Enter your keyword

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan, (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi’ndeki tüm tasarruflar Allah’ın 99 isminin manalarınca gerçekleştirilirken, Mülk aleminin kesretlik ortamında isimlerin zılli ve asli manalarına uygun olan kalıp ve kisveler kullanılmaktadır.

Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olarak insanlığa MELE-İ ALA ifadesiyle tanıtılan Meleküt ve Ceberrüt Alemlerindeki İlahi Tasarruf Planları’nın yöneticisi olan topluluk, mülk aleminin kesretlik ortamında kullanılması gereken bütün kalıp ve kisvelerin tanzim edilişini sağlayan ilahi tasarrufları Allah’ın isimlerinin manalarına uygun olarak göstermektedir. Bu kalıp ve kisvelerde devinip deneyim yaparak, gittikçe tekamüleden cemad – nebat – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinen mahluklar, sahip oldukları mahlukluk sıfatlarından soyunarak gittikçe varlıklaşmakta ve bu oranlarda da mahlukluk davranışlarını gittikçe terk ederek bunun yerine varlıklık davranışlarını gösterebilmektedirler.

TEKAMÜL İÇİN MÜLK ALEMİNİN KESRETLİK ORTAMINDA DENEYİM YAPMAK LAZIMDIR. BU DENEYİMLERİN DE ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİNİN ÖĞRETİM – GÖZETİM VE DENETİMİNDE UYGULAMAYA SOKULAN DENEYİM PROGRAMLARININ İCAPLARINA UYGUN OLARAK YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Mülk aleminin kesretlik ortamında sürdürülen deneyimlerin tüm kayıtları, din siklüsünde Dünya insanlığına LEVH-İ MAHFUZ olarak tanıtılan MUTLAK PLAN‘da bulunmakta ve bu deneyimlerin kayıtlara uygun olarak yapılması hakkındaki hükümler belirtilmektedir.

ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM; LAHUT ALEMİNE AİT YAŞAM KISTASLARINDA VARLIKTA TUTULAN SİSTEMDİR.

LAHUDİ BİLGİ BLOKASYON MERKEZİNDEKİ KAYITLARIN SÜPER ASLİ ORİJİNALLLİĞİ İLE YAPILAN TARİFLERİN HAKİKİ MANASINDA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ.

ATLANTA RA TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEMDE MUTLAK PLAN, DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ BLOKASYON MERKEZİ OLARAK GEÇER.

El’anı yaşayan MUTLAK ŞUUR, AKAŞİK KAYITLAMA ZAMANI üzerinde kayıtlama ve yaptığı kayıtları hükme bağlama yetkisine sahiptir.

ALLAH SİSTEMİ’NDE VECHE GÖSTEREN MUTLAK ŞUUR, ŞUUR’ULLAH OLARAK BİLİNMEKTEDEDİR.

Mutlak Şuur, Mutlak Vücudun atomik iç dengesini kendi minyatür kainatlarındaki Özlerle alakalı kayıtlara uygun hareket sistemleriyle hakim olduğu aktif bilinçleri devrede tutarak gerçekleştirmektedir.

AKAŞİK SÜPER ZAMAN RA AKTİVİTE PLANI OLARAK DA BİLİNEN MUTLAK PLAN, OL DEDİ OLDU PROGRAMININ İCAPLARINA UYGUN OLAN TASARRUFLARLA OLUŞTURULMAKTADIR.

Merkez koordinat düzeninde Çekirdek Evren Yıldız Kutbu bulunan bu Plan, KÜRESEL BİR AKAŞİK KAYITLAMA BOYUTUDUR. Bu kayıtlama işlevselliği, Mutlak Şuur’un yetki verdiği ilahi bir topluluk (komite) tarafından gerçekleştirilir.

AKAŞİK KAYITLAMA ZAMANI OLAN RA ZAMAN SÜPERLERİ, MUTLAK VÜCUD’UN DÜZENİ İLE NİZAMINA AİT İLAHİ İDARİ FONKSİYONLARIN VURGULANMASINA MÜSAİT OLAN BİR OLGUDUR.

Bu oluş, kendi varlığı ile süper kontak kurduktan sonra reaksiyone giren Mutlak Karakterli bilinçler (Mukarrebun Zümresi) tarafından deneyimleyerek yaratılmaktadır.

Akaşik kayıtların varlığına uygun olarak gösterilen aktiflikler, sonsuz – sınırsız uzaydaki süper güç boyutlarında bulunan aktif bilinçler tarafından gösterilen eforlarla, bazen görevleme, bazen deneyimleme ve evrimleşme tarzında vuku bulmaktadır.

ENERJETİK KAİNATLARDA GÖREVLEME TARZINDA VUKU BULAN EFORLAR, MADDİ KAİNATIN ÇEKİRDEK DÜZENİ OLAN DÜNYA’DA EVRİM – DENEYİM – GÖREV YAPAN AKTİF BİLİNÇLER İLE İŞBİRLİKÇİ FONKSİYON KATEGORİSİNE GİRDİRİLEN BİR AKTİFLİKTİR.

Oluşlara ait kayıtların hükme bağlanışı Oluşlara uygun olur ve hüküm üzerine hüküm bekler. Bu hükmün verilmesi Oluş ile alakalı bir yaratım şablonunda kayıtın yapılmasının akabinden gerçekleşir. Oluşa göre kayıt Akaşik Süper Zaman RA Aktivite Planında yapıldığı gibi Mutlak Şuur’a ait olan Minyatür Kainatların şablonlarında da gerçekleştirilmektedir. Oluışlara ait kayıtlar ezelde MEVCUTTUR. Yaratılışa ait Kayıtlar ise el’an yapılmaktadır.

OLUŞUN HAKKINI DENEYİMLE VERME YARATILIŞI SAĞLAR. BU YARATILIŞA UYGUN KAYITLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN AKABİNİNDEN MUTLAK ŞUUR YARATILIŞI HÜKME BAĞLAR.

Akaşik kayıtlama zamanıyla uyumlu olan mekan ve formun tüm tasarruf hakları Mutlak Şuur tarafından gerçekleştirilmektedir. Akaşik Kayıtlama zamanıyla kayıtlama yapma yetkisi ve direkt süper kontakt kurup reaksiyonlaşma hakkı, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’ni oluşturan khamonlara Mutlak Şuur tarafından tanımıştır.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: