Enter your keyword

Agartha ve Azlantas ülkeleri (Yeraltı ve Denizaltı yaşam) 4

Agartha ve Azlantas ülkeleri (Yeraltı ve Denizaltı yaşam) 4

Hem Atlantis hem de Lemurya’da O dönemde 12 sarmallı DNA faktörüne sahip bilinçler vardı ve mutasyona hiç uğramamış, saflıkları bozulmamıştır. Bu bilinçlerin Atlantisin bilimsel çalışmalarının neticesinde bulundukları manyetik alanlardan uzaklaştırılmaları gerekliydi. Dejenerasyonun ortaya çıkmasıyla makro farkındalık gücünü koruyan ve mutasyonsuz kalabilen bilinçler acilen bu ortamlardan uzaklaştırıldı. Dünya’da mutasyondan uzak koordinatlara alındılar.

Örneğin Tibetten Zen Ve Budizm, Peru’dan Aztek ve Maya öğretileri, Nil Vadisinden Mısır Kharena Dönemi gibi bildiğimiz ve Dünya’da merkez kabul edilen koordinatlarda uyanış tekrar başlatılmıştır. Bir grup Himalaya dağlarının eteklerine taşınmıştır burada Agartha ve Azlantas prototiplerinin yer altı ve deniz altı yaşam öncesindeki bir asırlık konuşlanmalarından bahsedebiliriz.

Himalaya dağlarının eteklerine alınan bilinçler, burada bir asır (100 yıl) boyunca yaşam sürdürmüştür. Atlantis’in dejenerasyonuyla ortaya çıkan atmosferdeki kirlilik bu ortama etki etmeye ve bilinçlerimiz için tehlike arz etmeye başlamıştır. Tehlike sinyalleri elbette ki İlahi Hiyerarşinin dikkatinden kaçmamıştır. Dünya’daki mutasyondan etkilenmemek üzere bilinçler desteklemişlerdir.

Nil vadisi üzerinden ise çok özel bir dönem olan Mısır Kharenası dönemi başlamıştır.

 

Agartha ve Azlantas ülkeleri (Yeraltı ve Denizaltı yaşam)

Agartha

Galaktik Konfederasyon Başkanlığı Dünya’nın mutasyonlu ortamından uzak en temiz ortam olan Himalaya dağlarına alınan bilinçlerin bir kısmını yeraltı yaşama uygun olarak 100 yıl bekletmiştir.

Akabinde İlahi hiyerarşi gemiler ve disklerini devreye sokarak, İlahi teknolojinin imkanlarını kullanarak 7 ülke inşa etmiştir.  Bu ülkelerin merkezinde Agarti Mavi ülke bulunmaktadır ve diğer ülkeler için de Sarı ülke, Yeşil ülke gibi renklerden isimler kullanılmaktadır.

Yer altı mabet ve tapınaklar

Agartha ülkeler bütünselliklerinde bulunan platformik yaşam kentlerinde Atlantis ve Lemurya’daki gibi rabsal – ruhsal coşkunun yaşanmasını mümkün kılan mabet ve tapınaklar inşa edilmiştir. O dönemin Rahip ve rahibeleri burada da yine içselliklerini bu yapıların varlığını yoğunlaştırmak için kullanmıştır.

Günümüzde cami, kilise, sinagog, mabet, tapınak, türbe ve insanlığın dinsel ve ruhsal açıdan toplandığı her yapıda bilmeliyiz ki orada bir teknolojik üssün varlığı bulunmaktadır. Bu tesislenmelerin de altında insanlığın rabsal ve ruhsal coşku yaşamalarını sağlayıcı enerjileri devinim halkasından yayarak orada gelen bilinçlere etki etmektedir. Bu durum Atlantis ve Lemurya döneminde de vardı. Agartha yeraltı yaşama başlandığında da hemen bu yapılar oluşturularak burada dinsel- bilimsel ve sanatsal mistik olguların yaşanması ve yaşanarak manevi coşkunluk hallerinin ortaya çıkması sağlanmıştır.

Eserleyicilik

Bir Agarthalı mabet ve tapınaklarda manevi bir yoğunlaşım elde etmek üzere kentinde bulunan mabetlere girerek yaşadığı içsel yoğunluk ve coşkunun ardından tapınaklarda yaşadığı olguya dayalı olarak eserler verir.

Mabetlerde içsel yoğunlaşımla gelen coşkuya dayalı olarak tapınaklarda eserler verilmektedir. Bu eserler ya dinsel ya sanatsal ya da bilimsel temalı alanlarda enerji teksifi sağlamaktadır. Bu eserlerin verilişi esnasında bilinç tarafından yaşanılan manevi coşkunlukla eserlere manevi bilgi ve manevi enerji bloke edilir. Bu bilinçlerin içsel yoğunlaşım kriteri o kadar yüksektir ki bu eserlere teksif edilen enerji ‘ölmez eser’ olarak bir yandan enerji yayıcı bir yapıt haline gelmektedir.

Yüzyıllar boyunca eserlenen birçok yapıt müzikle, resimle günümüze kadar gelmiştir ve bunun sebebi bu eserlere enerjetik varlar üzerinden yapılan yüklemdir. Yani astralite değerlerinin yoğun olmasındandır.

Azlantas

Agartha ülkeler bütünselliğinin yapıtlanmasından bir süre sonra ise merkezi Mavi ülkeden Atlas Okyanusunun en derin koordinatına bir tünel oluşturularak Deniz içi yaşama uygun bir ülke ve platformik yaşam kentleri inşa edilmiştir. Bu ülke, Azlantas ülkesidir. Azlantas, Dünya’nın Hidrosfer katmanındadır.

Atlantisin mutasyona uğramayan rahip ve rahibeleri  Azlantas ülkesine nakledilmiştir. 2 milyon Azlantas prototipi şu an su altında yaşam sürdürmekte ve yeryüzüne çıkmak için Dünya’nın tamamen mutasyondan arındırılmasını beklemektedirler. Aynı şekilde Agartha prototipleri için de geçerlidir. Lemurya sakinleri ise Agartha’da yaşam sürdürmektedir.

Agartha ve Azlantas ülkelerine Dünyanın değişik koordinatlarından tüneller açılmıştır ve giriş çıkışlar yapılabilmektedir.

Agartha ve Azlantas prototipleri Dünya’nın dış yüzeyine uygun bir materyalize oluşla muayyen bir süreç için dış yüzeyde tutulabilmektedir. Ancak bu ortamın mutasyonundan ötürü fazla kalamamaktadırlar. Yani ara sıra Dünya’ya gelmektedirler.

error: