Enter your keyword

21 Aralık 2012 4 ve 5.Boyut geçişi

Çekirdek Dünya’ya transfer edilen görevli bilinçler Dinde, bilimde sanatta rabsal ve ruhsal boyut bilgi ve enerjilerini kullanarak Dünya’nın içinde bulunduğu toplumsal realiteyi tamponize etmiştir. Bu tamponizasyon, Göklerdeki Bir’liğin çoklukta yansıyan güzelliği, ayinesi, tezahürüdür.

Axoy RA’nın bir diğer ifade ile Allah’ın, Sistemik Veçhesine ait tatbikat ve uygulamaları yüzyıllardır yeryüzünde devrede tutulmuştur; Uzak doğudan çeşitli ruhsal öğretiler, kutsal metinler ve kitaplarla rabsal bilgiler yayılmış, özellikle son dönemlerde bir çığ gibi büyüyen kanal mesajları, medyumik çalışmalar, enerji ve meditasyon grupları gittikçe artmıştır.

İlahi Hiyerarşi tarafından devreye sokulan Sistemik Uygulamalar, Nizamın disiplin ve kontrolizasyonu altında yürütülmesini ön görür.

Nizam, Mutlak Vücudun Düzen’inden gelen tesir ve imkanları Sisteme dağıtmak, Sistem üzerinde her türlü göksel tasarruf göstererek Mutlak vücudu bir arada tutmakla yükümlü ve yetkilidir. Bunun içindir ki; Axoy RA’nın Sistemi Nizamına, Nizamı ise Düzen’ine tabidir.

Düzen, Axoy Ra’nın Atlanta Merkez Süper Ra Düzenidir.

Axoy Ra’nın 4.ve 5.Düzeni’nin ele alındığı BETA NOVA PROJESİ, 21 Aralık 2012 Alfa Dünya tarihi ile devreye sokulmuştur.

Çekirdek dünya, Durgun ve Altın karakterli Helezonik titreşimlerin tesiri altında kalarak partiküllerinden, gittikçe BETA – GAMA karakterini yoğunlaştırmakta ve daha sonra OMEGA karakterine bürünerek Atlanta Merkez’in yeryüzünde tecelli bulacağı bir boyut haline dönüşecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: