Enter your keyword

9 Mayıs 2019 Anma

9 Mayıs 2019 Anma

Derinden bilgeliği kendi zamanında anlaşılamadı, biliyorum ki gelecek nesillere çok değerli hazineler bırakmıştır.

Emanetlerinin taşıyıcısı olduğumu bildiğim, yaşadığım, her zerremde titreşen varlığına her zaman müteşekkir olacağım.

İçsel dönüşüm yolculuğumuzda bizler üzerinde gösterdiği eforların tartışılmaz bir emekçisi…

Feyz almak nasip oldu, doğru anlaşılması ise hep en zoruydu. Yanlış anlaşıldı, fantastik hologramlarında kendini kaybedenlerce çarpıtıldı, spekülasyonlara açık varlığının her hareketi, her sözü hep kendisi istediği için öyle bilindi, aslında herkes kendi bildiği gibi bildi…

Ve kendi öz varlığını maskeler ardına gizledi ki hakikati kendi hakikat gözüyle, saf algısıyla, özsel inisiyatifiyle bilebilsin diye. Bilinç gelişimi için formların üstüne giydirdiği yaşamlar, yaşantılar, mizansenlerden öteye geçemeyenlere ancak içsellikle tanınabilirdi.

Tanıyabilene sadece aşk bıraktı gerisinde…Aşk… Tanımayanlara dünyasal adını anmadan dahi adını yok edercesine bilgi hamallığı ve yayınları, sahtekarlık, taklit veyahutta kendini onun yerine koyma gafletine düşmüş dünyanın kendi elinde olduğuna inanan zavallıların fantezisine bıraktı.

Kaba kesif varyasyonik veçhede sıkışmış algılardan öteye geçemeyen üzücü, sarsıcı algılara indirgenen, yok edilmeye çalışılan, yerine sahtekarların meşrulaştırıldığı bu dönemlerde biliriz ki tarih bu ve benzer olaylarla doludur. Aslolan her daim mutlakiyete açık, diridir ve daima canlı kalarak yaşayacaktır.


Bu yol bir evredir bitti. Ve biten tohumların ekimiydi. Bilinç tohumları yeşerir, filiz açar ve saçılırsa ancak o zaman kendi ayinesindeki üstatlığı, kendi manevi rehberliğindeki o sonsuz anlayışı da algılayabilecektir, yaşayabilecektir dünyada.


Selam olsun bilgeliğini görebilene, yaşayabilene ve hazmedebilene… Bilgeliğinin mana denizinde kaybolabilene.
Selam olsun öz ışığından bir şey kaybetmeyip ışıkların içinde parlayabilene, sözüne özüne aşkına sadık kalabilene.

Axoy RA Bilgelik öğretisinin tek doğaçlayıcısı, tek bilgi kaynağı Axoy RA Matu Ö.Cenap Başman’ı sonsuz saygı ve özlemle anıyorum.

Sibel Sıvacı