahim,… View more

Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması

Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması Gerçeklerden kaçmak … Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması konusunda belki de en büyük ironi ruhsal öğreti platformlarında rastlanıyor. Bu olgular öyle enteresan bir şekilde kendi orijinalliğini örtmekte ki çoğu zaman bir şakra devinim planında negatif/ters devinimli bir enerji devinimini insanlar pozitif bir olgu sanabiliyor. O olgunun enerjisinide alıyor ve hatta… View more

Teknolojik üslerin özellikleri – 2

Teknolojik üslerin özellikleri Teknolojik üslerin özellikleri genel ve özel bağlamda iki şekilde ele alınabilir. Genel bağlamda Çekirdek Dünya’da evrim sürdüren bilinçlerin evrimsel enerji ihtiyacını karşılar, Dünya’nın tüm katmanlarında fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasını sağlar. Manyetik alan oıluşturur ve bu manyetik alanlarda bulunan evrimsel bilinçlerin Evrim enerjisi almalarına vesile olur. Bilinçler, evrimsel enerji almadan yaşayamaz, evrim geçiremezler bu… View more

Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı – 2

Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı hakkında öncelikle Atlantia dönemi ders serisinde yer alan dersi okumanızı öneririm Lüsifer ve ekibi hakkında bilgiler için tıklayınız. Atlantia Döneminde Orion namı diğer Lusifer, ekibi ile yeryüzü ortamına gelip görev icra ederken İlahi Hiyerarşinin makbul bulmadığı yasaları ihlal eden birtakım negatif… View more

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı – 3

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Atlanta Merkeze uzanır. Atlanta Merkezden yayılan kadir ve hakim enerjileri, Doğal Gürzün Rahman boyutuna çekilir. Bu boyuttan da Gürzün 9.katmanında bulunan Altın Galaksi İmparatorluğundaki Piramit Devre Sistemlerine gelir. Enerji daima piramidal aygıtlardaki kristaller tarafından çekilir, işleme tabi olur, bloke edilip yayılıma sokulur. Porlar ilk etapta çok… View more

Orion fetih projesi – 3

Orion fetih projesi – Ders 3 Orion fetih projesi, ilk isyanla birlikte ortaya çıkan kibir olgusunun temeli ile tüm Dünya’yı fethetme arzusunu taşır. Lusifer ve ekibinin Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin (Galaktif konfederasyon) talimatları dışında hareket etmesi ile başkalaşıma uğrayan evrimsel sürecin akabinde samanyolu galaksisi iç uzayında Lusifer ve ekibine bir Nebula tanzim edilir. Orion Nebulası,… View more

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter, negatif güçler ve Dünyaya etkisi

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter Orion Nebulası Sayısı 70 milyarın üstünde çürük olma frekansındaki bilinçlerden oluşmaktadır. Bu bilinçler Dünya’da görev amaçlı bulunup belirli orandaki negatif olgulara meyil ederek şeytanlaşan bilinçlerdir. Dünya ortamındaki deneyimleri üzerine bağlı %85 negatif yoğunluk ile artık Orion nebulasının bir plan varlığı haline gelir. Beden terki sonrasında da Orion nebulasına çekilmesidir. Bu bilinçler,… View more

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi (R-Kompleks, Sürüngen beyin) Reptil Beyin kompleksi, beynimizdeki üç alandan biridir. Bu bölüm sürüngen beyin olarak da bilinmektedir. Bu bölüm, yaşanan bir takım olgularla aktive olmakta ve sürüngen ırkın istilasını dahi mümkün kılmaktadır. Peki bu kompleks yapıyı tanımadan kendimizi neye dayalı olarak ölçebileceğiz? Evet, pek çoğumuzun Dünya’da yapması gereken bir takım görevleri var… View more

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – 6

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – Ders 6 Reptil Beyin ve Korsan Kişilik olguları partiküler yoğunluğa sahiptir. Bu partiküller Samanyolu galaksisi uzayında başıboş ya da havada asılı bir halde durmazlar. Bu olgular karantina altında tutulmaktadır.  İlahi hiyerarşinin teknolojisi bunu mümkün kılmaktadır. Bu olguların titreşimsel hallerine ‘Farkındalık düzeyleri’ de diyebiliriz. Korsan Kişilik Makbul olmayan çıkıntılı hal… View more

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı – 7

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı, (Siruzyen ve Nebulaktif cevher) Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı hakkında açıklama yapmak için öncelikle cevher ile ilgili kısa bilgilere yer vermekte fayda var. Cevher Zamandır, mekandır, formu meydana getiren partüküllerdir. Zamanı algılarımızda yaşarız biraz derinliğine inersen partüküler bir oluş olduğu gerçeği ile karşılaşabiliriz de. Zamanlaşma faktörü, bilincin zaman bantları ile muhatap… View more

Reptil beyin ve karşıt kişilik bağlantısı – 8

Reptil beyin ve karşıt kişilik – Ders 8 Reptil beyin ve karşıt kişilik her ikisi de aslında aynı düzeydeki olguları ifade eder. Her ikisi de sürüngen, reptil bilinç olgusu demektir. Kişilik olgularını şöyle sıralayabiliriz; Bilinç, kendi seçimleri ile her an olgular yaşar ve bu olgular ona deneyim kazandırır. Olguları evrensel kıstaslardan uzak olduğunda hedefindeki insanlaşma tekamülsel… View more

Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu – 9

Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu, subliminal telkinler Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu insanların an ben an muhatap olduğu bir durumdur.  Duyumsal algılarımıza binaen etrafımızda Reptil Beyin kompleksini tetikleyici çok fazla malzeme var aslında ve bilinenler de sadece bir kısmına değiniyor. Bilinçaltı olarak bilinen kayıt bütünlüğü bilinçte özsel FARKINDALIK olmadığında bir biriktirici haline dönüşüyor.    Ve Orion tam… View more

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerji – 4

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerjinin Güneş sistemimize dağılımı Güneş sistemimizdeki gezegenler kendi etraflarında periyodik olarak devinimini sürdürürken aynı zamanda Güneş etrafında da periyot periyot devinmektedir. Güneş, mütemadiyen patlayan, yanan, gürleyen bir yapıdır. Ses, ateş ve ışık karakterli porları yayımlar. Güneşten mütemadiyen yayılan porlar, güneş sistemi dahilindeki uzay objelerine dağılarak kazandırılır.  Güneş sistemi dahilinde bulunan uzay objeleri,… View more

Reenkarnasyon ve Enkarnasyon farkı

Reenkarnasyon ve Enkarnasyon farkı Reenkarnasyon Reenkarnasyona tabi tutulan beşer, 7 aşaması boyunca yaşam ve ölüm döngüsüne tabi tutularak Dünya’nın seyyal formu olan Spatyom ve Dünya arasında gider gelir. Spayom (yalancı cennet / ahiret) Bilinçlerin Dünya yaşamında takıldığı ve geçemediği, kendi kendini ketlediği pek çok farklı illüzyonik yaşam olguları vardır. Öyle bir aşamaya gelir ki kendini… View more

Kutsal Merkez Hiyerarşisi – Hiyerarşik kuruluşlar -1

Kutsal Merkez Hiyerarşisi – Hiyerarşik kuruluşlar -1 İlahi idari kuruluşlar, gürz olarak ifade edilen atomik bütünün varlığında makro kıstastaki konsey ve komiteliklerdir. İlahi ifadesi ile karşılaştığımızda bilmemiz gereken burada makro kıymette bir oluş veya bilinçten bahsedildiğidir. İlahi hiyerarşinin üstünde Atlanta boyutlarındaki hiyerarşi bulunur ve bu boyutlar, tanrısal özlerimizin ikamet alanıdır. Süper makro kıymettedir. Kharyamantas Onya… View more

Beyinsel Öz İdare Mekanizması RA3 -2

Beyinsel Öz İdare Mekanizması Rahman Rab Rahim üçlüsü Hiyerarşik kuruluşlar İlahi bir laboratuar olan Gürz RA3 dengesi altında varlıkta tutulmaktadır Ra3, Rahman- Rab- Rahim fonksiyonlarıdır. Rahman- Rab- Rahim üçlüsünün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir mekanizma, bir kuruluş vardır ve bu Mekanizmaya ‘Beyinsel Öz İdare Mekanizması’ veya ‘Üçlü Hiyerarşik Olgular Sistemi’ , Ra3, Rahman – Rab –… View more

Rahman Boyutu -3

Rahman Boyutu -3 Rahman Boyutu (Merkezi Güneşler Birliği), Altın Galaksi İmparatorluğu Hiyerarşik kuruluşlar Rahman boyutu makro kıymette devrede tutulan 300 khamonun varlığından oluşan çok önemli bir ilahi idari kuruluştur. Gürz içindeki tüm görev boyutlarına bilinçlerin tayinlemesini yapar. Rahman tayinleyicidir, odaklayıcıdır, koruyucudur. Rahmaniyet kutsamadır, kutsiyettir. Başkanlığında Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon’un Rahman Makrosu Cecec bulunmaktadır…. View more