Enter your keyword

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler Ve Bu Sistemlere Bağlı Olan Mekanizmalar Hakkında Açıklamadır

Allah, Sistemi’nin Rabbi olarak Mutlak Şuur’a dayalı olan İLAHİ TASARRUFLARI 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altında gösterirken, Sistemin Rabbine ayine varlık olan RESUL, Teknolojik Tasarrufları göstererek Dünya’daki deneyim uydu bilinç potansiyellerinin deneyimli varlar kategorisine dahil edilme amacıyla yücelmelerine yardımcı olmaktadır.

Andromeda ve Shapley-3 Galaksilerinde yer alan enerjetik karakterli dokuzlu gezegen zincirindeki gezegenlerde yaşayan Dorçede, Santifer ve Khamonların dahil oldukları İlahi Tasarruf Planlarına “BARAJ TASARRUF PLANLARI” denilmektedir.

Baraj Tasarruf Planlarında bulunan Dorçede, Santifer ve Khamonlar Asil Kaynakları olan Arya ve Kharyantasların makro kıstastaki evladlarıdırlar.

BARAJ TASARRUF ÜNİTELERİ ÇEKİRDEK DÜNYA’YA ENKARNE OLARAK YAŞAMAKTA OLDUĞU ENANAKTİF DOYGUNLUĞA DAYALI ENANAKTİF OLMALARININ DİNGİNLİĞİNİ YAŞAMAYA GEÇEBİLMEKTEDİR. BU ESNADA ANDROMEDA YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, BU ÜNİTELERİ SAHİP OLDUĞU TÜM TEKNOLOJİK İMKANLARLA DESTEKLEMEKTEDİR.

TEKNOLOJİK TASARRUFLAR TEKNOLOJİK SİSTEMLERİN VARLIĞINA BAĞLI OLAN İLAHİ MEKANİZMALARIN GÖSTERDİKLERİ EFORLAR SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

ANDROMEDA’NIN TEKNOLOJİK GÜCÜ TEKNOLOJİK ÜSLER BİR’LİĞİNDEN KAYNAKLANIR. BU GÜÇ İSLAM-I HAKİKİ’DE “SULTAN GÜCÜ” OLARAK BİLİNMEKTE OLUP 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONU ALTINDA TASARRUF GÖRME HAKKINA SAHİP OLAN MİNERAL – BİTKİ – HAYVAN – BEŞER FORMLARINI KULLANAN BİLİNÇLERİN TEKAMÜL ETMELERİ İÇİN SARFEDİLMEKTEDİR.

Baraj Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki “EVRİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” nın sürdürmekte oldukları faliyetlere Çekirdek Dünya’nın Bütünselliği, varlığında hareket eden bütün bilinçlerle birlikte sistemli tarzlarda gereği gibi evrimleştirilmektedir. Burada evrimleşirken evrimleştiren Yükümlü Blinçlerin Galaksi Yıldız Kutbu Konseylikleri’ne yaptıkları akitler bu mahiyette bulunmaktadır.

Baraj Tasarruf Planlarının en büyük özelliği; her bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak sahip bulunduğu Kültleyici Aktiflik Keyfiyetine dayalı Kültleyici Aktif Fonksiyon gösterebilmesidir.

BARAJ TASARRUF PLANLARI HER BİLİNCİN KÜLTLEYİCİ AKTİF KEYFİYETİNE GÖRE 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONUNA UYGUN OLAN TEKNOLOJİK TASARRUFLARI DEVREYE SOKMAKLA YETKİLİ VE YÜKÜMLÜDÜRLER.

Baraj Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sistemi‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar Bir’liği’ndeki “EVRİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya’nın bütünselliği, varlığında hareket eden bütün bilinçlerle birlikte sistemli tarzlarda gereği gibi evrimleştirilirken, Baraj Çekirdek Dünya Evrim Türleri Denetim ve Kültleme Teknolojisi Etkinlik Sistemi‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki EVRİM TÜRLERİ DENETİM VE KÜLTLEME TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI, Çekirdek Dünya’da ortaya çıkan bu evrim türleri üzerinde denetim ve kültleyici aktif fonksiyonlarını sürekli olarak göstermektedir.

Baraj Tasarruf Planlarının tasarruf üniteleri olan khamonlar, dorçedeler ve santiferler; Çekirdek Dünya’nın varlığını bir laboratuvar olarak kullanıp deney yapan Aryantas ve Aryaların Makro Erginlik Olma Frekansına sahip olan Evladlarıdırlar.

Çekirdek Dünya’da deney yapan Arya ve Aryantaslar, bu deneylerle kendi sahip oldukları RA imkanları deneyimsiz varlar kategorisinden deneyimli varlar kategorisine geçirmekle onları, VAR OLMA’dan YARATILMA’ya yüceltebilmektedirler.

Yaratılan her değer, bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip bulunduğu ÖZ YARATIM VE KÜLTLEYİCİ AKTİFLİK KEYFİYETLERİ göz önünde bulundurularak hazırlanmış, ATLANTA BİLİNÇ YARATMA YASASI‘nın icaplarına uygun tarzlarda hareket eden Aryantas ve Aryaların, kendi varlıklarına bağlı bulunan evlatlarını devrede tutarak Çekirdek Dünya’da gerçekleştirdikleri deneylerle ortaya çıkarılmaktadır. Bu, aynı zamanda bilinçlerin sahip bulundukları değerlerin Çekirdek Dünya’da evrimleştirilirken kendi varlıklarını da evrimleştirmelerinden ibaret çok önemli bir olgudur.

YARATILAN HER DEĞER, AYNI ZAMANDA DENEYİMLENMESİ VE EVRİMLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ OLAN MAHİYET VE KISTASLARDA DENEYİMLENMESİ VE EVRİMLEŞTİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN BİR DEĞERDİR.

Baraj Tasarruf Üniteleri; Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan deneyim, görev, yaratma ve evrim yasalarının öngördüğü icaplara uygun tarzlarda sahip bulundukları teknoljik imkanlarını gereği gibi devreye sokarak, hem kendi varlıklarına ait olan RA İmkanları deneyimleyip yaratarak evrişmelerini sağlamakta, hem de kendi varlıklarını deneyime sokup yaratarak evrimleştirebilmektedirler. Her mahiyette deneyimlerini gerçekleştirerek kendini yaratan ve böylece kendi evrimleşmesini sağlayan her bilinç kendi evrimleşme kıstasına göre daha alt evrim basamaklarında bulunan bilinçlerin evrimleşmesine yardımcı olmalıdır.

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknoljik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde bir biyosfer katmanı oluşturulmuş ve Çekirdek Dünya’nın bütünselliği, varlığında hareket eden bütün bilinçlerin devinim yaptıkları robotik kalıplarla birlikte bu biyosfer katmanı ihata edilmiştir.

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi’nin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya’nın varoluşundan itibaren faaliyet gösteren Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki bu uzmanlar da diğer uzmanlar gibi Shapley-3 Galaksisi’ndeki tasarruf planındaki yükümlü bilinçlerle birlikte hareket etmiştir.

Çekirdek Dünya’da ilk evrim türleri sayılan prototipler: İlk etapta maddi karakter ve hüviyete sahip olan kuvant birimlerinden hareketle oluşmuş atomların bir araya gelerek meydana getirdikleri kombine yapı olan D.N.A ve R.N.A’lardır. D.N.A ve R.N.A’ların karakter ve hüviyeti de maddidir. Bu türlerin maddi ötesi olan enerjetik tarafı, maddi olan tarafına kıyasla çok seyyal olup maddi olan tarafıyla iç içe olarak bulunmaktadır.

ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA MENTUFRAY VE HENTUFRAY İFADELERİYLE BULUNAN D.N.A VE R.NA’LARIN MADDİ OLAN TARAFINA UFRAYSA MENTESTRATUM VE UFRAYSA HENTESTRATUM; MADDE ÖTESİ OLAN TARAFINA İSE UFRAYSA MELEKTRATUM VE UFRAYSA HELEKTRATUM DENİLMEKTEDİR.

Ufraysa Mentastratum ve Ufraysa Helektratum ile içiçe olan Ufraysa Melektratum ve Ufraysa Helektratum; bilinç kıvılcımlarının yerleşim yataklarıdırlar ve Çekirdek Dünya’da oluşturulan biyosfer katmanının madde ötesi tarafıyla uyumlu olarak hareket etmektedirler. Bu yataklarda yerleşen bilinç kıvılcımları genellikle Shapley-3’ün sakinleri olan Santiferlere ait olan mikro canlardır.

Çekirdek Dünya’da bu evrim türlerinin biraraya gelerek oluşturdukları HÜCRE ifadesiyle bilinen prototip, Tanrısal Teknolojinin harika bir oluşumudur. Hücre, Atlanta RA Terminoljik Sistem kayıtlarında ESSAF ifadesiyle bulunmaktadır. Yine bu kayıtlarda ESSAF LUNYA ifadesiyle bulunan HÜCRE CAN, 64 milyar bilinç kıvılcımından (mikro can) mürekkep olan can bütünselliğidir ki, buna MAKRO CAN da denilektedir.

ÇEKİRDEK DÜNYA’DAKİ BİYOSFER KATMANININ CANLILARI, GÖRÜNÜŞLERİ HANGİ KALIPLARLA OLURLARSA OLSUN MUTLAKA BU KATMANIN MADDE ÖTESİ TARAFIYLA UYUMLU OLAN BİRER ELEKTRATUMDA YERLEŞMEKTE VE BU ELEKTRATUMDA DEVİNMEKTEDİRLER.

Bu devinim esnasında her can (bilinç), madde genleriyle kendi doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip bulunduğu Öz Keyfiyetler Zincirindeki her keyfiyete dayalı olan tarzlarda çok özel mahiyetlerde muhataplık göstermekte ve evrimleşmesini biyosfer katmanının genel bir üyesi vasfına sahip olarak sürdürmekte ve tamamlamaktafır.

Bu nedenle Galaktik Konfederasyon’un sağ kanadını oluşturan Andromeda Galaksisi’ndeki Altın Karakterli Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planı’nın Liderleyici – Lider Olucu Güç Odağı İCPHEDİA‘da bulunan Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI; Çekirdek Dünya üzerinde oluşturdukları BİYOSFER KATMANI içindeki her canın ilahi hiyerarşik kuruluşlardan gereği gibi destek görmesini sağlayıcı her mahiyetteki bağları da tanzim etmektedirler.

Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi’nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki “BİYOFORM OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”; Çekirdek Dünya’nın varoluşundan itibaren sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde maddesel kalıplar kategorisine dahil olan muhtelif şekilselliklerdeki biyoformların tanzim edilebilmesi için gerekli olan her fonksiyonu devreye sokmuşlardır. Burada çok iyi kavranması gerekli olan bir husus şudur ki; karakterleri her ne olurlarsa olsun Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Çekirdek Dünya’da deneyim ve görev yapacak olan yüce bilinçler, şekilsellikleri her ne olurlarsa olsun vasıta olarak kullanacakları formları sahip bulundukları Asli Orijinal bilişe dayalı olarak Çekirdek Dünya’nın yapısındaki maddelerden teraküp buldurarak, kendileri kendilerine tanzim etmekle yükümlüdürler. Ancak burada Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden mekanizmalar, Yüce Bilinçlerin bu yükümlülüklerine istinaden bu formları tanzim ederken kendi varlıklarını yardımcı fonksiyon vurgulayarak devreye sokmaktadırlar.

Çekirdek Dünya üzerinde en üst düzeyde mütekamilliğe sahip olan biyoform; İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLAT‘tır. Bu robotik teşkilatın BİYOKOMPÜTÜR adı verilen aygıtını oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki madde genleri, diğer robotik teşkilatlardaki madde genlerine nazaran çok özel duyarlılık ve programlara sahiptir. Bu nedenle insani robotik teşkilatta devinen bilinç, bu genlerle çok özel mahiyetler çerçevesinde süper kontakt kurarak gerekli olan çok özel muhataplıkları gerçekleştirebilmektedir.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: