Enter your keyword

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların Yıldız Kutuplarındaki Bilinç Kıymetlerinin Programlanması Hakkında Açıklamadır

99 keyfiyetin muayyen mahiyetlerdeki manalarıyla rotasyon niteliklerine dayalı olarak gösterilen tasarruflarla beşeri mahluk, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamil Varlık Boyutuna yüceltilir.

İLAHİ ROTASYON; İnsanın özü olan Öz Varlıklarca istenen farkındalık düzeylerinin ALLAH SİSTEMİ’NE dayalı olan tasarruflarla kendi varlıklarına bağlı olarak yerleşim yataklarında seyir eden bilinç kıymetlerini programize edilerek oluşturulmasıdır.

Beşeri form ile mündemiç bulunan seyyal formun şakraları Öz Varlıklara bağlı olan bilinç kıymetlerinin yerleşim yataklarıdır. Bu yerleşim yatakları, İlahi Teknolojinin iç dizayn kurallarına göre gösterilen fonksiyonlarla tanzim edilmişlerdir.

Form konuşlanma koordinatları olarak da bilinen bu şakraların merkezinde kristal yapılı bir yıldız kutbu bulunmaktadır. Bu yıldız kutbunda yerleşik düzen hasıl eden bilinç kıymeti, Öz enerjisinin varlığıyla şakranın iç devinim kanalı ile devinim halkasında devinim halinde bulunarak seyr etmektedir.

BEŞERİ FORMLA MÜNDEMİÇ BULUNAN SEYYAL FORMDA YEDİ ADET ŞAKRA BULUNMAKTADIR.

Bu şakraların alttan ilk üçü formun alt ekstremitesinde yerleşik düzen hasıl etmiştir. Bu üç şakra beşeri formdaki biyolojik beyinin fiziki yaşam prosedürüne dahil olan tüm algı ve olguları kontrolü altında bulundurur. İşte bu algı ve olgular ALLAH SİSTEMİ‘ndeki 99 keyfiyetin rotasyonu altında yaşanabilmektedir. İlm-i Tasavvufta bu algı ve olgular zilliyet ortamında bulunan beşeri mahluğun İlahi İsimlerin zilliyet mertebesinde yaşadığı mutat algı ve olgulardır.

Atlanta RA Öğretisinde beşeri formla mündemiç bulunan seyyal formun alt ekstremitesindeki üç şakraya ÜÇLÜ MERKEZ OLUCU SİSTEM adı denir. İlm-i Tasavvufta bu üç şakradaki bilinç kıymetlerinin beşeri egonun üç mertebesine giren mutat düşünce ve davranışların sergilenişiyle alakalı algı ve olgulamaları yaşattığı bilinmektedir.

ALTTAN BİRİNCİ ŞAKRA KÖK ŞAKRASI ____ NEFS-İ EMMARE
ALTTAN İKİNCİ ŞAKRA GÖBEK ALTI ŞAKRASI ____ NEFS-İ LEVVAME
ALTTAN ÜÇÜNCÜ ŞAKRA GÖBEK ŞAKRASI ____ NEFS-İ MÜLHİME

Kur’anda bu nefs mertebelerini belirten ayetler mevcuttur.

Nefs-i emareden bahis geçince bu nefs sahipleri için “ONLAR HAYVANLAR DEREKESİNDEDİR” ifadesi kullanılmıştır.

Diğer iki nefs mertebesinden nefs-i levvame için beşerin kendini levm etme mekanizmasını çalıştırmasını makbul görerek yemin edilmiştir. Nefs-i Mülhimeden ise İLHAM aldığı belirtilerek makbul karşılanmış ve yemin edilmiştir.

Atlanta RA Teknolojik Öğretisinde beşere ait seyyal formun alt ekstremitesinde yer alan bu şakralardaki bilinç kıymetleri, hayvansal evrim aşamalarındaki kızgınlık, kin, barbarlık, şehvet gibi olgularla alakalı davranışları andıran davranışların sergilenmesini sağlayacak tarzlarda programlanmıştır. Bu program mahiyetlerine göre bilinç kıymetleri, beşeri formda bulunan biyolojik beyinin hücre çekirdeklerinde yer alan genetik şifretik kodların açılışlarını gerçekleştirirler. Bilinç kıymetleri, şakralarda devindirdikleri öz enerjilerini saat yönüne uygun veya ona ters olarak devindirebilirler. Öz enerjinin doğru devinimi esnasında idari bağlamda aktiflik gösterdiği biyolojik beyinden istenmeyen kod açılımlarını gerçekleştiren bilinç kıymetleri öz enerjinin doğru devinim esnasında da istenen kod açılımlarını gerçekleştirebilmektedir.

ALLAH YÜKÜ GÜCE GÖRE VERMİŞTİR. AYETİNE GÖRE YÜK YÜKLENEN BİLİNÇ KIYMETLERİ DAİMA GÜÇLERİNİ KULLANARAK BEŞERİ FORMDAKİ BİYOLOJİK BEYİNDE İSTENEN KOD AÇILIMLARINI YAPABİLECEK GÜCE SAHİPTİRLER.

Ruhsal görgü ve tecrübenin gerçekleştirebildiği laboratuar karakterli Dünya ortamında Bilinç kıymetleri kendi varlıklarını ancak makbul olan olguları yaşatabilecek biyolojik beyin kodlarını açarak yücelim sağlayabilmektedirler.

BEŞER, KENDİ HAKİKATİ OLAN İNSAN-I KAMİLE HAMİLEDİR.

Beşerin kendi aslı hakkatini arayış içinde olduğu aşamalarda onun üzerinde tasarruf hakkına sahip, onu aydınlatıcı ilahi Tasarruf odakları, Allah Sistemi’nin Resuliyet vechesinin kendi varlıklarına tanıdığı selahiyetten istifade ederek eforlar gösterirler. Ancak bu tasarruflarla beşer ölü iken diriltilir.

“ÖLÜ İKEN DİRİLTİP, İNSANLAR ARASINDA YÜRÜMESİ İÇİN KENDİSİNE BİR NUR VERDİĞİMİZ KİŞİ, KARANLIKLARA DALMIŞ VE BİR TÜRLÜ DE ÇIKAMAYAN KİMSEYE BENZER Mİ?” Enam suresi 122. ayet.

Bu NUR nasıl verilir? MUTLAK ŞUUR faaliyetleriyle. Mutlak Şuur, Şuurullahtan hareket ederek beşerdeki düşünce ve davranışları sağlayan şuur düzeylerini 99 keyfiyetin zılli manalarıyla resuliyetle alakalı tasarruflar göstererek gerçekleştirir.

BEŞERDEKİ MUTAT ŞUUR DÜZEYLERİ ANCAK RESULİYET FAZINDA EŞYANIN HAKİKATİNİ DIŞTAN İÇE, CESTE CESTE GÖSTERİLEREK YÜCELTİLEBİLMEKTEDİR.

“Böylece İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.” Enam suresi ayet 75.

MUTLAK ŞUURUN KENDİ VARLIĞI OLAN MUTLAK VARLIKTA, MEKNUZİYET HALLERİNDEKİ MUTLAK KEYFİYETLERİNİ ORTAYA ÇIKARMASI; BEŞERDE ZİLLİYETEN, BEŞERİN ASLI VE HAKİKATİ OLAN İNSAN-I KAMİLDE İSE ASLİYETEN ZUHUR ETMEKTEDİR.

İNSAN DENİLEN VARLIK VASIF VE İSTİDATLARI YÖNÜYLE MUTLAK KEYFİYETLERCE BİR VARDIR. İŞTE BU NİTELİKTİR İNSANI İNSAN YAPAN. ANCAK BU NİTELİK ONUN BATININDA MEKNUZDUR.

Mutlak Keyfiyetler Mutlak Varlık Bünyesinde bulunurlarken aşikare çıkarılması Mutlak Şuur faaliyetleriyle gerçekleştirilmektedir.

İNSANDA MUTLAK VARLIK BÜNYESİNDE KUTSİYETE SAHİP BİR VAR OLDUĞUNA GÖRE ULUHİYET MERTEBESİNDE 99 KEYFİYETİN ASLİ MANALARINI MEKNUZİYET PLANINDAN AŞİKARE ÇIKARABİLMEKTEDİR. NASIL ÇIKARABİLİYOR? MUTLAK ŞUUR FAALİYETLERİ İLE.

MUTLAK ŞUUR, ŞUURULLAHTAN, ŞUURULLAH ŞUURU RESULULLAHTAN HAREKET EDER.

İnsan her şeyden önce bir ŞUUR‘dur. Şuurun kendine has keyfiyetleri vardır. Bu keyfiyetlerin dalgalanmasına dayanan akis varların etkisinden kurtulan Şuur, artık kendi asli keyfiyeti olan NUR’un farkına varıyor ve buna dayalı olan seyri yapıyor. İlm-i Tasavvufta buna BEKA‘da seyir denilmektedir. Atlanta RA Teknolojik öğretisinde ise Bilincin RAKHA‘daki yaşamı denilmektedir.

İlm-i Tasavvufta, Fenada seyri tamamlamayanın Bekadaki seyri yaşaması mümkün değildir.

Beşerin, beşeri formun alt ekstermitesindeki şakraların üzerinde Nefs-i Mutmaine mertebesine yücelmesi tamamlanınca “ALLAHIM NURUMUZU TAMAMLA DİYECEKLER” ayetinin manası tecelli etmektedir. İşte bu esnada şuur artık kendi asli keyfiyeti olan NUR’un farkına varmış olup Nur’un tamalanmasını talep edebiliyor. Üst ekstremitede yer alan kalp şakrasındaki bilinç uyanışa geçerek şuur kazanmış oluyor. Buna İlm-i Tasavvufta ölülüğün bertaraf edilerek diriliğin kazanılması deniyor. Atlanta RA Teknolojik Öğretisi’nde ise kalp şakrasındaki devinim halkasında (Anahtar halka) öz enerji deviniminin devreye girdiği belirtiliyor.

KALPTEKİ MÜHÜR AÇILIYOR. ÖLÜLÜK KALKIYOR YERİNE DİRİLİK YERLEŞİYOR.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: