Enter your keyword

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı

İstanbul Atlantaryarum manyetik alanı Axoy Matu Cenap Başman’ın Axoy RA Bilgelik Akademisi bünyesinde, Axoy RA Bilgelik Akademi üyeleri ile birlikte yaptıkları manyetik alan çalışmaları arasında önemlilerinden biri, İstanbul Merkezli olan bir manyetik alanın gittikçe genişleyerek bir çember halinde tüm Dünyayı içine alması hedeflenerek şefaat ve hidayet amaçlı sürdürülmüştür. Atlantaryarum Manyetik Alanı (İstanbul) Çekirdek Dünyadaki tüm… View more

Bilinç karakterleri

Bilinç karakterleri

Bilinç karakterleri Cevherin üç aktif veçhesi; Zaman Mekan ve Formdur. Bilincin deneyim/ evrim ve görevini vurgulayarak kendini yaratabilmesi için cevherin bu üç veçhesi ile reaksiyone girmesi gereklidir. Galaksimizi ele aldığımızda tamamı uzay porları ile kuşatılmıştır. Her ne kadar boş gibi görünse de kuant altı partikül porların bir araya gelmesinden oluşan bir yapıdır. Uzayı meydana getiren… View more

14.09.2016 DERS İLLÜZYON

14.09.2016 DERS İLLÜZYON

İllüzyon olgusu nasıl oluşur? İllüzyon olgusu, her an duyular aracılığı ile gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve düşünce ile duygular aracılığı ile yaşadığımız olgularda nasıl oluşur? Her an bilincimiz yaşam çarkının içinde akarken ve her an duygusal, düşünsel, hazsal olgular yaşarken birbirinden farklı insanlarla konuşurken, sıklıkla iletişim kurarken, olaylar yaşarken, etrafımızda pek çok olan biten varken İllüzyon olgusunu… View more

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat

3 Evreli Ana Hasat – Kıyamet geçişleri Atlanta modeli bir yaşamın sağlanması üzerine, madde boyutunda evrimsel ve deneyimsel programlar başlatılmıştır. Bu programlar en düşük titreşim seviyesi olan bir boyutta alfa karakteri kazandırılarak uygulamaya alınmıştır. Varoluş boyutlarının tamamı aktif uzay dahilindedir. Aktifleşmiş uzayın her koordinatında yaşam vardır ancak bu yaşamlar olma halindedir. Olma halindeki tüm yaşamsal… View more

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları) 9.bölüm

Gezegenler (Çekirdek evrim transformatör güç odakları) 9.bölüm

Gezegenler Axoy RA Bilgelik Öğretisinde ‘transformatör güç odakları’ olarak isimlendirilmiştir Gezegenler hatta ki daha açık bir ifade ile ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç odakları’ dır. Neden Çekirdek Evrim? Çünkü Çekirdekten evrimi ve çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan uzay objeleridir. Transforme ettikleri partiküler oluşlar vardır. Bundan dolayıdır ki ‘transformatör’ yani ‘dönüştürücü’ anlamında bir terimi kullanırız. Çekirdekten Evrimleşmeyi mümkün kılan… View more

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı

Kharcentraf manyetik alanı, Beykoz Kharcentraf manyetik alanı, adını Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarından alır. İstanbul’da Beykoz ilçesini içine alan manyetik alandır. Atlanta Merkez’in 3 ana boyutundan biri olan Tutankhamonyas bilinç Boyutunun direk temerküz odağı olarak bildirilmiştir. 2011 yılında Axoy RA Bilgelik Öğretisi çalışmaları esnasından bilinçlerin doğal enerjileri ile manyetik alanın yapay/evrensel enerji sinerjisi oluşturularak bütünleştirici bir… View more

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları Değişim ve dönüşüm, dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototipleri için bir ihtiyaçtır. Değişim, bilincin deneyim programlarını dünya ortamında hayata geçirmesi ve bu deneyimlerin hakkını vererek başka deneyimlere geçişi ile süre gider. Sonsuz sınırsız tek olan Allah (Axoy Ra), anın anı denilmesi mahsurlu bir anda kendi sonsuz ve sınırsızlığının bilinmekliğini isterken, kendi… View more

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi – 1

Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi Teknolojik üsler Andromeda Galaksisi uzayında bulunan bir komiteliğe bağlı işlev gösteren teknolojik aygıtlardır. Andromeda Galaksisinde güneş sistemimizde bulunan gezegensel yapı gibi enerjetik veçhesi olan 9lu gezegen zinciri yer alır. Bu gezegenlerden biri olan İfedya tüm teknolojik üsleri yöneten ve sorumlusu olan bir komiteliğin ikamet alanıdır. Bu ilahi hiyerarşik kuruluş, Rabsal bilgilerde ‘Rahim,… View more

Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması

Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması Gerçeklerden kaçmak … Negatif olguların pozitif sanılarak bastırılması konusunda belki de en büyük ironi ruhsal öğreti platformlarında rastlanıyor. Bu olgular öyle enteresan bir şekilde kendi orijinalliğini örtmekte ki çoğu zaman bir şakra devinim planında negatif/ters devinimli bir enerji devinimini insanlar pozitif bir olgu sanabiliyor. O olgunun enerjisinide alıyor ve hatta… View more

Teknolojik üslerin özellikleri – 2

Teknolojik üslerin özellikleri Teknolojik üslerin özellikleri genel ve özel bağlamda iki şekilde ele alınabilir. Genel bağlamda Çekirdek Dünya’da evrim sürdüren bilinçlerin evrimsel enerji ihtiyacını karşılar, Dünya’nın tüm katmanlarında fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasını sağlar. Manyetik alan oıluşturur ve bu manyetik alanlarda bulunan evrimsel bilinçlerin Evrim enerjisi almalarına vesile olur. Bilinçler, evrimsel enerji almadan yaşayamaz, evrim geçiremezler bu… View more

Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı – 2

Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı Lusiferin ilk isyanı ve negatif olguların çıkışı hakkında öncelikle Atlantia dönemi ders serisinde yer alan dersi okumanızı öneririm Lüsifer ve ekibi hakkında bilgiler için tıklayınız. Atlantia Döneminde Orion namı diğer Lusifer, ekibi ile yeryüzü ortamına gelip görev icra ederken İlahi Hiyerarşinin makbul bulmadığı yasaları ihlal eden birtakım negatif… View more

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı – 3

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Atlanta Merkeze uzanır. Atlanta Merkezden yayılan kadir ve hakim enerjileri, Doğal Gürzün Rahman boyutuna çekilir. Bu boyuttan da Gürzün 9.katmanında bulunan Altın Galaksi İmparatorluğundaki Piramit Devre Sistemlerine gelir. Enerji daima piramidal aygıtlardaki kristaller tarafından çekilir, işleme tabi olur, bloke edilip yayılıma sokulur. Porlar ilk etapta çok… View more

Orion fetih projesi – 3

Orion fetih projesi – Ders 3 Orion fetih projesi, ilk isyanla birlikte ortaya çıkan kibir olgusunun temeli ile tüm Dünya’yı fethetme arzusunu taşır. Lusifer ve ekibinin Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin (Galaktif konfederasyon) talimatları dışında hareket etmesi ile başkalaşıma uğrayan evrimsel sürecin akabinde samanyolu galaksisi iç uzayında Lusifer ve ekibine bir Nebula tanzim edilir. Orion Nebulası,… View more

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter, negatif güçler ve Dünyaya etkisi

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter Orion Nebulası Sayısı 70 milyarın üstünde çürük olma frekansındaki bilinçlerden oluşmaktadır. Bu bilinçler Dünya’da görev amaçlı bulunup belirli orandaki negatif olgulara meyil ederek şeytanlaşan bilinçlerdir. Dünya ortamındaki deneyimleri üzerine bağlı %85 negatif yoğunluk ile artık Orion nebulasının bir plan varlığı haline gelir. Beden terki sonrasında da Orion nebulasına çekilmesidir. Bu bilinçler,… View more

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi (R-Kompleks, Sürüngen beyin) Reptil Beyin kompleksi, beynimizdeki üç alandan biridir. Bu bölüm sürüngen beyin olarak da bilinmektedir. Bu bölüm, yaşanan bir takım olgularla aktive olmakta ve sürüngen ırkın istilasını dahi mümkün kılmaktadır. Peki bu kompleks yapıyı tanımadan kendimizi neye dayalı olarak ölçebileceğiz? Evet, pek çoğumuzun Dünya’da yapması gereken bir takım görevleri var… View more

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – 6

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – Ders 6 Reptil Beyin ve Korsan Kişilik olguları partiküler yoğunluğa sahiptir. Bu partiküller Samanyolu galaksisi uzayında başıboş ya da havada asılı bir halde durmazlar. Bu olgular karantina altında tutulmaktadır.  İlahi hiyerarşinin teknolojisi bunu mümkün kılmaktadır. Bu olguların titreşimsel hallerine ‘Farkındalık düzeyleri’ de diyebiliriz. Korsan Kişilik Makbul olmayan çıkıntılı hal… View more

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı – 7

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı, (Siruzyen ve Nebulaktif cevher) Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı hakkında açıklama yapmak için öncelikle cevher ile ilgili kısa bilgilere yer vermekte fayda var. Cevher Zamandır, mekandır, formu meydana getiren partüküllerdir. Zamanı algılarımızda yaşarız biraz derinliğine inersen partüküler bir oluş olduğu gerçeği ile karşılaşabiliriz de. Zamanlaşma faktörü, bilincin zaman bantları ile muhatap… View more

Reptil beyin ve karşıt kişilik bağlantısı – 8

Reptil beyin ve karşıt kişilik – Ders 8 Reptil beyin ve karşıt kişilik her ikisi de aslında aynı düzeydeki olguları ifade eder. Her ikisi de sürüngen, reptil bilinç olgusu demektir. Kişilik olgularını şöyle sıralayabiliriz; Bilinç, kendi seçimleri ile her an olgular yaşar ve bu olgular ona deneyim kazandırır. Olguları evrensel kıstaslardan uzak olduğunda hedefindeki insanlaşma tekamülsel… View more

Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu – 9

Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu, subliminal telkinler Reptil beyin ve bilinçaltı manipülasyonu insanların an ben an muhatap olduğu bir durumdur.  Duyumsal algılarımıza binaen etrafımızda Reptil Beyin kompleksini tetikleyici çok fazla malzeme var aslında ve bilinenler de sadece bir kısmına değiniyor. Bilinçaltı olarak bilinen kayıt bütünlüğü bilinçte özsel FARKINDALIK olmadığında bir biriktirici haline dönüşüyor.    Ve Orion tam… View more

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerji – 4

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerjinin Güneş sistemimize dağılımı Güneş sistemimizdeki gezegenler kendi etraflarında periyodik olarak devinimini sürdürürken aynı zamanda Güneş etrafında da periyot periyot devinmektedir. Güneş, mütemadiyen patlayan, yanan, gürleyen bir yapıdır. Ses, ateş ve ışık karakterli porları yayımlar. Güneşten mütemadiyen yayılan porlar, güneş sistemi dahilindeki uzay objelerine dağılarak kazandırılır.  Güneş sistemi dahilinde bulunan uzay objeleri,… View more

Reenkarnasyon ve Enkarnasyon farkı

Reenkarnasyon ve Enkarnasyon farkı Reenkarnasyon Reenkarnasyona tabi tutulan beşer, 7 aşaması boyunca yaşam ve ölüm döngüsüne tabi tutularak Dünya’nın seyyal formu olan Spatyom ve Dünya arasında gider gelir. Spayom (yalancı cennet / ahiret) Bilinçlerin Dünya yaşamında takıldığı ve geçemediği, kendi kendini ketlediği pek çok farklı illüzyonik yaşam olguları vardır. Öyle bir aşamaya gelir ki kendini… View more

error: