Enter your keyword

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük – Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman

 

ACZİYET:

Allah Sistemine ait 99 Keyfiyetin zîlli ve asli manalarınca tasarruflara tabi tutulabilecek olan beşerin İman-ı Hakiki nitelikteki kavramı oluşturup, bu kavramın icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgulayabilecek olgunluğa erişinceye kadar yaşadığı olgudur.

Müteal orijinalliğe sahip olan İman-ı Hakiki nitelikli kavram, Müteal Orijinallikteki bilgiyi kavrayarak kul boyutunda bu bilginin icaplarına uyumlu olan düşünce ve davranışların sergilenmesini sağlar.

ALLAH SİSTEMİNE TABİ TUTULMASI GEREKEN KUL BOYUTUNUN BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ TANZİM ETME SELAHİYETİNE SAHİP OLAN RESUL, KENDİ VARLIĞINA BAĞLI OLAN İLAHİ MEKANİZMALARIN EFORLARIYLA ACZİYET – TEVEKKÜLİYET – RIZA VE ŞÜKÜRLÜLÜK KAVRAMLARININ OLUŞTURULUŞUNA BAKARAK, KUL BOYUTUNUN BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ TANZİM EDER.

Kul boyutunun Resul tarafından tanzim edilen boyutsal keyfiyetleri, kul boyutunun iman-ı hakiki nitelikli kavramının Allah Sistemi’ndeki 99 Keyfiyetin manalarınca hangi mahiyet ve kıstaslarda oluştuğunu belirtmektedir.

ALLAH SİSTEMİ’NDE ALLAH’A KULLUK HAKKINI TAM HAKKIYLA VEREBİLEN İNSAN-I KAMİL BOYUTUDUR. İNSAN-I KAMİL BOYUTU,

ALLAH’A ALLAH İÇİN KOŞULSUZ HİZMET VERİR.

TEVEKÜLLİYET:

Allah’a olan koşulsuz teslimiyetin kul boyutunda tecelli eden buutsal bir veçhesidir. Allah Sistemi’nde 99 keyfiyetin manalarınca tasarruf görerek insan-ı kamil boyutuna yükselebilen beşer, varlığındaki yersel kişiliğin değer yargılarıyla hareket ederken, bu kişiliği oluşturan farkındalık düzeylerinden birkaçının deformasyona uğramasıyla kendi varlığına ayak bağı olabilen, kendi tekamülünü köstekleyebilen bir potansiyel farkındalık düzey olgularıyla karşı karşıya kalır.

Bu potansiyel olguların tümüne birden EGO = NEFS denir.

EGO, ESFELİ SAFİLUNDA KARANTİNA ALTINA ALINAN KORSAN KİŞİLİĞİ DAVET EDİCİ ETKİYE SAHİPTİR. KORSAN KİŞİLİKLE ÜŞRET BULAN EGO, ALLAH’A KULLUK HAKKININ TAM HAKKIYLA VERİLMESİNİ KORSAN KİŞİLİĞİN AZDIRMALARIYLA KÖSTEKLER.

ALLAH’A OLAN KOŞULSUZ TESLİMİYETİ KÖSTEKLEYEN KARŞIT OLGULAR TEŞEVVÜŞ VE VESVESEDİR.

TEŞEVVÜŞ EGOYLA ÜŞRET BULAN KORSAN KİŞİLİĞİN AZDIRMALARINDAN, VESVESE İSE KORSAN KİŞİLİKLE ÜŞRET BULAN ŞEYTANIN AZDIRMALARINDAN KAYNAKLANIR.

TEŞEVVÜŞ VE VESVESE ALLAH’A KOŞULSUZ GÖSTERİLMESİ GEREKEN TESLİMİYETİ VE TESLİMİYETİN KUL BOYUTUNDA TECELLİ ETMESİ GEREKEN BUUTSAL VEÇHESİ, TEVEKÜLLİYETİN TANZİM OLUŞUNU KÖSTEKLER.

RIZA:

ALLAH’A OLAN TESLİMİYETİN VE TESLİMİYETİN KUL BOYUTUNDAKİ BUUTSAL VEÇHESİ OLAN TEVEKKÜLİYETİN EN BARİZ GÖSTERGESİ RIZADIR.

BU OLGUNUN HANGİ MAHİYETLERDE VE HANGİ KISTASLARDA YAŞANDIĞINI TESPİT İÇİN KUL BOYUTUNUN ATTIĞI ADIMLARCA DENETİME TABİ TUTULMASI ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR.

RIZA, ALLAH’A OLAN KULLUK HAKKININ TAM HAKKIYLA GÖSTERİLMESİNDE YAŞANILARAK SERGİLENEN DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARIN RABLİK TARAFINDAN MAKBUL BULUNANLARININ BÜTÜNSELLİĞİDİR.

ŞÜKÜRLÜLÜK:

ALLAH’IN RABLİK TASARRUFLARI DAHİLİNDEKİ İLAHİ İMKANLARA KAVUŞAN KUL BOYUTUNUN, BU İMKANLARI TAM YERİNDE VE TAM ZAMANINDA KULLANMASI GEREKLİLİĞİNİ MÜDRİKE EDEREK KULLLANMASIDIR.

“Yeri ve zamanı gelince yapılması gerekenleri yapmayanlar, ileride çok daha yüksek sorunları olan yapılması gerekenlerle karşılaştırılacaklardır”.

ALLAH’IN RABLİĞİ;

KUL BOYUTUNDA YAŞANILAN VE YAŞATILAN OLGULARA BAKILARAK İLAHİ İMKANLAR HALİNDE DEVREYE SOKULUR.

BU MADDİ AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLEBİLEN İMKANLAR HALİNDE OLDUĞU GİBİ,

MANEVİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLEBİLEN İMKANLAR HALİNDE DE OLMAKTADIR.

BU ESNADA RAB; KUL BOYUTUNA VERMEKTE VE ONU DENEMEKTE, VERDİĞİ GİBİ ALMAKTA, DENEMEKTEDİR.

Şükürsüzlüğe sebep olan düşünce ve davranışların sergilenmesi esnasında kul boyutunda tevil mekanizmasını devreye sokan mentalite boyutunun etkileşim merkezindeki prosedür mantıktır.

İNSANİ MENTALİTEYİ KENDİ TANZİM ETTİĞİ GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLANI İÇİNDE KULLANMAYI İSTEYEN KİŞİSEL EGO, ALLAH SİSTEMİ’NİN HER İKİ VEÇHESİNE AİT OLAN TASARRUFLARIN GÖSTERİLMESİNE KARŞIDIR.

KİŞİSEL EGO BU NEDENLE İNSANİ MENTALİTENİN ALLAH SİSTEMİ İLE ALAKALI BİLGİLERİYLE MUHATAP OLMASINA MANİ OLUCU “MANTIK” İFADESİYLE BİLİNEN BİR PROSEDÜR OLUŞTURMUŞTUR.

BU PROSEDÜRÜ KENDİ İSTEKLERİNİ ÖN PLANDA TUTARKEN GÖSTERDİĞİ MÜCADELE ETKİNLİKLERİNDE BÜYÜK BİR USTALIKLA VASITA OLARAK KULLANAN KİŞİSEL EGO, MANTIK OYUNLARI OLARAK BİLİNEN ALDATICI FONKSİYONLAR YÜRÜTEBİLMEKTEDİR

Allah Sistemi Serisi

Cenap Başman

error: