Enter your keyword

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi

Ruhsal öğretilerde ‘bilincin düşüşü’ olarak bilinen dönem Atlantia Medeniyetine dayanır. Bu dönemden sonra Çekirdek Dünya ortamında bilinçler, kullandıkları formların beyin yapısında negatif mahiyetli kodların art arda açılımlarıyla ilahi hiyerarşinin makbul görmediği olguları yaşamaya geçer.

Bu yüce eforları sergileyen görevli bilinçler, yeryüzüne enkarne edilerek Dünya’nın realitesini daha üst kıstaslara taşımak, evrimini sürdüren bilinçleri tekrar hakiki benliklerine kavuşturmak için kültüvasyon programları başlatılmıştır.

Sistem tatbikatçılığı, din, bilim ve sanat kollarından devreye sokulmuştur.

Nice görevli bilincin Çekirdek Dünya ortamındaki bir bilimsel buluş, yapıtladığı sanatsal eserler, bilinçlere tekrar yüksek ahlaki değerleri hatırlatacak dinsel ve felsefik etkinliklerin devreye sokuluşu ile gerçekleştirilmiştir.

Sistem Tatbikatçılığı halen tüm ihtişamıyla seyrini sürdürmeye devam etmektedir.

İnsanlığın realitesini değiştirecek, evrimini daima  bir üst frekanslı maveralara taşıyabilecek çok özel programları ihtiva eder.

Sistem, Allah’ın her zerrede yansımasındaki çeşitliliği, Varoluşun görünen yüzü, vitrinidir.

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mineraller çeşitlilik arz eder.

Atomlar,  Atom altı partiküller. Mikro evrenler gibi sonsuza açılır. Oluşturdukları bileşikler, aminoasitlerin sonsuz alternatiflerce dizilişi… Mikrodan makroya, makrodan süper makroya doğru hem bilincen hem de cevheri bazda (oluşsal) bir bütünsel yapının tezahürüdür.

Allah’ın kendini zerrede görme, bilme arzusuna dayanır.

Sonsuza açılan olguların kombinasyonları ve sonsuza açılan fikirler, duygular, zevkler, duyumlar, düşünce kombinasyonları.

Algı ve olguların sonsuzluğu…

Bunun içindir ki; dinler gelir hemen akabinde mezheplere bölünür, çeşitlenir.  Bir yandan deneyimler bölünür, teklikten çıkılır tekrar tekliğe atılan adımlar inşa edilir.

Bunun içindir ki;  ruhsal çağa girilir, çeşitli gruplar oluşur. Altın çağ… Öze açılan kapılar, teknikler çoğalır,

Sistem Tatbikatçılığı, kendi doğasından kaynaklı olarak çeşitlidir ve bu çeşitliliğin tezahürü Sonsuz sınırsız uzayda el-an seyrederken, Çekirdek Dünya’da ise maddesel plana böyle zerredeki sonsuzlukça yansımaktadır.

Çekirdek Dünya ortamında sergilenen rabsal, ruhsal, dinsel, sanatsal, felsefik, bilimsel her etkinlik Allah’ın sistem veçhesine aittir.

Allah’ın Sistem Veçhesi sevgi, hoşgörü, şefkat gibi olgular üzerine kuruludur. Bu tatbikatçılık bilinçlerde Cemali olguların yaşanmasını sağlayıcı, manevi coşkunlukları arttırıcı, kendini maddede unutan bilinçlerin tekrar manevi yönlerini uyandırıcı özelliklerdedir. İlahi veçhelerine açık taraflarıdır.

Sibel Sıvacı

 

error: