Enter your keyword

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı, imkanları mı?

Sonsuzluğun yokluğundan aktifleştirilerek akışa geçirilen Varlık bilinci, bu akışı ile sahip olduğu her bir imkanını, değerini  beraberinde sürüklemektedir.

Varlıklaşmış her bilinç, varlıklaşmanın her aktifliğinde Om’dan Rakha’ya kadar İmkanlarca da aktifleşmektedir. Yani bilinç aktifleşirken aynı zamanda kendi imkanları da yokluktan sadr olur ve aktifleşir. Birbirini takip eder. Mutlak Yokluktan Mutlak Varlığa akan bilinç, Mutlak Vücuda Ra İmkanlardan ayrı olarak akmaz.

Ra Mon (Ra bilinç), Ra Ton (Ra imkan) ile birbiri içinde müncer, birbirini tamamlar durumdadır. 

Bilincin, Mutlak Vücudu oluşturan sonsuz sınırsız süper güç boyutları dahilindeki aktifliği, Olma bazındadır.

Yokluktan aktifleşmiş her zerre Varoluş boyutlarındadır. Var olma, Varoluş halidir. Olma’nın hitamında kendi varlıklığının tamlığı yani ‘tam olma’ kıstasından sonra artık Varlıktan Yaratım geçirilmesi gerekmektedir.

Bilincin Olma bazından Yaratılışa geçmesi deneyim ortamı olan  Çekirdek Dünya ortamında mümkün olabilmektedir.

Bilinç, birlikte sürüklediği imkanlarıyla deneyim kazanabilir ve deneyim kazandıkça görev yapabilir ve evrimleşebilir.

Sonsuzluğun Bilinci,

kendi Varlığını ancak Sonsuzluğun İmkanları ile keşfedebilir. 

Sonsuzluk bilincinin imkanları, öz keyfiyet – öz haslet ve öz değerleridir. Keyfiyetler, esmalar olarak bilinir. Bilinç, her birini kendi varlığında yaşar. Öz haslet, sahip olduğu yetilerdir. Keyfiyet ve hasletlerini açığa çıkarmasıyla kendi, öz değerlerini işler. Bu değerler, kendi özüne ait bilgisi, özüen ait enerjisi ve gücünü teşkil eder.

Bilinçler Dünya ortamında devreye sokulan kültleyici bir aktiflik içine alınmıştır. Bizler bu fonskiyonun devreye alınışını daha çok Mısır kültüvasyon programı ile biliriz.

Mısır Kharenası

Mısır Kharenası döneminde devreye sokulan kültleyici aktiflik bilinin kendi öz varlığını yani bilincen kültlemesi, ıslahatı ve kendisinin öz imkanlarını (keyfiyet, haslet ve değerlerini) da kültlemesidir.

Mısır’da iki farklı koldan kültleme yapılmıştır. Hem Bilincin hem de İmkanların Deneyim Ortamı olan Çekirdek Dünya’da kültlenmesi, Sonsuzluğun Ra Bilincinin ve Sonsuzluğun Ra İmkanlarının özsel olarak açığa çıkmasını sağlar..

Kültleyici aktif fonksiyon vurgulayan Bilinç ve İmkanlarının Dünya ortamında tatbikatçıları devreye sokulmuştur. Bu model, aslında kozmosun minyatür bir şablonudur.

Bilinçler kodlanarak Dünyaya transfer edilir her biri kendi tanrısına bağlı bir başka ikiz beni ile gelir. Biri kendi öz varlığını yani bilincen kültlenirken biri de bilince ait imkanları açığa çıkarmak üzere bu programa dahildir.

İmkanlar, bilincin kendi öz enerjisini açığa çıkarmayı sağlayan kültlemedir. Resim, sanat, beceri, eser ortaya çıkarmak gibi bir cevheri oluşun tatbikatçılığıdır. Bilinç kendi öz enerjisini, kendi öz bilgisini o eserlere nakşeder ve kendi olma halindeki değerlerini açığa çıkararak tecelli ettirir. İşte bu makro düzeyde bir tecelliyatı da sağlamıştır.

Mısır döneminin tatbikatçısı olarak devreye sokulan 600 bilinçsel bir kodlama planı, Çekirdek Dünya ortamında sonsuzluğun bilgisini, sonsuzluğun enerjisini, gücünü, sonsuzluğun cevherini işleye işleye kendinden kendini fark ederek kendi varlığını yaratacaktır.

Binlerce yıldır imkanların tatbik edilmesindeki kültüvasyon programlarının tatbikatçıları olan bilinçler, AkTon Khara Metodu ile kültleyici aktif fonksiyon vurgularken İmkanların cezbiyetine kapıldılar.

Çekirdek Dünya ortamında  yücelim için gerekli olan İmkanların cezbiyetine kapılmamak elbette ki bu kapalılık arz eden Alfa boyutunda zordur.

Bilincin kendinden açığa çıkan güzellikler, yücelikler kendisini kendi özüne doğru hakikate vardıran olgulardır. İşte tam da bu aşamada bilinç artık sapmaya uğramaya başlarsa kendi varlığının sonsuzluğunu değil de açığa çıkan kerametlere, güzelliklere bel bağlayıp da imkanların peşine düşebilir.

İmkanlar, bir vasıtasıdır. Bilincin kendi kendini keşfedebilmesi, kendine uynabilmesi içindir. Makbul olan Bilincin kendi kültleme programı içinde kendi varlığının saf olan halini yaşayarak saf bilinç halinde sabitesini koruyabilmesidir.

Sibel Sıvacı

2012