Enter your keyword

Alt şakraların teknolojisi – 6

Alt şakraların teknolojisi – 6

Alt şakraların teknolojisi

Yüksek benliklerin deneyim-görev ve evrim programlarını açmak üzere edinmeleri gerekli olan bir olgunluğun yakalanabilmesi için Dünya’da geçirdikleri süreç Yersel adaptasyon dönemidir.

Yüksek benlikler bu süreci kendi varlıklarını oluşturan bilinç genleri olan ‘mikro’ bilinçlerini kullanarak şakralarının yıldız kutuplarına mikro bilinç kıvılcımlarını ekmektedir.

Bilinç, öz enerjisini bu şakralarda devinime sokarak bu enerji ya pozitif ya da negatif mahiyetli devinim planlarında devinime geçmektedir. Bilinç hem kendisi şakranın yıldız kutbunda konuşlanıyor hem de bu şakra yıldız kutbunda kendi öz enerjisini bloke ediyor ve devinime sokabiliyor.

Yersel kişilik = duyumlarla elde edilen algılar ve duygusal, düşünsel ve zevksel olgular bütünselliğidir diyebiliriz. Bir diğer ifade ile yersel kişilik sadece alt üç şakra üzerinden oluşturulan olgu ve algı bütünselliğidir.

 

 

Alt üç şakra, alfa karakterli porlardan yapılanan üç adet siklon güç alanı ile biyokompütürü (beyni) sarmalamış, ihata etmiştir. Mikro bilinçler, şakralarda yaşanan olgu ve algı mahiyetlerine göre bu siklon güç alanları vasıtası ile beyin DNA’larının genetik boşluklarında kayıtlı programlanmış porların açılımı ile deşifretik fonksiyon göstermektedirler.

 

Deşifre edilerek açılan por programları gittikçe biyokompütürün şuurlandırılmasını ve böylece kişiliğin oluşmasını sağlamaktadır.

Yüksek benlikler Dünya’ya adapte olabilmek için önce kendi varlıklarını oluşturan 64 milyar mikro bilinç kıymetlerinden üç tanesini(beşeri) şakraların her birine şoklamaktadır.

 

Bir mikro, düşünsel aksiyon gösterecek

Bir mikro, duygusal ve duyumsal algıları yaşayacak

Biri de zevksel olguları yaşayacak.

Her birinin bu mahiyette görevi var ancak müştereken bu olguları yaşadıklarını da bilmemiz gerekir. Çünkü alt üç şakra birbirine kilitlidir.

Göbek şakrası Çakhur mahira’da duyumsal algılar ve duygusal olgular

Düşünce şakrası Çakhur sadisna’da düşünse olgular

Göbek altı şakrası Çakhur oriste zevksel olgular.

 

Yersel kişiliğe ait karakterin ortaya çıkışı, varlığın çekirdek dünya’da karşılaştığı obje, süje ve hadiselere bağlı olarak beyindeki kodların açılımını sağlar.

Yersel kişiliklerde baskın olan bazı belirgin özellikler vardır ve bu karakter ortaya çıksın diye bu kodlar hassas olarak kodlanmış ve beyinden tetiklenmesi daha kolay, açılımı daha kolay olsun diye programlanmıştır.

 

Beyin etrafında 3 adet manyetik alan bulunuyor. Bu manyetik alan, siklon güç alanıdır. Ruhsal literatürde Aura olarak da bilinmektedir. Alt üç şakrada devinen öz enerji bu manyetik alana dahil ediliyor ve biyokompütürü impulslayarak daha önce ekilen o kodların açılmasını sağlıyor.

Alt üç şakrada yerleşik düzen hasıl eden mikro bilinçler, 5 duyu algısına uygun olarak ilk etapta dışarıdan bir veri alır. Örneğin görsel bir duyumlama yapıyor ve bu veriyi alırken çakhur mahirada şakra yıldız kutbundaki öz enerji şakranın iç devinim kanalında devinime girer. Şakranın bir periyotluk devinimi ile duyumsal algı alınır. Aynı şakranın bir diğer periyodik devinimi ile bu algıya uygun bir duygu olgulanır.

Çakhur mahiranın (göbek şakrası) iki periyotluk devinimi vardır. Duyumsal bir algı, duygusal bir olgu ve sonra çakhur sadisnanın (göbek altı şakrası) bir periyotluk devinimiyle oluşan düşünsel bir olgu ve buna dayalı çakhur oris’te (kök şakrası) zevksel bir olgu yaşanıyor.

Şakraların her birindeki devinim, bilince ait öz enerjinin devinimidir. Bu devinimle yaşanan algı ve olguya uygun olarak devinim planları oluşuyor algı ve olgu pozitif ise bu devinim planları saat yönüne doğru pozitif yöndedir, ters yönde ise negatif mahiyettedir.

Şakralarda yüksek benlik tarafından yerleştirilen mikro bilinçlerin yaşadığı olguya uygun olarak oluşan bu devinim planlarındaki ‘öz enerji’, biyokompütürü (beyni) oluşturan nöronların çekirdeklerindeki dna’ların sarmal boşluklarındaki porları impulslayarak açılımını sağlıyor.

 

Açılan kodlardan enerji ve bilgi hücre dışına çıkmaktadır. Beyindeki hücrenin dış yüzeyine ve oradan diğer hürelere yayılmaktadır. Bu kayıtlar yersel kişilikle ilgili yapılan zigottaki ekimle ilgilidir. Ve açılınlar henüz bilinç ana rahmine düştüğü zamandan yapılmıştır.

Şakradan öz enerji açığa çıkar, devinim planı oluşturur ve bu devinim planındaki enerji şakr etrafında devinirken aynı anda biyokompütür DNA kayıtlarını açmak üzere tetikler. Ve kayıtları açar.

 

Biyokompütürden(Beyinden) açığa çıkan enerji ve bilgi, yapay enerjidir. Bu durumda alt üç şakradan akışa geçen öz enerji ve beyin dnalarlarından açığa çıkan yapay enerjiden oluşan bir manyetik alandan bahsedebiliriz. 3 adet siklon güç alanı hem yapay hem de doğal enerjilerdne oluşmuş, sinerjetik karakterli bir alandır. Aura denilen bu alan, bilincin yersel yaşantısına ait algı ve olguların bütünselliğidir.

 

 

2012-2017 AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ ALT YAPI DERSİ

EĞİTMEN: SİBEL SIVACI 

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

 

error: