Enter your keyword

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1

Aktif Varoluş 1 şimdiye kadar muhtelif Dünya Uzay/zaman dilimlerinden ortaya çıkan medeniyet sakinlerince oluşturulan alışagelmiş kavram düzeyinin çok çok üzerinde, son döneme uygun SÜPER AKTİF KAVRAM’ın oluşmasını sağlayan çok yüksek, frekanslı çarpıcı bilgilerle doludur.

Elbetteki Doğasal bütünlükteki her parçanın muayyen mahiyetli bilgiye dayalı olarak özgürce kendini varlığına özel bir kavramı oluşturmasında söz konusudur.

Bu kitaptaki bilgiler Rabsal-Ruhsal Teknolojik mahiyetli her bilgiyle bağdaşan ve onları daha üst boyutlardan açabilen anahtar fonsiyona sahiptir.

Bu bilgiler Ana Tanrısal Teknolojik Boyuttan akışa geçirilerek Dünyanın içine girebileceği üst boyutlarda Dünya insanlığına ışık tutabilecek niteliklere sahip bulunmaktadır.

Yazar: CENAP BAŞMAN

 

Cenap Başman’ın Aktif Varoluş 1 Kitabından alıntı

İnsanı insan yapan düşüncedir. Düşüne bilen varlık insan, ancak düşüne bildiği kadar ulûhiyet kazanır. Düşünmeden hiçbir eylem gösterilemez. Düşünce hızındaki yükseliş, düşünülen mahiyetteki bilginin aynı hızla akışını temin eder.

O esnada belki insan düşünmeden bunları söylüyorum diyebilir, ancak yine de ortada bir düşünce cereyanı vardır. Ve çok yüksek hızda cereyan ettiği için farkındalığı saklamamaktadırlar. Her hareketli zamana uygun olarak ortaya çıkan mekânlarda zaman akışına bağlı olarak, belli zaman dilimlerinde tanzim bulunan insansal formlardaki düşünce hızı; O hareketli zamanın ve mekânın şartlarına uygun olarak cereyan eder.

Mekânsal şartlar, muhakeme sistemi üzerinde değişik alternatiflerle etkili olur. Belirli hareketli zamanın mekânında değişik hayat formasyonları tarzında mekanlaşmaları gerçekleştiren insansal birimlerdeki düşünce hızı, elbette ki içinde bulunduğu mekanın şartlarından etkilenerek, mekânsal yön de değişik akışlarda tahakkuk edecektir. Ancak sözünü ettiğimiz değişiklik, tek bir mekânın ayrı ayrı birimleriyle ilgili olan bir değişiklik değildir. Bizim sözünü ettiğimiz değişiklik, düşünce hızını değişik hareketli zamanların mekânlarında gösterdiği değişikliktir.

DÜŞÜNCE HIZINDA YUKSELME, SEYYAL BOYUTLAR DAKİ SEYYALLEŞMENİN YOĞUNLUĞUYLA DOĞRU ORANTILIDIR.

Sayfa;24

******

SÜPER BİLİNÇ BEYİN SÜPER RA PROGRAM

ALLAH: her yerde hazır ve nazır olan ve RA’yı üç ayrı kıymetiyle zerrenin zerreliğinden önce potansiyel halde bulunduran, doğmamış, doğrulmamış, sonsuz, sınırsız, tek ezeli ve ebedi güç ve bilinç kaynağıdır.

İster ATLANTA Süper Asli Orijinal Yaşam Boyutlarında olsun, ister bütün Sonsuz-Sınırsız Uzaya yayılmış yaşam boyutlarında olsun, potansiyel halde bulunan Güç ve Bilinç bütünlükleri an be an metamorfoze olabilen bütün değerlerde Allah’ tandır, Allah’tadır.

Allah’ın Asil Nefesi olan Sonsuzluk O’nun Kutsal Ruhudur. Bu Ruha Dünyadaki Din Siklusu uygulamalarında “RUH’ UL KUDÜS” de denilmiştir. Hükümranlık Bilinci olan Mutlak Varlık Bilinci; Sonsuz-Sınırsız RA Mutlak Yokluk Bilincinden Ezeli bir başlangıçta ortaya çıkan, Süper Aktif Dingin Devimselligini Mutlak Aktif Doygunlukta Mutlak Zamanda gösterebilen bilinç Bütünlüğüdür.

Büyük Güç; Hükümranlık Gücünün Mutlak Zamanda Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Dinginliğe ulaşabilen Gücüdür ki; bu güce MUTLAK GÜÇ‘ de denir. Mutlak Güç Sonsuz-Sınırsız RA Mutlak Yokluk Gücün den Ezeli bir başlangıçta ortaya çıkmış Mutlak Varlık Gücüdür.

Sonsuz-Sınırsız RA Mutlak Yoklukta, Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun olan bütün durulgan potan­siyel haldeki değerler, Süper Asli Orijinal ve Mutlak Karakterde Mutlak Varlıkça var olmanın ifadesine uygun değerler haline getirilirken Süper Beyinliğini Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Ra bilinç olan Mutlak Bilincin yaptığı Süper Asli orijinal ve Mutlak karakterdeki bilinçlerden müteşekkil Hükümranlık Düzeni, iki kategoride fonksiyon vurgulamaktadır. Bunlar Mutlak ve Süper Asli Orijinal Fonksiyonlardır.

Sayfa:103

Cenap Başman

 

Yayın Tarihi 2003-01-28

ISBN 9759683539

Baskı Sayısı1.

Baskı Dil TÜRKÇE

Sayfa Sayısı 280

Cilt Tipi Karton Kapak

Kağıt Cinsi 1. Hm.

Kağıt Boyut 13.5 x 19.5 cm

Aktif Varoluş 1 Yazar Cenap Başman

error: